Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Vuur
Goddelijk Licht
Er komt een ogenblik en dat ogenblik kan ieder ogenblik zijn, dat er over onze zo intense gevoelens, onze gedachten, die steeds maar doorgaan, over al hetgeen, dat wij doormaken, een helder wit licht verschijnt, dat uit onszelf komt. Op dat speciale ogenblik zijn wij in staat de afronding, de samenvatting van al onze belevingen te zien. In dat heldere licht, het Goddelijk Licht verwelken de kleuren van de emoties. De belangen van oorzaak en gevolg verdwijnen. Noem het onzuiverheden, vergissingen uit het verleden, zij worden gewassen en omgezet in Goddelijk Licht. Boeddha noemde het Licht in het Zelf: "Nirwana". Dat betekent: geen kleur. Het is onze bron van energie, onze bron van liefde. Ieder van ons heeft een stukje Nirwana in zich. Soms is het begraven en dan moet het opgegraven worden in Liefde, in genegenheid.

Hoe kunnen wij dit stukje Nirwana ontwikkelen?
  • Door middel van meditatie op de Goddelijke aanwezigheid in onszelf;
  • Door uit te zien bij de ander naar die straling van liefde en uit te zien naar de behoeften van de ander;
  • Door zonder te forceren aan de Goddelijke neigingen toe te geven. Door de deugden, die wij meenamen als Goddelijk erfdeel bewust te gebruiken;
  • In een Boeddhistisch geschrift (Majjhima Nikaya) staat: "Ontwikkel een geestestoestand van vriendelijkheid, zo neemt haatdragendheid af. Ontwikkel een geestestoestand van mededogen, zo neemt ergernis af. Ontwikkel een geestestoestand van vreugde, dan neemt afkeer af en door toe te geven aan gelijkmoedigheid, neemt onverenigbaarheid af";
  • In het Elementen Ritueel komen wij door "afwikkeling" van de gevoelens en gedachten tot het Ware Zelf, het Goddelijk Licht.
De goede afstemming is de afstemming op God. Hazrat Inayat Khan zegt: "God is Alwetend, Hij is het Enige Wezen". Het is het leven voor een ideaal, dat het leven kostbaar maakt en het kleine zelf doet vergeten.

In het Elementen Ritueel wordt de innerlijke gesteldheid symbolisch in de uiterlijke houding uitgedrukt. Hoe verder het bewustzijn reikt, des te dichter nadert zij het Licht. Bij het wervelen wijst de gestrekte rechterarm met de geopende hand naar de horizon en de gestrekte linkerarm wijst met de hand naar de aarde en tegelijkertijd is er het bewustzijn van het Goddelijk Licht in het Zelf. Dan ontstaat er door linksom (in de richting van het hart) om de as te draaien, een werveling die tot de afwikkeling van gevoelens en gedachten leidt. Dan is de ziel bevrijd en wil dansen. Jezus zei: "Tenzij je danst, zul je niet weten wat er zal geschieden."

    © Copyright 2024