Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Aarde
Bericht 1
Mijdrecht, 5 januari 2023

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten je graag weer welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 3 middagen (22 april, 2 juli en 7 oktober 2023) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

Allereerst wens ik je Gods zegen¹ voor 2023! Voor het begin van dit jaar, waarin wij nieuwe hoop en voornemens hebben, is het eerste geschrift van Hazrat Inayat Khan uit Spiritual Liberty toepasselijk voor deze roerige tijden. Hier staan verschillende uitspraken over de liefde van en voor God, het enige Wezen.²
  • Geliefden van God, u kunt tot elk ras, kaste, geloofsovertuiging of natie behoren, toch bent u allemaal onpartijdig geliefd door God. U kunt een gelovige of een ongelovige zijn in het opperste Wezen, maar het kan Hem niets schelen. Zijn barmhartigheid en genade vloeien door al Zijn krachten, zonder onderscheid van vriend of vijand;

  • Elk blad van de boom, toont Gods lof; Alleen de vrome geest kan hun heilige liederen horen;

  • De zon, maan en sterren geven licht. De tijdige wisseling van seizoenen bevordert gezondheid en opgewektheid; de regen laat maïs, fruit en bloemen groeien en de afwisseling van dag en nacht biedt de mogelijkheid om te werken en te rusten. “Het aantal Nederlanders dat emigreerde steeg in 2022, meldt het CBS. Waarom zou je dat doen en welke rol kan geloof daarin spelen? We willen dieper en intiemer met God gaan leven. In … zijn echt nog vier seizoenen. In de lente ontluikt alles …”³;

  • De Elementen Aarde, Water, Vuur en Lucht werken allemaal in harmonie. Met de gedachte dat de Elementen voortdurend uw voedsel bereiden, zou u nooit ondankbaar mogen eten. Met het gevoelen dat iedere dag de zon voor u schijnt en dienstbaar is, behoort al uw eerbied toe aan God. “Natuur, God en Mensen. Zijn deze drie in balans, dan zul je harmonie ervaren”;

  • Als je je eigen lichaam bestudeert, zul je ontdekken dat de constructie hiervan het originele model is voor de kunstmatige constructie van de wereld. Kunst en wetenschap falen in vergelijking tot die van Zijn Natuur. Het oor, de ogen en alle andere organen zijn qua vorm en mechanisme perfect aangepast aan het doel waarvoor ze moeten dienen! Hoe rijkelijk worden wij voorzien in de levensbehoeften: Water, Lucht en voedsel door Aarde en Vuur (warmte van de zon); zelfs melk wordt in de moederborst bereid voor het ongeboren kind. Moeten we de vrijgevigheid van de Schepper niet waarderen en hem elk moment met alle nederigheid en erkentelijkheid bedanken?;

  • Geprezen zij God en de Elementen, wier aanbidding het middel is om dichter tot Hem te komen en aan wie het geven van dank een toename van voordelen met zich meebrengt. Elke ademhaling die wordt ingeademd verlengt het leven en bij uitademing versnelt zij het lichaam. In elke adem zijn er daarom twee zegeningen en voor elke zegen is een afzonderlijke dankzegging verschuldigd;

  • Zie je dat God alle dingen op aarde aan jou heeft onderworpen? Tegelijkertijd heeft Hij je, door Zijn genade via de ademhaling met de Elementen, de eigenschappen van de mensheid gegeven: vriendelijkheid, dankbaarheid, trouw, rechtvaardigheid, bescheidenheid, vroomheid, sympathie, eerbied, moed, geduld, liefde, kennis en wijsheid. Dit is een openlijk bewijs dat je het echte object van de schepping en de meest geliefde van God bent.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag-/zondagmiddag 22 april, 2 juli en 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Voor vaste deelnemers is er een Verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel op zaterdag 11 maart 2023 in de Ashrama te Naarden. Zet de data alsjeblieft in je agenda. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Betekenis vgl. Van Dale: heil, voorspoed, hulp, gezien als gave van God; ² Khan, H.I., Vol. 5, A Sufi Message Of Spiritual Liberty, God; ³ https://ap.lc/fCoRo; ⁴ Ticket to Paradise, 2022


Bericht 2
Mijdrecht, 5 februari 2023

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten je graag weer welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 3 middagen (22 april, 2 juli en 7 oktober 2023) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen. Voor vaste deelnemers is er op 11 maart een Verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel. Deze maandbrief is geschreven in herinnering aan de sterfdag van Hazrat Inayat Khan (5-2-1927).

Pas geleden hoorde ik de slogan “Moed moet”. Hoe moedig moeten wij allemaal zijn! Dit onderwerp sprak mij aan voor de maandbrief. Bij Van Dale staat onder moed o.a.: onverschrokkenheid, dapperheid, moed putten uit hoop - kracht ontlenen aan, de moed erin houden - het niet opgeven.
Als je je eenmaal hierop richt, vind je overal aanwijzingen. Allereerst een passage uit de film The Darjeeling Limited. Hierin spreekt een moeder haar 3 zoons toe (red.: hoe opvallend dat het woord moeder uit moed bestaat): “Laten we drie afspraken maken. 1. We beginnen morgenochtend vroeg en proberen van elkaars gezelschap te genieten op deze prachtige plek. 2. We stoppen om medelijden met onszelf te hebben. Dat is niet aantrekkelijk. En 3. we zullen onze plannen voor de toekomst maken.” Duidelijk een positieve insteek voor haar zoons die naar de Himalaya zijn gekomen om hun moeder in een klooster op te zoeken en eigenlijk niet goed weten hoe ze verder moeten in het leven. Ook in de film Wild zien wij hoe een dochter van het ‘pad’ afraakt en na een lange wandeltocht in de Natuur haar zelfvertrouwen weer terugvindt. In de film Three Colors: Blue helpt toch het leven zelf met al de connecties met anderen een vrouw om uiteindelijk over haar verdriet van verlies en bedrog heen te komen. Ze krijgt het advies om niet alles op te geven, maar er voor te zorgen dat ze nog iets heeft/behoudt om zich aan vast te houden. Elke keer weer lijkt het te gaan over een overlevingsstrategie en transformatie. Geloof in jezelf, iets of iemand is steeds de schakel.
In de documentaire Reizen Waes (S9A6: Mumbai) vertelt de gids: “Gebrek aan geld, is geen gebrek aan geluk. Het is een gelukkig volk [red.: van India]. Overal wordt er gelachen, veel en uitbundig. Er heerst een mentaliteit dat alles al is voorbestemd, wat betekent dat je er tegen bestand bent als het leven je een flinke opdonder geeft. Die houding zorgt ervoor dat we moed krijgen en dingen kunnen aanvaarden. Het is filosofisch, het geeft je innerlijke kracht om eventuele tegenslagen te kunnen opvangen, want het leven bestaat uit goed en slecht.” Tot slot een korte monoloog uit de voor meerdere Oscars genomineerde absurdistische sciencefictionfilm Everything Everywhere All at Once. Daarin zegt de echtgenoot van de hoofdpersoon: “Als ik ervoor kies om de goede kant van dingen te zien, ben ik niet naïef. Het is strategisch en noodzakelijk. Zo heb ik geleerd overal doorheen te komen. Het enige wat ik weet is dat we aardig voor elkaar moeten zijn. Vooral als we niet weten wat er aan de hand is.” De boodschap hier is om een goed gevoel ergens bij te hebben en je hoop ergens op te vestigen.

En wat zegt Hazrat Inayat Khan (HIK) over moed (red.: hoe moedig was hij!) en hoe kunnen de Elementen ons hierbij helpen?
Bij ‘Wat is nodig in het leven?’¹ geeft Inayat Khan het volgende aan: “Een toestand zo bitter als vergif zal in nectar veranderen als je in het ritme komt met die toestand, die toestand begrijpt en die toestand met geduld, moed en hoop volhoudt.
Als de omstandigheden gunstig zijn, is iemand heel vaak bang dat dit overgaat, maar als de omstandigheden ongunstig zijn, zegt men over het algemeen niet dat het overgaat: men denkt dat het voor altijd zal duren. Waar komt dit vandaan? Het komt voort uit angst voor de situatie; het komt voort uit agitatie en het verlangen om eruit te komen, zodanig dat men zelfs de hoop verliest, de enige bron die ons in leven houdt. We zien de aard van het leven: van 's ochtends tot 's avonds verandert alles in het leven. Waarom zouden we daarom niet hopen dat een ongunstige situatie zal veranderen en dat er een gunstige situatie zal komen?
Het werk dat een soefi als zijn of haar heilige werk beschouwt, heeft niets te maken met een bepaald geloof of met een bepaalde religie; het is alleen dit ‘simpele’ dat ik [red.: HIK] zojuist heb gezegd: “Het is in ritme zijn met de levensomstandigheden en afgestemd zijn op het oneindige.” Hoe kun je handelen in overeenstemming met het leven? In plaats van dat je bang bent voor de toestand van het leven, ga je het tegemoet, observeer je het scherp en probeert dan voor die tijd in harmonie te komen met die toestand. De volgende poging is om er bovenuit te stijgen, als het ongunstig is. De manier om je af te stemmen op het oneindige is langs de weg van stilte en meditatie. Het is door iets te bedenken dat boven alle dingen van deze sterfelijke wereld staat en enkele momenten van ons leven te geven aan dat wat de bron en het doel van ons allemaal is, in de gedachte om op die bron af te stemmen. Alleen in die bron ligt het geheim van ons geluk en onze vrede.”

En de Elementen? Moed vinden we terug in alle Elementen. De kracht van vruchtbare Aarde ondanks alles (denk aan de Chernobyl Exclusion Zone, waar nu een nieuwe wildernis ontstaat²); van voortdurend stromend Water in een rivier naar ‘onbekende’ bestemming; van verwarming als van Vuur, door de hitte van de zonnestralen, die zo’n honderdvijftig miljoen kilometer overbruggen; van verplaatsing van Lucht in de vorm van de wind, die over zeeën en vasteland ‘reist’ en van de stille vreugde van het Ether, die alles om- en doordringt. Realiseer je de kracht van de Elementen waaruit je zelf bent opgebouwd en die je inademt. Die je gedachten, verbeeldingen en gevoelens vormen.³ Zo spreekt God tot de mens: “Laat moed je zwaard zijn en geduld je schild, mijn soldaat.”

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag-/zondagmiddag 22 april, 2 juli en 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Voor vaste deelnemers is er een Verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel op zaterdag 11 maart 2023 in de Ashrama te Naarden. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Khan, Inayat, Social Gathekas, 31. What is Wanted in Life?; ² Inside Chernobyl with Ben Fogle (2021); ³Vol. 2, Cosmic Language, 6. The Form of Thought (Maandbrief 05/05/21); ⁴ Sayings, Vadan: Playing on Musical Instruments, Alapas: God Speaking to ManBericht 3
Mijdrecht, 11 maart2023

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten je graag weer welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 3 middagen (22 april, 2 juli en 7 oktober 2023) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

Het onderwerp van de vandaag gehouden verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel (met haardvuur) was Vertrouwen of Twijfel en de Elementen. Hier volgt het eerste deel van de tekst van de lezing.

Twijfel is aards en geloof is hemels. Licht wordt veroorzaakt door de zon en schaduw komt van de Aarde. Het licht van de ziel is daarom geloof; het denkvermogen geeft ongeloof. In geloof bestaat een verborgen kracht, en die kracht wordt zelfvertrouwen genoemd. (1)

Als we denken aan de mensen die op dit moment niet weten wat ze van de ene op de andere dag moeten doen, bezorgd over hoe ze in het leven verder moeten komen, zien wij hier geen vooruitgang. Een vooruitgang die iemand ongerust of angstig kan maken zodat hij niet meer kan vertrouwen op het leven, hoe kunnen we dat vooruitgang noemen? Vooruitgang betekent gemak, opluchting, vrede, geluk, verdraagzaamheid, minder strijd; dat is vooruitgang. Vooruitgang betekent niet meer strijd, meer onbehagen, meer angst en meer zorgen [red.: en stress]. (2)

Het is niet egoïstisch om aan [red.: lichamelijke en geestelijke] gezondheid te denken. Het is ongetwijfeld onwenselijk om de hele tijd aan ziekte te denken, je er zorgen over te maken of er te bezorgd over te zijn; maar om je gezondheid geven is het meest religieuze wat er is, omdat het de gezondheid van lichaam en geest is die iemand in staat stelt God en zijn medemensen te dienen, waardoor hij zijn levensdoel bereikt. (3)

De juiste houding is om geloof, vertrouwen en moed te hebben om voorwaarts te gaan in het besef van de kracht en de goedheid van God. En vergeet niet dat het niet jouw kracht, jouw ervaring of jouw kennis is die je succes kan geven. Nee, het is God. Dat is wat symbolisch wordt bedoeld met het verhaal van Arjuna en Krishna, dat toen Krishna ermee instemde de strijdwagen van Arjuna's hart te besturen, Arjuna vrij was van zorgen en angst. Het pad was duidelijk omdat God met hem was. Het materiële kan geen succes verzekeren. Schijnbare dingen geven een schijnbaar succes; echt succes is gericht op God alleen, alle andere dingen zijn toegevoegd. (4)

Hoe weinig mensen in de wereld hebben het echte vertrouwen! Wat nodig is, is niet een ander te vertrouwen, zelfs niet de leraar, maar zichzelf. Iemand die niet in zijn leven heeft ervaren hoe hij een ander moet vertrouwen, is niet in staat zichzelf volledig te vertrouwen. Er is een vraag: "Als we vertrouwden en als ons vertrouwen onterecht was, zouden we dan niet teleurgesteld moeten zijn?" Het antwoord is: "We moeten vertrouwen omwille van het vertrouwen en niet omwille van de opbrengst of om te zien welke resultaten het oplevert." Het is het grootste vertrouwen dat de grootste macht ter wereld is. Gebrek aan vertrouwen is zwakte. Zelfs als je verliest door vertrouwen, is je kracht groter dan wanneer je misschien gewonnen hebt zonder vertrouwen te ontwikkelen. (5)

Bovendien, de neiging tot twijfel, de neiging tot angst, de neiging tot achterdocht en verwarring, waar komt het allemaal vandaan? Het komt allemaal voort uit de gedachte iets voor je moeite terug te krijgen. Het is de angst of iemand zal terugkrijgen wat hij heeft gegeven. Dat is de gedachte erachter. En wat twijfel betreft, wat is twijfel? Twijfel die zich rond de ziel verzamelt, is als een wolk die voor de zon trekt en haar licht tegenhoudt om naar buiten te schijnen. Maar de onbaatzuchtige heeft een goede reden voor zijn vertrouwen; hij kijkt door de wolken en zegt: 'Wat kan het mij schelen als ik niet beloond word, ik vind het niet erg. Ik weet wat ik moet doen: service verlenen; dat is alle voldoening die ik wil. Ik zoek er niets voor terug. Hier eindigt mijn plicht.' Hij is gezegend omdat hij heeft overwonnen; hij heeft zijn strijd gewonnen. (6)

Als ik een voorwerp laat vallen, zal het naar beneden vallen. Als ik Water uit een kruik giet, zal het naar beneden vallen. De vlam gaat omhoog en de rook stijgt. Als je een schoorsteen hebt, zul je zien dat de vlam al het aardse materiaal achterlaat dat de Aarde kan opnemen en wanneer de rook helemaal zuiver is geworden van de Aarde, stijgt het op als Ether, als de zuivere geest.

Dit laat ons zien dat de lagere Elementen naar beneden gaan en de hogere Elementen naar boven. Christus wordt altijd afgebeeld met zijn vinger naar boven gericht. Sommigen hebben gezegd: "Is de hemel dan in de Lucht?" Het hogere leven, waarnaar Christus wijst, is naar omhoog. Als je je verdrietig voelt of spijt hebt, voel je je zwaar en naar de Aarde getrokken. Dan voel je je depressief. Als je vreugde voelt, voel je je licht. Welke droefheid schuilt er in verlichting? Dit is de reden waarom de Parsi's het Vuur, de zon, hebben aanbeden als het zuiverste Element, het symbool van God. Het werd aanbeden totdat er werd gezegd: "Aanbid niet de zon als symbool, aanbid de mens in wie God Zelf is." Maar in plaats van mensen te aanbidden, aanbaden zij de Elementen, dus minder dan zijzelf, omdat er op die manier geen jaloezie tussen mensen was. (7)
Hieronder staan drie gedichten van deelnemers van de verdiepingsmiddag over het onderwerp:

Wordt vervolgd.
Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag-/zondagmiddag 22 april, 2 juli en 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

Gebruikte bronnen van Hazrat Inayat Khan: 1. Religious Gathekas, #42 Belief and Disbelief in God; 2. Vol. 7, In an Eastern Rose Garden, Dependence; 3. Vol. 4, Healing And The Mind World, Part 1, Health, 10. Punishment; 4. Sangatha I, Tasawwuf, Metaphysics, Right Attitude; 5. Social Gathekas, 8. The Path of Initiation; 6. Vol. 8a, Sufi Teachings, Love; 7. The supplementary papers, Metaphysics 1, The Journey to the GoalBericht 4
Mijdrecht, 5 april2023

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten je graag weer welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 3 middagen (22 april, 2 juli en 7 oktober 2023) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

Het onderwerp van op 11 maart jl. gehouden verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel was Vertrouwen of Twijfel en de Elementen. Hier volgt het laatste deel van de tekst van de lezing.

Wanneer over een persoon wordt gezegd dat hij zuiver van geest is, betekent dit dan niet dat alleen datgene wat natuurlijk is daar blijft en dat alles wat onnatuurlijk is, is weggewassen? Dit leidt ons tot de vraag wat natuurlijk is voor de geest; en als antwoord kunnen we niet beter doen dan aan de geest van een klein kind te denken. Wat vinden we daar? We vinden allereerst geloof, de natuurlijke neiging tot vertrouwen; liefde, de natuurlijke neiging tot vriendelijkheid en genegenheid; hoop, een natuurlijke verwachting van vreugde en geluk.

Geen enkel kind is een natuurlijke ongelovige; als dat zo was, zou het niets kunnen leren. Wat het hoort en wat het wordt verteld, wordt geaccepteerd door de geest die bereid is te geloven, te bewonderen en te vertrouwen. Het is de levenservaring, het leven van de wereld waar egoïsme heerst, die de schoonheid van de geest van het kind bederft dat een natuurlijke gelovige is, een natuurlijke vriend, klaar om naar elk gezicht te glimlachen; een natuurlijke bewonderaar van schoonheid, bereid om zonder kritiek te zien en alles over het hoofd te zien wat haar niet aantrekt. Het kind is een natuurlijke minnaar die geen haat kent. (8)

Elke Brahmaan leert zijn kind de juiste manier van ademen als hij negen jaar oud is. (9) Van adem hangt het vermogen en de efficiëntie af waarmee men zijn werk grondig doet. Kortademigheid veroorzaakt ongeduld bij de mens. Het gebrek aan uithoudingsvermogen en onregelmatigheden in het ritme van de ademhaling veroorzaken verwarring bij de mens en maken hem gemakkelijk van streek. Omdat adem de levenskracht is, is het dezelfde levenskracht die de mens de kracht geeft om alle dingen te doorstaan. (10)

Met de adem komen de Elementen. Zo gebruikt Helmert Woudenberg, acteur en regisseur, de Elementen om anderen te leren acteren. Is het leven niet ook een groot ‘spel’? Aarde staat dan voor ‘kijken’ en rust behouden, Water voor ‘luisteren’ en verbinden, Vuur voor het overbrengen van je boodschap en ‘kracht’ en Lucht voor ‘praten’ en openheid. Het gaat om het bewust zelf inzetten van een Element (acterend) ten opzichte van een ander met zijn/haar Element (acterend). Dit leren wij ook door kennis over het Soefi Elementen Ritueel. Elk verlicht Element kan afhankelijk van de situatie gebruikt worden om vertrouwen in het leven te scheppen.

In de mens is alles aanwezig, goede en slechte eigenschappen (van de Elementen), zowel de twijfel als het vertrouwen in God, de ander en zichzelf. Dus wat doe je? Jezus wijst omhoog! Met andere woorden: “Think right, speak right and act right” (Denk, spreek en handel juist)

Graag sluit ik deze inleiding af met een spreuk uit de Beker van Saki van Hazrat Inayat Khan (HIK): Stel uw vertrouwen op God voor steun en zie Zijn verborgen hand werkend door alle bronnen. (11)

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag-/zondagmiddag 22 april, 2 juli en 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

Gebruikte bronnen van Hazrat Inayat Khan: 8. Vol. 6, The Alchemy of Happiness, Purity of Life; 9. The Healing Papers, 2,1: Breath, Full Breath; 10. The Healing Papers, 2,1: Breath, 13. Capability and Efficiency; 11. De Beker van Saki, 24 augustus

Bericht 5
Mijdrecht, 5 mei 2023

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten je graag weer welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 2 middagen (zondag 2 juli en zaterdag 7 oktober 2023) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

Het onderwerp van deze maandbrief is: Iedereen is anders! Kort geleden werd ik erop gewezen dat iedereen anders is, net zoals de 12 apostelen. Natuurlijk wist ik dat, maar het leek mij goed mij eens wat meer de verdiepen in de apostelen, de discipelen van Jezus. In afbeeldingen zie je dat zij allen met verschillende attributen worden weergegeven. Ze worden vaak gekoppeld aan een bepaalde beroepsgroep (uit die tijd) die zij beschermen en kunnen worden aangeroepen bij moeilijkheden of wensen (1,2,3). Alle apostelen (zie tabel) gingen uiteindelijk hun eigen weg.
In de Eenheid van religieuze idealen stelt Hazrat Inayat Khan: “Nabi is de apostel wiens geest de Geest van Leiding weerspiegelt, in het Sanskriet Bodhisatva genoemd, wiens werk voornamelijk bestaat uit het geven van de Boodschap in de vorm van waarschuwen, ontwaken, prediken, onderwijzen en inspireren van degenen naar wie hij gestuurd kan worden. Hij komt in de levens van degenen die bedoeld zijn om langs het spirituele pad geleid te worden. Hij wordt naar de naties gezonden wanneer het de bedoeling is dat de naties hun omstandigheden veranderen. Hij wordt naar een gemeenschap of ras gestuurd om waarschuwingen te geven. Het is de bedoeling dat hij een hervormer is in de tijd dat er een hervormer nodig is. Hij verheft individuen en brengt een Goddelijke Boodschap (4).
Tijdens de afgelopen verdiepingsmiddag ‘Vertrouwen of twijfel en de Elementen’ contempleerden wij op het gebed Nabi bij de vraag wie/wat is jouw held/voorbeeld/ideaal? Dit gebed geeft vertrouwen dat er altijd een voorbeeld is: "Een fakkel in de duisternis; Een staf gedurende mijn zwakte; Een rots in de vermoeienis van het leven; U, mijn meester, maakt de aarde tot een paradijs; Uw gedachten geven mij bovenaards geluk; Uw licht verlicht mijn levenspad; Uw woorden bezielen mij met goddelijke wijsheid; Ik volg in Uw voetspoor dat mij leidt tot het eeuwige doel; Trooster van de gebroken harten; Steun voor wie in nood verkeert; Vriend van wie in nood verkeert; Gezegende meester, U bent de profeet van God (5). De nabi verheft individuen en brengt een goddelijke boodschap over. Hij is de gids van een gemeenschap, maar kan voor iedereen een ander zijn. Voor mij is dat Hazrat Inayat Khan, maar het Licht is in alle profeten.
De volgende constatering blijkt nog steeds van kracht: “De snelle evolutie in het materiële leven lijkt het Westen op zo'n hoogte te hebben gebracht dat zijn religie verloren lijkt te gaan in onverdraagzaamheid en bekrompenheid. Tegelijkertijd is de vooruitgang eenzijdig en is het aantal ongelovigen toegenomen. Evenals een paar gelovigen zijn er velen die geïnteresseerd zijn in mystiek, maar alleen gedreven worden door onedele nieuwsgierigheid, terwijl ze absoluut ongeacht geloof of overtuiging, van God of apostel blijven. Deze zijn voortdurend aan het graven en duiken in mystiek en de geheimen van verschijnselen, die ze willen gebruiken in plaats van meer materialistische middelen om hun wereldse doeleinden en aspiraties te verwezenlijken (6).”
In het werk van Hazrat Inayat Khan zien we niet alleen dat hij dus veel aandacht schenkt aan ‘attitude’ maar ook aan ‘posture’, dus de geestelijke en de fysieke houding. Hij zegt dat tegenstellingen of verschillen, ondanks één bron, voortkomen uit verschil in richting van beweging. Het is een activiteit, een energie die in een bepaalde richting werkt en een bepaalde creatie tot stand brengt. Door het aannemen van een bepaalde houding (bijv. van de strijder, de kunstenaar, de denker, de aristocraat, de minnaar of de genezer) wordt het voor de mens gemakkelijk om het bijbehorende doel te bereiken. Dit is de wetenschap van richting. Met andere woorden houding duidt niets anders aan dan richting (7). Hoe belangrijk is dat!
Kijken we naar het Soefi Elementen Ritueel dan kunnen wij beweging vergelijken met de Houdingen, Stappen en Ervaringen die behoren bij de 5 Elementen. Het eerste wat de mysticus door een beweging die een persoon maakt, begrijpt, is de aard van de persoon en vervolgens ook de situatie van deze persoon. Hier geldt de wet dat rechtheid in beweging ook die rechtheid suggereert in de aard, scheefheid voor scheefheid staat, gratie van beweging schoonheid suggereert en gebrek aan gratie het ontbreken van dat element. Ritme in beweging suggereert evenwicht, gebrek aan ritme duidt op gebrek aan evenwicht. De opwaartse tendens van beweging suggereert stijging (denk aan het Vuur), de neerwaartse tendens daling (denk aan het Water) en de horizontale beweging spreiding (denk aan de Aarde). De beweging naar binnen en naar buiten staan ook voor binnen (het innerlijk; denk aan het Ether) en buiten (het uiterlijk; denk aan de Lucht). Ook helpt de wet van de neiging van de vijf Elementen in verschillende richtingen de ziener om de verschillende Elementen die in de menselijke natuur werken te herkennen. Deze beweging is te herkennen in zitten (Aarde), lopen (Water), staan/springen (Vuur), lachen (Lucht) of huilen (Ether) (8). Inayat Khan sluit opmerkelijk af met het volgende: De studie van deze wetten van beweging en richting is alleen nuttig wanneer het intuïtieve vermogen is ontwikkeld. Als deze studie intellectueel is, is ze beperkt en rigide. Men kan de diepten van de menselijke natuur niet ver genoeg doorgronden met alleen intellectuele studie.
Laten wij op die manier ook open staan voor inzicht in onszelf, de ander en het hogere.
ApostelAttribuutBeschermheiligeAanroep
1AndreasVis, visnet, Latijns of AndreaskruisVissers, vishandelaars, slagers en touwslagersKinkhoest, nekpijn, jicht, keelpijn en echtelijke onvruchtbaarheid
2BartholomeusMes of afgestroopte huidLeerlooiers, leerbewerkers, boekbinders, handschoenmakers, schoen- en kleermakersBarensnood, zenuwziekten en stuipen
3FilippusZwaard, lans, steen, slang of kruisbanket- en pasteibakkers, marskramers en winkeliers, van hoedenmakers, lakenvollers en leerlooiers
4Jakobus de MindereVolderstangVolders (lakennijverheid)
5Jakobus de MeerderePelgrim gekleed, in ridderkostuum of met schelp en pelgrimsstafPelgrims, ridders, weeskinderen, bejaardentehuizen en tientallen andere beroepenReuma, voor mooi weer en een goede oogst
6JohannesAdelaar, schrijfmateriaal, kelk met slang, vat of ketelVisverkopers, wijnbouwers, priesters, schrijvers, kunstenaars en kaarsenmakersVoetkwalen, vergiftiging, epilepsie en brandwonden
7Judas ThaddeusZwaard, bijl, hellebaard of knotsWanhopigenHopeloze en uitzichtloze aangelegenheden
8Mattheüs Mens of engel, zwaard, geldbuidel of telraamFinanciële beambten, douanebeambten, handelsreizigers en boekhouders.Drankzucht
9Matthias Zwaard, kruis of hellebaardBouwvakkers, houthakkers, kleermakers en slagersKinkhoest, pokken en echtelijke onvruchtbaarheid
10Paulus Zwaard, boek of drie bronnenSlangenbeten, oogpijnen, angst, krampen en onweer en voor regen en vruchtbare akkers
11Petrus (oorspronkelijk Simon) SleutelsGevangenisbewakers, vissers, schippers, sloten – en horlogemakers, smeden en metselaars Kinkhoest, koorts, onvruchtbaarheid, flauwvallen en dieven
12Thomas Zwaard, lans, winkelhaak of stenenTimmerlui, steenkappers, landmeters, aannemers, architecten en van theologenOngelovigheid, rugpijn en blindheid
Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag-/zondagmiddag 2 juli en 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.
Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

1. Van Andreas tot Zacheüs. Thema's uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten(1997)–Louis Goosen
2. https://boca.nl/informatie/lijst-van-heiligennamen/
3. https://www.heiligen.net/index.php
4. Khan, H.I., Vol. 9, The Unity of Religious Ideals, The Spiritual Hierarchy, Seven Grades of the Spiritual Hierarchy
5. Soefi-gedachte 2. juni 2008
6. Khan, H.I., Vol. 12, Confessions: Autobiographical Essays of Hazrat Inayat Khan, East and West
7. Khan, H.I., Vol. 8, Health and Order of Body and Mind, Physical Control
8. Khan, H.I., The Healing Papers, 1,4: Insight, 6: Movement (1)

Bericht 6
Mijdrecht, 5 juni 2023

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten je graag weer welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 2 middagen (zondag 2 juli en zaterdag 7 oktober 2023) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

Het onderwerp van deze maandbrief is: Integriteit. Wat is dat eigenlijk? Je hoort er weinig over. Het lijkt wel zo’n vergeetwoord voor het programma De Taalstaat van NPO Radio 1. In de Dikke van Dale staat bij integriteit o.a.: rechtschapenheid en onomkoopbaarheid en bij integer ook nog onkreukbaar tegenover corrupt. In het kader van politiek komt het nog wel voorbij met vragen als: Heeft het bestuur integer gehandeld?
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om gedrag. Zo werd in 2021 het boek van Martha Beck, Amerikaans auteur, levenscoach en spreker Integer leven gepubliceerd met de opvallende ondertitel: Hoe blijf je trouw aan jezelf? Zij stelt dat je daardoor rust, vrijheid en geluk kan ervaren. Het is geïnspireerd door Dantes De goddelijke komedie [red.: een vertelling over een denkbeeldige reis van Dante Alighieri, bestaande uit de afdaling naar de Hel, Inferno, de beklimming van de Louteringsberg, Purgatorio en tot slot de aanschouwing van het Goddelijke licht in het Paradijs, Paradiso] (1) en bevat een stappenplan met praktische opdrachten op weg naar integriteit.
In het Engels betekent integer: geheel getal. De gehele getallen omvatten 0, de natuurlijke getallen, dus de getallen waarmee wordt geteld en de tegengestelden daarvan, de negatieve gehele getallen. Een geheel getal heet 'geheel' omdat het niet gebroken is en zonder cijfers achter de komma kan worden geschreven. (2)
In de vorige maandbrief spraken wij o.a. over de kenmerken van apostelen. Eentje daarvan was Petrus. Zo zei Jezus tegen de apostel Petrus: “Neem je zwaard op en doe het in de schede (Mattheüs 26: 31 – 56).” Een houding van zowel doorgaan als terughoudend (gereserveerd) zijn. Terughoudendheid is het geheim van het symbool van de schede. Het is als een schild en biedt bescherming. Zoals in de Vadan staat: Laat moed je zwaard zijn en geduld je schild, mijn soldaat. (3) Op die manier werkt ook integriteit.

ApostelAttribuutBeschermheiligeAanroep
Petrus (oorspronkelijk Simon) Sleutels van het koninkrijk van GodGevangenisbewakers, vissers, schippers, sloten – en horlogemakers, smeden en metselaars Kinkhoest, koorts, onvruchtbaarheid, flauwvallen en dieven

Als we kijken bij onkreukbaarheid of volledigheid vinden we bij Hazrat Inayat Khan onder ‘completeness’ de volgende tekst:
“Dan komt de vraag naar de vergeving van zonden. Is de mens niet de schepper van de zonde? Als hij het creëert, kan hij het ook vernietigen. Wie met zijn potlood kan schrijven, kan het met zijn gum van het oppervlak van het papier wrijven. Als hij dat niet kan, dan is die persoonlijkheid nog niet tot volledigheid gekomen, tot die perfectie waartoe allen moeten komen. Er is geen einde aan fouten in het leven van de mens en als ze allemaal zouden worden vastgelegd en onuitwisbaar zouden zijn, zou het leven vreselijk en onmogelijk zijn om te leven. De indruk van zonde, in de terminologie van de metafysica, kan een ziekte worden genoemd: een mentale ziekte, niet een lichamelijke. Zoals de dokter ziekte kan genezen, zo kan de dokter van de ziel genezen. Als mensen hebben gezegd dat door Christus de zonden zijn vergeven, kan dat zo worden begrepen: dat liefde die douche is waardoor alles wordt gezuiverd. Er blijft geen vlek achter.” (4) Zo zijn de laatste twee ‘Zilveren Regels’: Ontmoet je tekortkomingen met een zwaard van zelfrespect. En: Laat uw geest niet omlaaghalen in tegenspoed. (5) Tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd Zang 2023 (3-4/06/23) op Canvas viel mij één advies van een mentor voor haar zanger(es)s(en) op, namelijk: Dicht bij jezelf blijven! Ik constateerde opmerkelijk integere winnaars, welk gedrag misschien het dichtst bij bescheiden [red.: vriendelijk, benaderbaar en sociaal] uitkomt.
Tot slot hoe verhoudt integriteit zich nu tot de Elementen? Met de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether creëren wij ons leven, maar wij maken het compleet bij overgave aan het Goddelijk Licht, de Geest van Leiding. (6)

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag-/zondagmiddag 2 juli en 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff


1. https://www.italie.nl/meer-algemeen/beroemde-werken/la-divina-commedia/;

2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheel_getal;

3. Khan, H.I., Sayings, Vadan: Playing on Musical Instruments, Alapas: God Speaking to Man;

4. Khan, H.I., Vol. 9, The Unity of Religious Ideals, Prophets and Religions, Jesus;

5. Khan, H.I., Sayings, Vadan: Playing on Musical Instruments, Alankaras: The fanciful expression of an idea’

6. https://ap.lc/uBeqy


Bericht 7
Mijdrecht, 5 juli 2023

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten je graag weer welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 7 oktober 2023 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

5 juli 1882 is de geboortedag van Hazrat Inayat Khan. Deze maandbrief is het 1e deel over invloed of beïnvloeding, iets waar hij veel over heeft gezegd. En dan hebben wij het natuurlijk over ‘bad influence’. Hoe daarmee om te gaan? Hoe blijf je je eigen pad volgen ondanks alles wat er aan negatieve invloeden op je afkomt? Onbewust of bewust trekken anderen je van je doel. Hoe weinig mensen zijn er die je positief beïnvloeden en werkelijk die richting opsturen, die voor jou bedoeld is? Hoe vaak word je niet beïnvloed door ‘praatjes’ van anderen of eigen gedachten die de loop met je nemen? Wat doet wantrouwen met je? Hoe ga je om met iemand die al bepaalde ideeën over je heeft? Allemaal alledaagse zaken waar je dikwijls mee te maken kunt hebben. Je kunt dus van buitenaf, maar ook door jezelf ‘verward’ raken. Hoe belangrijk is het om dan die onveranderlijkheid in jezelf te behouden?! Die onveranderlijkheid die staat voor liefde, minnaar en geliefde, met andere woorden het blijven richten op “Thou art our divine Ideal” (uit Rasul van Hazrat Inayat Khan).

Pas werd ik gewezen op een ademhalingsoefening, die de adem dieper liet worden, zodat een slaaptoestand kon worden bereikt, namelijk 4 (Neus in), 8 (Adem inhouden) en 9 (Mond uit) tellen. Gelijk dacht ik aan de ademhaling van de vijf Elementen (Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether), de ‘Purification’, die ervoor zorgt dat alle Elementen, waaruit wijzelf zijn opgebouwd, in de zuiverste vorm door ons heen stromen, zonder invloeden van buiten- of binnenaf. Elke keer als wij ons daar op focussen, zal er helderheid ontstaan in de verwarring van het leven. Dat kost alleen discipline, de basis voor progressie. Progressie is de motor van motivatie. Motivatie die nodig is om dat te bereiken wat voor jou is weggelegd; het doel van het leven.
Hazrat Inayat Khan zegt hierover: “Ondanks de welvaart en de bloeiende omstandigheden die men ziet, is er een totale afwezigheid van het ideaal. De geest van de meesten lijkt maar op één ding gericht te zijn: de strijd van het leven. Miljoenen zijn druk bezig, fysiek en mentaal, elk moment van de dag en nacht met het verzamelen van rijkdom of schatten, waarvan de aard juist is om van hand tot hand te gaan. Zolang ze het in hun bezit hebben, is er een soort roes; als het verloren is, is er niets om aan vast te houden. Dit heeft mensen hebzuchtiger gemaakt in de strijd van het materiële leven. … Tegenwoordig wordt degene als de meest praktische beschouwd die het best in staat is om zijn eigen belangen zo goed mogelijk te behartigen. Hetzelfde geldt voor naties: elk werkt voor zijn eigen belang. … Wat ontbreekt in het moderne onderwijs, in kunst en wetenschap en in het sociale, politieke en commerciële leven, is het ideaal. Het ideaal is het geheim van hemel en aarde en het mysterie dat verborgen is achter zowel de mensheid als God. Mensen, met alles wat ze bezitten in de objectieve wereld, zijn arm bij afwezigheid van het ideaal; dat armoede, irritatie, conflicten en meningsverschillen veroorzaakt en daardoor oorlogen en allerlei rampen veroorzaakt.”¹ Wat is het ideaal? In de Beker van Saki (*HIK, 10 januari) staat: ‘Een ideaal is onbegrijpelijk. God analyseren is God onttronen’. Hierover vinden wij nog een aantal aanwijzingen:
• God is het ideaal dat de mensheid tot het hoogste niveau van perfectie verheft (18 mei);
• Het perfecte leven is het volgen van je eigen ideaal, niet het controleren van die van anderen, laat iedereen zijn eigen ideaal volgen (22 mei);
• Onder je ideaal vallen is je deel van het leven verliezen (28 september).

In de volgende maandbrief gaan wij met het onderwerp verder. De nadruk ligt dan ook op de relatie tot de Elementen.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl.
De komende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdagmiddag 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.


Hartelijke groeten en een goede zomer, Daulat Rosdorff

¹Khan, H.I. (*HIK), Social Gathekas, 24, The Need of Humanity in Our DayBericht 8
Mijdrecht, 5 september 2023

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten je graag weer welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 7 oktober 2023 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

Deze maandbrief is het 2e deel over invloed of beïnvloeding. We waren gebleven bij het ideaal. Het belangrijkste ideaal van de soefischool is om die volmaaktheid te bereiken die Jezus Christus in de Bijbel onderwees: "Wees volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is."² Dus laat niets of niemand je van je pad afleiden. Ja het is een smal pad, maar daardoor des te interessanter: “Gaat in door de enge poort, want wijd is (de poort) en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt en weiningen zijn er, die hem vinden (Matth. 7: 13 – 14).” En zoals wij lezen in de Bijbel: “En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen (Matth. 6: 9 – 13).”

Daarmee komen wij tot slot op het laatste punt, dat Inayat Khan helder analyseert: “Heel vaak ontmoet je een persoon wiens contact je rusteloos en nerveus maakt. De reden is dat die persoon niet rustig is, niet kalm en het is niet gemakkelijk om kalm te blijven en je kalmte te bewaren in de aanwezigheid van een rusteloze, geagiteerde persoon. De leer van Christus is: ‘Weersta het kwaad niet’ en dat betekent: ‘Reageer niet op de onrustige toestand van een rusteloos persoon.’ Het is net als deelnemen aan het Vuur dat iemand zal verbranden.”³ Laat ons leren van deze woorden: “Dit betekent dat als iemand zich verzet of een strijd wil voeren elke keer dat iets in een andere persoon verkeerd of onrechtvaardig lijkt, hij zijn kracht zal verliezen. Want de competente generaal is niet degene die altijd aanvalt. De bevoegde generaal is degene die standvastig in de verdediging staat. Zijn succes is zekerder dan dat van degene die voortdurend aanvalt. Heel vaak zie je in het dagelijks leven dat je, door je geduld te verliezen met iemand die de zijne al kwijt is, niets wint, maar alleen het pad van de domheid bewandelt. Wie voldoende zelfbeheersing heeft om stand te houden op het moment dat de ander in de war is, wint uiteindelijk. Niet hij die honderd woorden hardop heeft ge-sproken, heeft gewonnen, maar hij die misschien maar één woord heeft gesproken.”⁴ “Het kwaad weerstaan ​​is Vuur sturen als antwoord op Vuur; met andere woorden om deel te nemen aan het Vuurdat van een ander komt. Maar door er niet aan deel te nemen, werpt men het Vuur uit en het Vuurvalt op de persoon die het gooide.”⁵
In het bovenstaande voorbeeld zou men (de ademhaling van) het Element Aarde met kenmerken als standvastigheid en kalmte, Water met kenmerken als vloeiend en stromend, Lucht met openheid en vrijmoedigheid en Ether met vredelievendheid en compassie kunnen toepassen. Laat ons weloverwogen de kenmerken van de Elementen gebruiken om ons ideaal te realiseren. En zoals in de vorige maandbrief besproken: van fouten leert men (en oefening baart kunst). Kijken wij naar het Elementen Ritueel zelf, dan zien we dat alle Elementen draaien om het centrale Licht, het Eeuwige Licht of de Onveranderlijkheid. De Elementen laten al hun kenmerken (invloeden) los en gaan op in de Ene.
Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdagmiddag 7 oktober 2023 en in 2024: 20 april, 22 juni en 19 oktober 2024 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 2 maart 2024 (o.b.v.) van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

²Khan, H.I. (*HIK), Social Gathekas, 5. Different Schools of Sufism, Ancient Tradition; ³Khan, H.I., Vol. 4, Mental Purification, 17. Silence; ⁴Khan, H.I., Vol. 6, The Alchemy of Happiness, Life, a Continual Battle (1); ⁵Khan, H.I., Vol. 6, The Alchemy of Happiness, Reaction.


Bericht 9
Mijdrecht, 5 oktober 2023


Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten je graag weer welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 7 oktober 2023 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

Het onderwerp van deze maandbrief is ‘hoe te functioneren in het dagelijks leven?’ Het is interessant om te kijken hoe de Elementen onze persoonlijkheidstijl beïnvloeden. Volgens bepaalde leiderschapstheorieën kan er onderscheid worden gemaakt tussen een zaak- en een mensgerichte stijl. Een zaakgerichte stijl is een meer directieve stijl, die goed inzetbaar is in crisissituaties. Een mensgerichte stijl is gericht op samenwerking. (1) Lucht en Aarde zijn zaakgericht en Vuur en Water mensgericht. Daarnaast nemen Lucht en Vuur meer risco/leiding dan Aarde en Water . Met andere woorden: alle Elementen hebben hun eigen eigenschappen, waarmee wij rekening dienen te houden!
Kijken we naar ander onderzoek dan zien wij dat een bevredigend, zelfs langer leven afhangt van karaktereigenschappen als de mate van vriendelijkheid en zelfdiscipline. (2) Ook Hazrat Inayat Khan gaat veelvuldig in op de manier hoe wij met anderen omgaan. Hij wijst op het belang van consideratie. Bij de betekenis van consideratie vind je o.a. plooibaarheid, toegeeflijkheid, meegaandheid, hoogachting, flexibiliteit, overweging en inschikkelijkheid. We zien deze eigenschappen vooral terug bij het Element Ether. Aan de andere kant kan de Aarde over ‘iets zand gooien’, Water langs ‘iets heen vloeien,’ Vuur de zaak doen verbranden tot as; niets blijft over en Lucht over ‘iets heen scheren’; zonder consequenties.
Niet zo lang geleden bevond ik mij in een situatie, waarin plotsklaps de sfeer veranderde van ‘goed (vrede) naar kwaad (boosheid)’. Ik vertelde toen de werktip van Ben Tiggelaar (d.d. 18/9/23 op BNR) over het s-frame en het i-frame (namelijk de regels van/voor het systeem en van/voor het individu), die in harmonie/balans moeten functioneren. Het ene kan niet zonder het ander. Het individuele belang en het maatschappelijk belang hangen – hoe je het ook went of keert – met elkaar samen.
Zoals Hazrat Inayat Khan (HIK) zegt: “Het leven is één voortdurende strijd, en slechts één ding kan deze strijd verlichten: aandacht voor anderen, wederkerigheid en geven en nemen van het goede, in plaats van egoïsme.” Aan zijn leerlingen geeft hij het volgende mee: “Een belangrijk ding in het leven van een student is het leiden van een leven in evenwicht tussen activiteit en rust, in regelmaat. Niet te veel werk en ook niet te veel rust: een balans tussen activiteit en rust. … Daarom moet ons leven zo evenwichtig mogelijk zijn. Daarnaast moet er bij het eten en drinken een zekere mate van gematigdheid bestaan,... en een soort overweging vanuit meditatief oogpunt. Omdat voor de geestelijke groei het ene voedsel meer wordt aanbevolen dan het andere.” (3)
In veel gevallen blijkt het magnetisme van de geest krachtiger te zijn dan fysiek magnetisme. De geest kan worden onderverdeeld in vijf aspecten: waarneming, creativiteit, redeneren, geheugen en gevoel. Een serieuze manifestatie van deze kwaliteit is tact. Het is in essentie hetzelfde als humor (vertaling van ‘wit’); wanneer humor wordt ontwikkeld, wordt het tact. Iedereen kan voelen, denken, spreken en handelen, maar niet iedereen is altijd tactvol. [De vertaling van Engelse term ‘wit’, die HIK gebruikt, is zowel verstand/wijsheid als geestigheid/gevatheid.] Het vergt levenslange studie en oefening om tactvol te zijn, en zelfs als iemand op het laatste moment van zijn leven tactvol wordt, is het de moeite waard. Het magnetisme van een tactvol persoon gaat verder dan woorden. Elk woord en elke beweging van hem, elke actie van hem zal invloed hebben op degenen die hij ontmoet, want hij is niet alleen een attent persoon; hij is de overweging zelf. (4)
Kijken wij nu naar wat het Soefi Elementen Ritueel doet ten aanzien van de natuur en het milieu voor mens en dier. Dan is het antwoord dat alle Elementen, Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether het Respect krijgen, dat zij continu in alle eeuwigheid verdienen. In het onderdeel ‘Binnenkomst en Offeren’ komt dit expliciet naar voren. Het Soefi Elementen Ritueel zal juist ook in deze tijd, waarin duurzaamheid steeds meer aandacht krijgt/van belang wordt, de Elementen, waaruit alles is opgebouwd blijven hoogachten.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdagmiddag 7 oktober 2023 en in 2024: 20 april, 22 juni en 19 oktober 2024 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 2 maart 2024 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ desteven.nl - Leiderschapsstijlen; ² https://www.metronieuws.nl/lifestyle/health-mind/2023/09/eigenschap-psycholoog-lang-leven-karakter/; ³ Khan, H.I., The Message Papers, Five Things Necessary for a Student, Balance; ⁴ Khan, H.I., The Healing Papers,1,1: Magnetism, 3: The Magnetism Of The Mind


Bericht 10
Mijdrecht, 5 november 2023


Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten je graag weer welkom tijdens de Verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 2 maart 2024 in de Ashrama te Naarden. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

Met het oog op de huidige wereldsituatie is het onderwerp deze keer de kernzin van elke maandbrief: “Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel.”
“Heel vaak is men geneigd te denken dat alleen studie, meditatie en gebed iemand op de weg kunnen brengen die naar het doel leidt. Maar we moeten begrijpen dat er veel gedaan kan worden door actie. Weinigen weten inderdaad welke macht elke handeling op iemands leven heeft: welke macht een juiste handeling kan geven en welk effect een verkeerde handeling kan hebben. Mensen zijn vooral bezig met wat anderen van hun daden vinden, in plaats van met wat God van hen denkt.
Als je zou weten welk effect een daad op jezelf heeft, zou je begrijpen dat hoewel een moordenaar aan de handen van de politieagent is ontsnapt, de moordenaar niet is ontsnapt aan de fout die hij of zij heeft begaan. Je kunt jezelf niet ontlopen. De grootste rechter zit in je eigen hart. Je kunt je daden niet voor jezelf verbergen. Het is ongetwijfeld moeilijk, bijna onmogelijk, om de daden van een ander te beoordelen, omdat men de toestand van een ander niet kent. Je kunt jezelf het beste beoordelen. Mensen, hoe slecht ook, zijn niet blij met zichzelf met hun verkeerde daden. Als je een moment tevreden bent, zal dit plezier niet voortduren.
Je zou je kunnen afvragen: wat is goed en wat is fout? Niemand kan een daad als goed of fout bestempelen. Maar er schuilt een natuurlijk gevoel in onszelf, dat onderscheid maakt tussen goed en kwaad, rechtvaardig of onrechtvaardig, een gevoel dat zelfs bij het kind aanwezig is. Je ziet de lijn en kleur in kunst of decoratie. Je ziet of het tafelkleed niet recht op tafel ligt en of een lijn die recht zou moeten zijn, niet recht is. Zelfs een kind weet wanneer dingen harmonieus moeten zijn in lijn en kleur; een kind houdt normaal gesproken van harmonie in lijn en kleur. In het hart van ieder mens schuilt een natuurlijke neiging, het natuurlijke instrument dat de metselaars gebruiken bij het bouwen van een huis.
Verschillende religies hebben een verschillende moraal onderwezen die geschikt was voor de veelheid van die tijd. Ongetwijfeld moet de wet van de massa [red.: menigte] worden gerespecteerd, maar de werkelijke opvatting van goed en kwaad houdt verband met iemands diepste zelf. De ziel is niet tevreden met wat niet juist is. De voldoening van de ziel ligt altijd in iets dat haar volkomen geluk schenkt. De hele methode is niet alleen gebaseerd op de beoefening van het denken, maar ook van het handelen. Alle religies zijn niet alleen gebaseerd op de waarheid, maar ook op actie. Dingen die materieel of spiritueel zijn, zijn door actie tot stand gebracht. Voor de mysticus is actie daarom het allerbelangrijkste.” ¹

Allemaal denken we wel eens: had ik dat niet anders kunnen aanpakken? Hoe zal ik het de volgende keer doen? Door het Soefi Elementen Ritueel leren wij over de werking van de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether in onze acties. Hoe daarmee om te gaan en terug te gaan naar ons diepste zelf. De getoonde afbeelding is een dankbetuiging aan Hidayat Inayat Khan [red. locatie: Cheragskamer, Murad Hassil], die het Soefi Elementen Ritueel mede vormgaf, waardoor de droom van zijn vader Hazrat Inayat Khan werkelijkheid werd! ²

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdagmiddag 20 april, 22 juni en 19 oktober 2024 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 2 maart 2024 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Social Gathekas, 20. Sufi Mysticism, VI: The Way Reached by Harmonious Action; ² Soefi Elementen Ritueel: symboliek > symboliek van de elementen


Bericht 11
Mijdrecht, 5 december 2023


Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten je graag weer welkom tijdens de Verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 2 maart 2024 in de Ashrama te Naarden. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

In de Netflix-serie Community (over een studiegroep op een Amerikaans college) zegt Abed, één van de hoofdpersonages, op een gegeven ogenblik: “Weet je wat ik doe? Voor ik praat, vraag ik mezelf: wat ga ik zo zeggen? Wat voor invloed heeft ’t op de luisteraars?”
Hazrat Inayat Khan zegt over de juiste houding in het dagelijks leven o.a. het volgende: “Voor de wijzen die in de bossen leefden, in de grotten van de bergen, waar niemand ze kon aanraken, voor de koningen en vorsten die altijd in de paleizen zijn, omringd door de meest beschaafde en verfijnde zielen die op hen wachten, is het gemakkelijk; maar voor degenen die hun leven in de wereld moeten maken en tegen allerlei verschillende temperamenten aanlopen, sommige heet, sommige koud, sommige warm, sommige lauw, sommige hoog, sommige laag in hun karakter, in hun persoonlijkheid, sommigen kijken naar het Zuiden, anderen naar het Noorden, sommigen kijken naar boven, anderen kijken naar beneden, is het heel moeilijk om een maatstaf voor handelen te maken, om je houding in je denken, spreken en handelen vast te leggen. … De standaard van de soefi is dat wat hij van ieder moment van het leven maakt; verandering is voor hem niets nieuws; het leven verandert, hij verandert. … Als er één bron is waar iemand de richting voor het handelen in het leven kan vinden, dan kan het gevonden worden in iemands hart. De oefeningen van de soefi helpen bij de bron te komen om de richting, de juiste richting te krijgen, daar waar een vonk is van de Geest van Leiding. Degenen die graag geleid willen worden, worden altijd geleid."
Belangrijke soefi-oefeningen zijn de ademhalingsoefeningen op de Elementen. Als je deze oefeningen doet, kunnen de vijf Elementen, die alle aanwezig zijn in het lichaam worden gecontroleerd. Devendra Vora wijst er in zijn boek ‘Health in your hands’ op dat de vijf vingers de vijf Elementen vertegenwoordigen: de ringvinger voor de Aarde, de pink voor het Water, de duim voor het Vuur, de wijsvinger voor de Lucht en de middelvinger voor het Ether. Bepaalde houdingen van de vingers in combinatie met ademhalingsoefeningen hebben volgens Vora een helende werking. Aarde en Vuur (combinatie van vingertoppen) genezen o.a. de zwakte van lichaam en geest (mind) en geven rust. Aarde, Water en Vuur (combinatie van vingertoppen) vergroten o.a. de levenskracht en genezen van nervositeit en vermoeidheid. Lucht en Vuur vergroten de concentratie en genezen van spanning. Samenvouwen van de handen met het Vuur (duim links) tussen Vuur en Lucht (rechts) vergroot o.a. de weerstand van het lichaam.
Om aan te sluiten bij de ‘standaard’ van de soefi: ik wens u frisse (nieuwe) inspiratie elk moment vanuit focus op de bron!

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdagmiddag 20 april, 22 juni en 19 oktober 2024 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 2 maart 2024 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.
Hartelijke groeten en alle goeds, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Sangatha II, Saluk, Morals, The Good Nature Against Life in the World; ² Vora, D., Health in your hands


    © Copyright 2024