Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Aarde
Bericht 1

Mijdrecht, 5 januari 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wees welkom tijdens de volgende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Ashrama te Naarden. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Allereerst de beste wensen voor 2020 en zeg: “Nee tegen Negativiteit”! Op Nieuwjaarsdag keek ik naar de theatershow van de cabaretier Jochem Myjer ‘Adem in, adem uit’¹. Alleen deze titel maakte mij al nieuwsgierig. Door het overwinnen van een levensbedreigende ziekte heeft Myjer veel levenslessen opgedaan. Dit blijkt ook uit een lied dat hij zingt om onzekerheid, die iedereen wel eens kent, zelf aan te pakken. Dit is een versie van de tekst²:

“Adem in en adem uit, adem in en adem uit.” “Het gaat je lukken. Het gaat je lukken, nee, ik zit je niet te f*cken, want het gaat je zeker lukken, het komt goed. En als het niet vandaag lukt, nou, dan lukt het je wel morgen, dus maak je maar geen zorgen, het komt goed. Je weegt, en je wikt en je piekert, en je slikten je zweet, en je trilt, je beeft en je rilt, maar het gaat je lukken, het gaat je lukken, het komt goed, je hebt er alles aan gedaan. Je bent door blijven gaan, het komt goed. Ik heb af lopen kloppen, zitten prikken in poppen, dus niet kloten en niet stoppen, het komt goed. En als het niet gaat lukken dan moest het niet zo zijn, dan moet je gewoon even wachten. En met hernieuwde krachten en frissere gedachten er weer vol tegen aan en je mannetje staan, maar het gaat je lukken, het gaat je lukken, het komt goed. En als je denkt dat het niet gaat lukken, dan loop je je te drukken, dan gaat het ook niet lukken, zo is het ook. Dus niet mieren. En niet klieren, maar gewoon doen. En dan vieren. Het gaat je lukken. Het gaat je lukken, het komt goed, weg met die demonen en die sombere tonen, heb vertrouwen, ga niet rouwen, het komt goed. Altijd.”

Deze woorden of andere positieve woorden zijn heel belangrijk om voor jezelf te herhalen. Uit studies blijkt namelijk dat negatieve ervaringen of woorden een grotere impact hebben dan positieve. Anders gezegd: Wanneer iets verkeerd gaat, geef dan het voordeel van de twijfel of reageer kalm om iets niet te laten escaleren tot een conflict. Minimaliseer het negatieve! Hanteer de regel van vier: er zijn 4 goede dingen nodig om 1 slecht ding te compenseren.³

Hazrat Inayat Khan zegt: “Er zijn verschillende manieren om de (onbekende) kennis en inzicht te verwerven, maar er is geen betere en gemakkelijkere manier dan met behulp van de ademhaling. De mysticus neemt die dingen waar met behulp van de ademhaling. Hiermee kun je vertellen over hun verleden, heden en toekomst. In de eerste plaats door 'Uruj en Nuzul’, de in- en uitademing, maar ‘Jelal en Jemal’, de richting van de adem (rechts en links), kunnen nog meer ontrafelen. Gedetailleerde kennis van dingen wordt echter bekend door het Element dat op het moment overheerst in de adem.”⁴ “Men kan zich afvragen of ‘kwaad’ het gebrek aan iets is of toch positief. Dat is niet zo, maar als je 'kwaad' zegt, bestaat er in werkelijkheid geen ‘kwaad’. Want als er twee dingen zijn, waarvan de één het andere eet, zoals bijvoorbeeld Water en Vuur, dan is er oppositie. Het Element Vuur verbruikt Water en het Waterelement dooft het Vuur. Dit zal vernietiging (balans) brengen. Het zijn twee tegengestelde krachten. Maar als je Water en Aarde had, is dat niet tegengesteld. Water helpt de Aarde vruchtbaar te worden en Water omarmt de Aarde, waar het ook komt. Er is een neiging van het ene Element naar het andere.” Kennis over de Elementen en de ademhaling geeft ons daarom handvaten voor het leven.”⁵

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ https://www.gids.tv/video/156289/jochem-myjer-adem-in-adem-uit, 5:48’ voor het eind ² https://www.facebook.com/jochem.myjer/posts/ik-kwam-deze-tekst-toevallig-tegen-in-mijn-archief-hij-zit-in-een-hele-andere-ve/2581702188589924/; ³ https://www.wsj.com/articles/for-the-new-year-say-no-to-negativity-11577464413?mod=searchresults&page=1&pos=1; ⁴ Khan, H.I., Githas, Mysticism, 1, Knowledge Perceived by the Breath; ⁵ Khan, H.I., Sangatha II, Tasawwuf, Metaphysics, Secrecy on the Path of Truth


Bericht 2

Mijdrecht, 5 februari 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wees welkom tijdens de Verdieping van het Elementen Ritueel op 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Ashrama te Naarden. Met als onderwerp: De kunst van de persoonlijkheid in relatie tot de Elementen (o.v.). Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

In het hoofdstuk ‘De symboliek van godsdienstige denkbeelden’¹ bespreekt Hazrat Inayat Khan de symboliek van het Element Water: “In oude geschriften als de Vedanta en het Oude Testament wordt de geest symbolisch voorgesteld als Water. Men vraagt zich mogelijk af waarom iets, dat zo dicht bij de Aarde is, het symbool zou moeten zijn van de geest. De aard van het Water is dat het leven geeft aan de Aarde en de aard van de ziel is dat zij leven geeft aan het lichaam. Zonder Water is de Aarde dood, zo ook het lichaam zonder ziel. Water en Aarde vermengen zich; zo vermengt ook de geest zich met de stof en maakt haar levend. En toch staat de geest boven de stof, evenals het Water de Aarde soms naar onderen laat zakken en er zich dan boven bevindt.

Het is denkbaar dat dit de volgende vraag oproept: ‘Is de geest verborgen onder de stof, zoals de ziel verborgen is in het lichaam?’ Het antwoord is: ‘Zoals het water onder de aarde is. Er bestaat geen plaats waar geen water is; wel zijn er plaatsen, waar geen aarde wordt gevonden. Zo is ook in de ruimte de geest nergens afwezig, alleen de afwezigheid van stof is mogelijk.’

Het uitdrukken van hoge ideeën in symboliek komt niet uit het verstand voort; het is een schepping van de intuïtie. Het begin van intuïtie is, dat men de symbolische betekenis begrijpt van verschillende dingen. De volgende stap is dat men de dingen symbolisch uitdrukt. Dit is een Goddelijke Kunst op zichzelf en het beste bewijs hiervoor kan men vinden in de symboliek van het Water, dat zo zuiver kan uitdrukken wat de betekenis is van de geest.”

Ook in het verhaal van het gesprek van Jezus met een Samaritaanse vrouw wordt deze betekenis van het Water duidelijk. “Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ ‘Maar heer’, zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’”²

Met andere woorden: Laat de Goddelijke Geest door je heen stromen als het Water.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., De Eenheid van Religieuze Idealen, De symboliek van religieuze ideeën, Water, Kluwer, Deventer.² NBV, Gesprek met een Samaritaanse vrouw, Joannes 4:5-15, van: https://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=text.John.sec_7


Bericht 3

Mijdrecht, 5 maart 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wees welkom tijdens de volgende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 18 april 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Het lijkt inderdaad of – zoals experts beweren - het aantal natuurrampen en de daarmee de gevaren toenemen, denk aan aardbevingen (het Element Aarde), overstromingen (het Element Water), bosbranden (het Element Vuur) en stormen of orkanen (het Element Lucht). De Elementen laten hun krachten zien, maar misschien ook hun frustratie over de omgang van de mens met de natuur. Zo zijn er in de periode van voorbereiding op deze maandbrief meerdere stormen overgekomen. Twee kregen ook een naam mee: Dennis en Ciara, want het natuurgeweld wordt tegenwoordig gepersonaliseerd. En dat is niet gek, want de Elementen zien wij niet alleen om ons heen in de natuur, maar ook in de mens. Zo was ‘Dennis’ minder heftig dan ‘Ciara’. Alle Elementen zijn aanwezig in de mens. De vijf Elementen met hun eigenschappen zijn werkzaam in ons allemaal. Deze vormen de persoonlijkheid van een mens.

De kunst van de persoonlijkheid in relatie tot de Elementen was het onderwerp van de Verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 22 februari jl. Tijdens deze middag keken wij naar het verschil tussen individualiteit en persoonlijkheid en de verschillende aspecten en stadia van de persoonlijkheid. Hierover in een latere maandbrief meer. Na een inleiding hadden wij een Eigen Bewegingservaring van elk Element. Wij ervoeren door beweging - op onze eigen wijze - de eigenschappen van de Elementen die via de bijbehorende adem ons gevoel bepalen. De Aarde die vruchtbaar wordt als het Water krijgt, het Vuur (de Zon) nodig heeft om te laten groeien, de Lucht om verder te gedijen en het Ether om verbinding te hebben met alles en iedereen. Daarna keken wij hoe positieve en negatieve eigenschappen per aspect van de persoonlijkheid in relatie tot de ander gekoppeld zijn aan de Elementen en vulden hiervoor zelf een schema in wat wij gezamenlijk bespraken. Wij realiseerden ons opnieuw dat de adem en het Goddelijk Licht een cruciale rol spelen in hoe wij als persoon handelen, spreken, denken en voelen. “De richting van de adem toont verbinding met de Elementen. Deze verandert vele malen per dag. De ziener kent hierdoor de toestand van zijn eigen lichaam en geest, maar ook die van een ander. Krijgt hij tevens inzicht in het verleden, heden en de toekomst. Wanneer de ziener de richting kan zien die de ademhaling inneemt, kan hij de invloed van het Element zien. Door dit te verbinden met het specifieke probleem kan hij het effect en het resultaat van de omstandigheden ontdekken.” Misschien kun je dit schema (zie menu 'zelf doen') ook eens invullen?

Na een gezellige en ‘lekkere’ pauze inclusief haardvuur ondergingen wij een Geleide Elementen Meditatie. Deze ontspanning deed ons bewust worden waar en hoe de Elementen – met de adem en het Goddelijk Licht - in ons bezig zijn en ook verbonden zijn met de chakra’s.

Element

Aarde

Water

Vuur

Lucht

Ether

Invloed

Angst

Affectie

Woede

Humor

Verdriet

Met Licht

Voorzichtigheid

Welwillendheid

IJver

Vreugde

Vrede

De vijf punten (chakra’s), die volgens de Soefi’s leiden naar een hoger bewustzijn, zijn de punt van de neus voor materiële bereiking (het geel van de Aarde); de brug van de neus voor wilskracht (het groene Water); het midden van het voorhoofd, het derde oog, voor hogere idealen (het rode Vuur); de fontanel, de kroon, voor mystieke afstemming (de blauwe Lucht) en het punt, dat boven de schedel ligt, voor abstracte gedachten (de grijze Ether).

Tot slot lieten wij de Elementen samenwerken. Ieder koos een Element dat hem/haar op dat moment het meeste aantrok en koos een ander Element (persoon) om mee samen te werken. Dit resulteerde in een tekening met beide Elementen in harmonie. Deze middag deed ons allen goed en uitzien naar de volgende bijeenkomst.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff


    © Copyright 2020