Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Water
Bericht 1
Doornstruik
Mijdrecht, 5 januari 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de Verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden.

De bomen hebben een koning nodig
In de Bijbel (Richteren 9:7) staat hoe Abimelech 69 broers doodt, waardoor hij de koning van het land wordt. Tot dan toe werd het koningschap uitgeoefend door geestelijken en wijzen. De 70e, nog in leven gebleven jongste broer, Jotam, vertelt voor zijn vlucht een fabel: De bomen gingen eens henen om een Koning over zich te zalven. Zij zeiden tot de olijfboom: “Weest u koning over ons.” Deze antwoordde: Moet ik dan boven de andere bomen gaan zweven?” De olijfboom wilde de verantwoordelijkheid niet op zich nemen. Hierna vroegen zij hetzelfde aan een vijgenboom. Deze reageerde op dezelfde manier: “Moet ik dan boven de andere bomen gaan zweven?” Vervolgens weigerde de wijnstok het hun. Uiteindelijk vroegen alle bomen het aan een doornstruik. Het antwoord was: “Als u mij werkelijk tot koning wilt zalven, kom dan maar schuilen in mijn schaduw. Wist u dan niet, dat er van de doornstruik een vuur zal uitgaan, dat zelfs de ceders van Libanon verteert?” Wat is de betekenis?
De olijfboom weigerde om zijn olie weg te geven. De olie, het Licht dat brandt in het hart. Denkende aan de wijze en de dwaze maagden: zij hadden olie nodig in hun lampen voor bij het feest van de Bruidegom. Symbolisch om het Koninkrijk van God te vinden.
De vijg wilde de heerlijke lekkernijen, de harmonie onder de mensen, niet zomaar prijsgeven.
Zelfs de wijnstruik met de druiven van extase, de geestelijke dronkenschap van het zichzelf vergeten, weigerde het regentschap. De weg naar God begint bij het vergeten van het zelf.
De doornenbos is symbolisch gezien de toestand, het tijdperk dat al millennia voortduurt. Met nauwlettende waakzaamheid is het in deze tijd voor ieder een duidelijk betoog. Het is het verhaal van alledag.
De bomen zoeken een regent, een voorbeeld, een ideaal, een goddelijk Ideaal. De ziel is op de terugweg naar het ene Doel, begeleid door de Goddelijke Geest van Leiding, in de belichaming van de Meester. De Goddelijke Leiding begeleid door alle verlichte zielen. Kwam de meester alleen eeuwen geleden of ook erna? Iedere Profeet van God brengt dezelfde Boodschap, geeft dezelfde weg. Er is maar één Dienst voor God; het is de Dienst in eerbied.
In het Bijbelverhaal over Abimelech staat dat de ceders in Libanon werkelijk gekapt werden en gebruikt voor tempels, paleizen en huizen. De materiële wereld. Uit de teksten van de heilige Geschriften van de wereld blijkt dat de mensen in de begintijd dichtbij God leefden. De paradijstoestand. De vier bomen in het verhaal stellen als het ware de vier toestanden op aarde voor, die bij iedere stap materiëler worden en zich verharden.

De wens om de Weg terug te nemen van onder de doornbossen - gepokt en vol schrammen, op de danspassen van trots en nederigheid - het is de weg van deze tijd. De strijd met en tussen persoonlijkheden. Grote ego’s en kleine ego’s met hun eigenwaarde en hun trots. Doorgaand in voortdurende zelfverdediging. Vooral geen kwetsuren teweegbrengen ter voorkoming van nog meer tegenwerking. Doorlopend bekrast door beschadigingen van de doornen van elkaar en van zichzelf. De strijd van de meerdere en de mindere. De strijd van het winnen of het verliezen. Tot het niet-zijn, de weg naar het Doel, de geestelijke reis. Want monarchie op aarde is slechts van korte duur, het materiële koningschap kan ‘verbranden’, zoals bij Abimelech, die drie jaar later door zijn eigen volk werd gedood.

Is er overgave mogelijk? De eerste etappe terug is de wijn te drinken, de wijn van de extase. Het verliezen van het zelf. Al een jaar lang vormt zich in een wirwar van doornige bekrassing, geruis, gedruis en rumoer een toestand, waarin herrie en heibel verstommen. Lawaai tot kalmte wordt gemaand. Terug naar geluidloosheid. De vraag leeft weer op, de hunkering naar Hem, de Koning.
Overgave in twijfel. De weg van klein zijn, zoals het kleine kindje. Gehavend en in eerbied. Het kindje valt en staat weer op en pakt de hand van de moeder. De hand, die er altijd is, in liefde verbonden en blijvend behulpzaam. Het ene antwoord op dezelfde vraag: De ziel zoekt zijn goddelijk Ideaal: Liefde, Minnaar en Geliefde Heer. Hij, die leeft in het hart van ieder. Hij is eeuwig.

“O, bezielende gids op ’s levens verwarrende wegen, in U voel ik overvloed van zegen.” De beste wensen voor 2021!
Bovenstaande tekst is van Sitara Rosdorff (voormalig leider van het Elementen Ritueel).

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

    © Copyright 2021