Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Aarde
Adem
Het leven van een gevoelig mens kan moeilijk zijn, vooral wanneer hij met veel mensen te maken heeft. De ademhalingsoefeningen met de concentratie op de vijf Elementen zijn een goede hulp om de gevoelens en de gedachten op de juiste manier af te stemmen. En van de aspecten van het Elementen Ritueel is de beheersing, die verkregen kan worden over de verschillende gevoelens en gedachten, door het kennen en herkennen van de werking van de vijf Elementen op de adem. De waarneming van de eigen gevoelens en gedachten vraagt een grote mate van zelfbeheersing. Gedurende de zogenoemde "Ervaring" tijdens het uitoefenen van het Elementen Ritueel is dit waarnemen ook mogelijk.

De vijf Elementen hebben ieder verschillende kenmerken. Een gevoel en een gedachte, gericht op aards gewin komt van het Aarde Element; een gevoel en een gedachte van liefde en toewijding komt van het Water Element en is sympathie verspreidend; gevoelens en gedachten van wraak en vernietiging, pijn en pijniging vertegenwoordigen het Vuur Element; enthousiasme, moed, hoop en verlangen zijn afkomstig van het Lucht Element; verstilling, eenzaamheid, rust en vrede ontstaan door het Element Ether. Door kennis te nemen van deze eigenschappen van de vijf Elementen in onszelf zijn wij beter in staat om de gevoelens en de gedachten te beheersen.

In ieder mens zijn de vijf Elementen voortdurend aan het werk. Meestal is n Element overheersend en soms overheersen twee of meer Elementen tegelijkertijd. Door in het dagelijks leeft zich af te stemmen op de eigenschappen van de Elementen, in gedachten, tijdens het spreken en bij het handelen ontstaat harmonie in het ware zelf. Deze harmonie is van invloed op de omgeving. Het Elementen Ritueel geeft de mogelijkheid tot bewustwording van het leven, naar buiten zowel als naar binnen gericht. Op deze wijze worden wij passende instrumenten om het doel van ons leven te vervullen.

Denk de komende maand eens over: "zelfbeheersing en keuze", in verband met de invloed die de vijf Elementen hebben tijdens de dagelijkse omgang met onze medemens.

In een opeenvolging benvloeden de vijf Elementen door de ademhaling de gevoelens en het denkvermogen van de mens. Het zijn de vijf Krachten, waarmee God het lichaam en het denkvermogen heeft geschapen voor de ervaring van de ziel. Ongeveer ieder uur is er een ander Element predominant in de ademhaling. Gedurende een bepaalde periode benvloeden telkens n en soms meer Elementen het leven. leder Element heeft een aantal eigenschappen. Op hetzelfde ogenblik, dat het volgende Element gaat overheersen in de ademhaling, wordt een nieuwe reeks aan kenmerken ingeluid met de sterkste eigenschap van dat Element. Geven wij, zonder beheersing toe aan een uiting behorende aan n bepaald Element, dan volgt de gehele reeks aan kenmerken. De invloed van het Element werkt door in het gevoel, de gedachten, het spreken en het handelen.

Het woord Soefi is afgeleid van het woord: "Suf', wat zuiverheid betekent. Door het "schoonmaken" van de ziel van alle tijdens het leven verkregen eigenschappen, ontdekt de ziel haar eigen natuurlijke karakter. Zuiver water is water, dat in zijn oorspronkelijke toestand verkeert. Als er suiker en melk aan het water zijn toegevoegd, dan moet degene, die het water wenst te ontleden de drie elementen scheiden om het water te zien in zijn zuivere staat.

Door ons meer te verdiepen in de kenmerken van de Elementen leren wij het gevoel, de gedachten en het handelen te beheersen. Het is een grote verantwoordelijkheid om de Krachten, die wij ontvangen van onze Schepper, juist te gebruiken. "De mens is meester van zijn lot, nu en in het hiernamaals", zegt Hazrat lnayat Khan.

    © Copyright 2024