Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Aarde
Afstemming
"That cannot be Truth which is acquired.
The Truth is that which is discovered."
"De Waarheid wordt niet verworven, maar ontdekt" (Hazrat Inayat Khan, Vadan, Bola).

Volgens een Hindoe legende is de Waarheid bedekt achter 70.000 sluiers. De zoeker naar de Waarheid heeft zich tijdens zijn "ontdekkingsreis" aan regels en voorwaarden te houden om stapsgewijs een tipje van de sluier op te tillen. Telkens vallen en opstaan om daarna de strijd te hervatten en kansen te baat te nemen of om deze te laten liggen. De kennis van de Goddelijke Waarheid behoort de ziel toe. Het vraagt veel inzet en geduld om zich te openen voor dat wat de ziel altijd al geweten heeft. In het zoeken naar Waarheid moet onwetendheid worden uitgeroeid, zegt Hazrat Inayat Khan. Onwetendheid betekent hier het zich vasthouden aan eigen kennis en aan wereldse verworvenheden.

Pelgrims, onderling voor altijd verbonden, stemmen zich af op het Goddelijk Ideaal. De pelgrim op het geestelijk pad ziet de werking van het hart, het denkvermogen, het spreken en het handelen als een daad die verricht wordt voor het liefhebbende Oog van God. Lopen de innerlijke en de uiterlijke weg teveel uiteen, dan kan dat tot wanhoop en zelfs tot depressie leiden. Aanpassing en afstemming zijn vereist om de sfeer van liefde en vrede te bewaren tijdens onrust en verwarring. Zich afstemmen op het Goddelijke betekent de eigen grenzen weg te nemen en zich te verruimen. Het leven kan een offer zijn, niet een offer uit angst of eigenbelang, maar een offerande uit dankbaarheid aan de Schepper.
Het Elementen Ritueel is een reis tot bewustwording van het Goddelijke in de Schepping. Door het beheersen van het gevoel en het denkvermogen komen wij tot afwikkeling van al hetgeen de ziel bedekt. Bij het uitvoeren van het Elementen Ritueel kunnen wij de stille zuiverheid ervaren, die onveranderlijk aanwezig is in het zelf. In vrede met onszelf kunnen wij de ander dienen en dienen wij God.
"Voorwaar, iedere ziel zoekt naar Waarheid".
"Waarheid is het licht, dat het hele leven verlicht" (Hazrat Inayat Khan, Gayan, Soera).


Hazrat Inayat Khan zegt: "Wanneer de lippen zich sluiten begint het hart te spreken en wanneer het hart zwijgt ontwaakt de ziel en de vlam die daaruit opstijgt verlicht het hele leven".

Ieder mens is in zijn diepste wezen goed, zijn ziel is gelukkig. Het is de ziel, die het lichaam en het denkvermogen bezielt. Fouten, tekortkomingen en zonden verkrijgt de mens pas na zijn komst hier op aarde. Bewust van zijn lichaam draagt hij zijn naam als afscheiding van anderen en gebruikt hij zijn denkvermogen om zijn strijd in het leven te kunnen strijden. Als hij nadenkt wordt hij zich van zijn eigen fouten en deugden bewust en probeert hij zo goed mogelijk te leven.

De ziel is gelukkig met geluk in het hart en ellendig met ellende in het hart. De ziel verheft zich hoog door de hoogte van het ideaal en peilt diep door de diepte van de gedachten. Het hart, dat het meest gevoelig is, voelt de uitwerking van vreugde en pijn meer aan dan enig ander orgaan. De invloed van liefdevolle, 'harte-lijke', gedachten laat de ziel zijn oorspronkelijk gevoel van geluk behouden. De mysticus gebruikt zijn liefdevolle en hartelijke gedachten ten behoeve van het geluk en de vrede in zijn ziel.

De innerlijke weg begint waar men in verbondenheid met zichzelf begint te leven. Deze verbondenheid kan de mens brengen tot de grootste ontmoeting en dat is de ontmoeting met het Zelf, het Goddelijk Zelf. Bij de bewustwording van de eigen ziel zullen alle wensen in vervulling komen: vrede, geluk, licht of datgene waaraan men vorm wil geven. Iedere ervaring en iedere ontmoeting brengt dan de herkenning en erkenning van het innerlijk wezen, dat voor hem levend is geworden. Wanneer de mens tot deze verwezenlijking komt, wordt het gehele leven een wonder. De ziel is bevrijd en danst.

In de gewijde atmosfeer tijdens de uitvoering van het Elementen Ritueel mag de ziel zijn oorspronkelijke geluk en vrede aanraken. Het is een grote zegen om deze ervaring met elkaar te mogen delen.


Wat weten wij van onszelf, wat weten wij van ons lichaam? Al zouden wij het kunnen ontleden, wat weten wij dan nog van de mystieke centra. Wat weten wij van die wonderlijke kracht, die onze zintuigen doet werken, die ons doet zien, doet horen, doet tasten en ruiken. Wat weten wij van de kracht die ons denkvermogen doet werken. Het denkvermogen, dat zoveel krachtiger is dan wij ons kunnen voorstellen. Wat weten wij van de ziel, de Goddelijke straal in onszelf?
Het hart kan zich openen om het Woord van God te horen, als de gedachten en de gevoelens tot rust zijn gekomen. Het verlichtende Woord, dat voortdurend te beluisteren is in stilte, tijdens gebed of in meditatie en ook bij een wandeling in eenzaamheid in de natuur. Ieder Woord werkt als een zaadje, dat bomen, vruchten en bloemen voortbrengt. Als geluisterd wordt naar het Woord in het Zelf is het geestelijk pad betreden. Alles wat van tevoren als zo heel gewoon ervaren werd, voltrekt zich nu als een wonder. Iedere stap voorwaarts betekent een grotere vreugde, een bijzondere zegening, komende van God. De ziel is aangeraakt en danst van geluk!
Bij het Elementen Ritueel doen wij de bewuste keuze het innerlijk pad te betreden. Tijdens het uitoefenen ontdekken wij wetten in onszelf, die van geduld, dankbaarheid, eerbied, doorzettingsvermogen en oplettendheid. Wij offeren dat wat wij van het grootste belang achten: de gevoelens en de gedachten. Alle ervaringen leggen wij in overgave aan Zijn voeten, tot wij ons opgenomen weten in dat ogenblik van Eenheid met de Schepper, de Schepping en onszelf.

    © Copyright 2024