Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Ether
MANNEN
1. Ethermannen
Begeleiding: F-Toon - 4-Stap op Trom.

Aanvang:
Op aangeven van de voorganger komen de Ethermannen als eersten binnen. Zij lopen in de 4-Stap en zeggen hardop de Wazifa: "Bis mil lah al-Ham dulil lah". Na elke lah volgt een tel rust (= de ene voet wordt naast de andere voet gezet; met de 'rustvoet' wordt na stilstand verder gegaan). De voorste Etherman draagt het Licht van het Element Ether.
De Ethermannen gaan rechtdoor en vervolgens naast elkaar rechtsom en linksom het Godslicht via de Etherplaats naar het Godslicht. De eerste man zet het Licht van het Element Ether neer en gaat daarna achterwaarts naar de Etherplaats, de overigen zijn op de Etherplaats met gekruiste armen achter hem blijven staan.

Belangrijke opmerking:
 • De Ethermannen hebben, wanneer zij geen kandelaar dragen, de armen voor de borst gekruist. Zij houden daarbij de rechterhand boven de linkerhand. Dit is de Houding van Respect.


2. Lucht-, Vuur-, Water- en Aardemannen
Begeleiding: Trom.

Vervolg:
De Lucht-, Vuur-, Water-, en Aardemannen lopen/volgen direct achter elkaar.
Wanneer de Luchtman de kandelaar neerzet, wachten de overige Luchtmannen achter de voorste Man op de plaats van het Luchtelement. Daarachter (op de cirkel gevormd door de plaatsen van de vijf Elementen) staan respectievelijk de Vuur-, Water- en Aardemannen in de richting van het volgende Element.

Algemene procedure:
Alle voorste Mannen gaan na het plaatsen van hun kandelaar bij het Godslicht achterwaarts terug naar de plaats van hun Element, waar de overigen van het betreffende Element wachten. De Mannen van de andere Elementen staan dan op de cirkel. Zodra alle Mannen van een bepaald Element op hun betreffende plaats staan, begeven de overige Mannen zich achterlangs naar het volgende Element.

Belangrijke opmerkingen:
 • De Wazifa wordt aanhoudend hardop uitgesproken;
 • Iedereen begint met de rechtervoet;
 • Bij het uitvoeren van de Stappen wordt de gehele voet neergezet;
 • De Mannen met de kandelaar houden hun linkerarm langs het lichaam, terwijl de rechterhand - met de onderarm loodrecht op de langs het lichaam gehouden bovenarm - de kandelaar vasthoudt;
 • De Mannen zonder kandelaar hebben de armen voor de borst gekruist. De rechterhand ligt boven de linkerhand in de Houding van Respect;
 • Nadat een man zijn kandelaar heeft neergezet, wacht hij even alvorens hij achterwaarts terug naar de plaats van zijn Element loopt.


3. Invocation: "We invoke the Presence of God
Wanneer alle Mannen op hun desbetreffende plaats staan, spreken zij op aangeven van de voorganger driemaal "We invoke the Presence of God" uit met hun hoofd licht naar het Godslicht gebogen.4. Het groeten
 1. Alle Aardemannen en Watermannen groeten elkaar;
 2. Alle Watermannen en Vuurmannen groeten elkaar;
 3. Alle Vuurmannen en Luchtmannen groeten elkaar;
 4. Alle Mannen (ook Ethermannen) groeten het Godslicht.

    © Copyright 2024