Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Aarde
Bericht 1

Mijdrecht, 5 januari 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wees welkom tijdens de volgende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Ashrama te Naarden. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Allereerst de beste wensen voor 2020 en zeg: “Nee tegen Negativiteit”! Op Nieuwjaarsdag keek ik naar de theatershow van de cabaretier Jochem Myjer ‘Adem in, adem uit’¹. Alleen deze titel maakte mij al nieuwsgierig. Door het overwinnen van een levensbedreigende ziekte heeft Myjer veel levenslessen opgedaan. Dit blijkt ook uit een lied dat hij zingt om onzekerheid, die iedereen wel eens kent, zelf aan te pakken. Dit is een versie van de tekst²:

“Adem in en adem uit, adem in en adem uit.” “Het gaat je lukken. Het gaat je lukken, nee, ik zit je niet te f*cken, want het gaat je zeker lukken, het komt goed. En als het niet vandaag lukt, nou, dan lukt het je wel morgen, dus maak je maar geen zorgen, het komt goed. Je weegt, en je wikt en je piekert, en je slikten je zweet, en je trilt, je beeft en je rilt, maar het gaat je lukken, het gaat je lukken, het komt goed, je hebt er alles aan gedaan. Je bent door blijven gaan, het komt goed. Ik heb af lopen kloppen, zitten prikken in poppen, dus niet kloten en niet stoppen, het komt goed. En als het niet gaat lukken dan moest het niet zo zijn, dan moet je gewoon even wachten. En met hernieuwde krachten en frissere gedachten er weer vol tegen aan en je mannetje staan, maar het gaat je lukken, het gaat je lukken, het komt goed. En als je denkt dat het niet gaat lukken, dan loop je je te drukken, dan gaat het ook niet lukken, zo is het ook. Dus niet mieren. En niet klieren, maar gewoon doen. En dan vieren. Het gaat je lukken. Het gaat je lukken, het komt goed, weg met die demonen en die sombere tonen, heb vertrouwen, ga niet rouwen, het komt goed. Altijd.”

Deze woorden of andere positieve woorden zijn heel belangrijk om voor jezelf te herhalen. Uit studies blijkt namelijk dat negatieve ervaringen of woorden een grotere impact hebben dan positieve. Anders gezegd: Wanneer iets verkeerd gaat, geef dan het voordeel van de twijfel of reageer kalm om iets niet te laten escaleren tot een conflict. Minimaliseer het negatieve! Hanteer de regel van vier: er zijn 4 goede dingen nodig om 1 slecht ding te compenseren.³

Hazrat Inayat Khan zegt: “Er zijn verschillende manieren om de (onbekende) kennis en inzicht te verwerven, maar er is geen betere en gemakkelijkere manier dan met behulp van de ademhaling. De mysticus neemt die dingen waar met behulp van de ademhaling. Hiermee kun je vertellen over hun verleden, heden en toekomst. In de eerste plaats door 'Uruj en Nuzul’, de in- en uitademing, maar ‘Jelal en Jemal’, de richting van de adem (rechts en links), kunnen nog meer ontrafelen. Gedetailleerde kennis van dingen wordt echter bekend door het Element dat op het moment overheerst in de adem.”⁴ “Men kan zich afvragen of ‘kwaad’ het gebrek aan iets is of toch positief. Dat is niet zo, maar als je 'kwaad' zegt, bestaat er in werkelijkheid geen ‘kwaad’. Want als er twee dingen zijn, waarvan de één het andere eet, zoals bijvoorbeeld Water en Vuur, dan is er oppositie. Het Element Vuur verbruikt Water en het Waterelement dooft het Vuur. Dit zal vernietiging (balans) brengen. Het zijn twee tegengestelde krachten. Maar als je Water en Aarde had, is dat niet tegengesteld. Water helpt de Aarde vruchtbaar te worden en Water omarmt de Aarde, waar het ook komt. Er is een neiging van het ene Element naar het andere.” Kennis over de Elementen en de ademhaling geeft ons daarom handvaten voor het leven.”⁵

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ https://www.gids.tv/video/156289/jochem-myjer-adem-in-adem-uit, 5:48’ voor het eind ² https://www.facebook.com/jochem.myjer/posts/ik-kwam-deze-tekst-toevallig-tegen-in-mijn-archief-hij-zit-in-een-hele-andere-ve/2581702188589924/; ³ https://www.wsj.com/articles/for-the-new-year-say-no-to-negativity-11577464413?mod=searchresults&page=1&pos=1; ⁴ Khan, H.I., Githas, Mysticism, 1, Knowledge Perceived by the Breath; ⁵ Khan, H.I., Sangatha II, Tasawwuf, Metaphysics, Secrecy on the Path of Truth


Bericht 2

Mijdrecht, 5 februari 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wees welkom tijdens de Verdieping van het Elementen Ritueel op 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Ashrama te Naarden. Met als onderwerp: De kunst van de persoonlijkheid in relatie tot de Elementen (o.v.). Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

In het hoofdstuk ‘De symboliek van godsdienstige denkbeelden’¹ bespreekt Hazrat Inayat Khan de symboliek van het Element Water: “In oude geschriften als de Vedanta en het Oude Testament wordt de geest symbolisch voorgesteld als Water. Men vraagt zich mogelijk af waarom iets, dat zo dicht bij de Aarde is, het symbool zou moeten zijn van de geest. De aard van het Water is dat het leven geeft aan de Aarde en de aard van de ziel is dat zij leven geeft aan het lichaam. Zonder Water is de Aarde dood, zo ook het lichaam zonder ziel. Water en Aarde vermengen zich; zo vermengt ook de geest zich met de stof en maakt haar levend. En toch staat de geest boven de stof, evenals het Water de Aarde soms naar onderen laat zakken en er zich dan boven bevindt.

Het is denkbaar dat dit de volgende vraag oproept: ‘Is de geest verborgen onder de stof, zoals de ziel verborgen is in het lichaam?’ Het antwoord is: ‘Zoals het water onder de aarde is. Er bestaat geen plaats waar geen water is; wel zijn er plaatsen, waar geen aarde wordt gevonden. Zo is ook in de ruimte de geest nergens afwezig, alleen de afwezigheid van stof is mogelijk.’

Het uitdrukken van hoge ideeën in symboliek komt niet uit het verstand voort; het is een schepping van de intuïtie. Het begin van intuïtie is, dat men de symbolische betekenis begrijpt van verschillende dingen. De volgende stap is dat men de dingen symbolisch uitdrukt. Dit is een Goddelijke Kunst op zichzelf en het beste bewijs hiervoor kan men vinden in de symboliek van het Water, dat zo zuiver kan uitdrukken wat de betekenis is van de geest.”

Ook in het verhaal van het gesprek van Jezus met een Samaritaanse vrouw wordt deze betekenis van het Water duidelijk. “Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ ‘Maar heer’, zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’”²

Met andere woorden: Laat de Goddelijke Geest door je heen stromen als het Water.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., De Eenheid van Religieuze Idealen, De symboliek van religieuze ideeën, Water, Kluwer, Deventer.² NBV, Gesprek met een Samaritaanse vrouw, Joannes 4:5-15, van: https://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=text.John.sec_7


Bericht 3

Mijdrecht, 5 maart 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wees welkom tijdens de volgende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 18 april 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Het lijkt inderdaad of – zoals experts beweren - het aantal natuurrampen en de daarmee de gevaren toenemen, denk aan aardbevingen (het Element Aarde), overstromingen (het Element Water), bosbranden (het Element Vuur) en stormen of orkanen (het Element Lucht). De Elementen laten hun krachten zien, maar misschien ook hun frustratie over de omgang van de mens met de natuur. Zo zijn er in de periode van voorbereiding op deze maandbrief meerdere stormen overgekomen. Twee kregen ook een naam mee: Dennis en Ciara, want het natuurgeweld wordt tegenwoordig gepersonaliseerd. En dat is niet gek, want de Elementen zien wij niet alleen om ons heen in de natuur, maar ook in de mens. Zo was ‘Dennis’ minder heftig dan ‘Ciara’. Alle Elementen zijn aanwezig in de mens. De vijf Elementen met hun eigenschappen zijn werkzaam in ons allemaal. Deze vormen de persoonlijkheid van een mens.

De kunst van de persoonlijkheid in relatie tot de Elementen was het onderwerp van de Verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 22 februari jl. Tijdens deze middag keken wij naar het verschil tussen individualiteit en persoonlijkheid en de verschillende aspecten en stadia van de persoonlijkheid. Hierover in een latere maandbrief meer. Na een inleiding hadden wij een Eigen Bewegingservaring van elk Element. Wij ervoeren door beweging - op onze eigen wijze - de eigenschappen van de Elementen die via de bijbehorende adem ons gevoel bepalen. De Aarde die vruchtbaar wordt als het Water krijgt, het Vuur (de Zon) nodig heeft om te laten groeien, de Lucht om verder te gedijen en het Ether om verbinding te hebben met alles en iedereen. Daarna keken wij hoe positieve en negatieve eigenschappen per aspect van de persoonlijkheid in relatie tot de ander gekoppeld zijn aan de Elementen en vulden hiervoor zelf een schema in wat wij gezamenlijk bespraken. Wij realiseerden ons opnieuw dat de adem en het Goddelijk Licht een cruciale rol spelen in hoe wij als persoon handelen, spreken, denken en voelen. “De richting van de adem toont verbinding met de Elementen. Deze verandert vele malen per dag. De ziener kent hierdoor de toestand van zijn eigen lichaam en geest, maar ook die van een ander. Krijgt hij tevens inzicht in het verleden, heden en de toekomst. Wanneer de ziener de richting kan zien die de ademhaling inneemt, kan hij de invloed van het Element zien. Door dit te verbinden met het specifieke probleem kan hij het effect en het resultaat van de omstandigheden ontdekken.” Misschien kun je dit schema (zie menu 'zelf doen') ook eens invullen?

Na een gezellige en ‘lekkere’ pauze inclusief haardvuur ondergingen wij een Geleide Elementen Meditatie. Deze ontspanning deed ons bewust worden waar en hoe de Elementen – met de adem en het Goddelijk Licht - in ons bezig zijn en ook verbonden zijn met de chakra’s.

Element

Aarde

Water

Vuur

Lucht

Ether

Invloed

Angst

Affectie

Woede

Humor

Verdriet

Met Licht

Voorzichtigheid

Welwillendheid

IJver

Vreugde

Vrede

De vijf punten (chakra’s), die volgens de Soefi’s leiden naar een hoger bewustzijn, zijn de punt van de neus voor materiële bereiking (het geel van de Aarde); de brug van de neus voor wilskracht (het groene Water); het midden van het voorhoofd, het derde oog, voor hogere idealen (het rode Vuur); de fontanel, de kroon, voor mystieke afstemming (de blauwe Lucht) en het punt, dat boven de schedel ligt, voor abstracte gedachten (de grijze Ether).

Tot slot lieten wij de Elementen samenwerken. Ieder koos een Element dat hem/haar op dat moment het meeste aantrok en koos een ander Element (persoon) om mee samen te werken. Dit resulteerde in een tekening met beide Elementen in harmonie. Deze middag deed ons allen goed en uitzien naar de volgende bijeenkomst.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff


Bericht 4
Mijdrecht, 5 april 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In verband met het coronavirus gaat de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 18 april 2020 niet door. Wij hopen u echter weer te kunnen ontmoeten op zaterdag 27 juni 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

In deze bijzondere tijd wordt deze maandbrief verzorgd door Sitara Rosdorff, voormalig leider van het Soefi Elementen Ritueel met een overdenking bij de Universele Eredienst op 5 april 2020 met als onderwerp Palmpasen.

“De toespraak tijdens de dienst op Palmzondag in de Universel Murad Hassil kon helaas niet doorgaan door de dreiging van besmetting met het coronavirus. Palmpasen is een viering om over na te denken vanwege de diepe inhoud. De mensen, die de Genezer, de Prediker, de Profeet van toen verwelkomden, wilden een koning, zoals zij het zich voorstelden. De mensen legden hun mantels voor Hem neer over de weg, zodat Hij er overheen kon gaan. Zij stelden hun voorwaarden: Hij had zich te houden aan de kleren, de normen, die zij passend voor Hem vonden.
Houd je aan de voorwaarden van de menigte, dan kan je niets gebeuren. Jezus kwam Jeruzalem binnen. Eenvoudig en bescheiden zittend op een ezel en vergezeld van het veulen. In stille overgave aan de Eeuwige Vader kwam Hij met de goddelijke Boodschap. Barmhartigheid was Zijn doel, Liefde was Zijn uitgangspunt. Hij getuigde van het innerlijk Koninkrijk, het blijvende rijk in het menselijk hart, zo heel dichtbij. Zijn belang gold niet de materie, niet de macht over het volk, maar het weten van de Liefde, die de wereld omvat. Hij werd verkeerd begrepen door iedereen, ook door zijn geliefde volgelingen. Onbegrijpelijk was het voor de mensen om Hem heen: Er werd Hem een koningschap aangeboden, dat Hij weigerde.
Het onvergankelijke, dat was en is en zal zijn. Gebeurde het al eerder, dat zo vele mensen de betekenis van het zijn, van het leven overdachten? Er kan zich tijdens het leven van ons allemaal een dringende oproep aandienen. Een probleem, dat om een oplossing vraagt en leidt naar de betekenis van het ogenblik, van het hier en het nu. Nadenken moet, ware er niet de vele afleidingen die de betekenis van het ogenblik doen verstommen. Het is als een intoxicatie, een bedwelming. Voor de Soefi is de wereld een wijnpers, een bergplaats, waarin alle soorten van wijn verzameld zijn. Hij hoeft alleen maar te kiezen welke soort van wijn hij wil genieten en welke wijn hem de verrukking zal brengen, die het verlangen is van zijn ziel. Ondanks de bedwelming van twijfels, angsten en gehechtheden moet het streven zijn zich bewust te blijven van het Enige Wezen.
Er is een oosters gezegde: “In het mineralen rijk slaapt God, in het plantenrijk droomt Hij, in het dierenrijk wordt Hij wakker en in het mensen leven wordt Hij zich bewust van Zichzelf.” Het is het doel van de mens zich bewust te worden van zijn Schepper, van de werkelijkheid, van de eeuwigheid en vooral bewust te worden van zichzelf en de oneindige kracht, die leeft in zijn binnenste. In de mens leeft de eeuwigheid. God is. In Hem ontstaan de levensvibraties, door alle sferen heen, tot ze tenslotte, hier op aarde zich het sterkste verdichten en de zichtbare stoffelijke wereld vormen. De Geest van God doordringt dit alles. En hoe meer de Geest van God de stof doordringt, des te bewuster wordt die stof. De diepte van het zelf, de ziel, is een hoedanigheid van de Geest van God en met God verbonden.
Jezus kwam, zoals alle profeten, met de Boodschap van God. Hij stelde zich volledig open en wees op het belangrijke geestelijke voedsel van het weten van de Liefde en de Kracht, die voor ieder zonder onderscheid en verschil, in het eigen hart aanwezig is.
De teksten in de verschillende wereldgodsdiensten stemmen tot nadenken. Voortdurend gegeven door de Boodschappers van alle tijden. In een Hindoe Geschrift zei Krishna: “De Heer woont in de hartstreek van alle wezens.” De Boeddha heeft gezegd: “Weest gij lieden lichten voor uzelf.” En Zarathustra heeft gezegd: “Wanneer gij Mij wilt zien, trek dan de wereld in en gij zult bemerken, dat ik het begin ben van Uw weg en ook het einde.” De woorden van Salomo waren: ”Er is niets nieuws onder de zon.” Jezus zei: “Het koninkrijk van God is binnenin u.” Mohammeds woorden waren: “God is U nader dan Uw eigen halsslagader.”
Wat hebben wij aan de voorgaande zinnen in deze tijd van crisis? Het is goed om ons te realiseren, dat het leven eeuwigdurend is voor iedereen. De menselijke ziel was er, is er en zal er zijn. De ziel is in staat zich wijder te verbreiden dan een mens kan reizen, dieper te duiken dan de diepten, die een mens kan bereiken en hoger te stijgen, dan de mens voor mogelijk hield. Haar leven is vrijheid en zij kent slechts vreugde, haar natuur is vrede. De ziel kent geboorte noch dood. Het is de bedoeling om de levensmoed op te pakken en te beseffen, dat alle mensen met elkaar één heel grote familie vormen. Verbonden met elkaar in God. Met en zonder crisis.
Hazrat Inayat Khan, de Soefi mysticus, liet ons een gedicht na: “Ik zocht, maar kon U niet vinden; ik riep luide tot U, staande op de minaret; ik luidde de tempelklok bij het opgaan en ondergaan van de zon; ik baadde vergeefs in de Ganges; ik kwam teleurgesteld terug van de Kaäba; ik zag naar U uit op de aarde: ik speurde naar U in de hemel, mijn Geliefde, maar tenslotte vond ik U verborgen als een parel in de schelp van mijn hart.” Tot slot lezen wij in de Beker van Saki (5 april): ”God spreekt tot de oren van ieder hart, maar niet ieder hart hoort Hem.” Sitara Rosdorff

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

Bericht 5
Mijdrecht, 5 juni 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In verband met het coronavirus gaat de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 27 juni 2020 niet door. Wel proberen wij een digitale bijeenkomst te organiseren. Daarnaast hopen wij u weer fysiek te kunnen ontmoeten op zaterdag 17 oktober 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

De verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel op 22/2/20 had als onderwerp de kunst van de persoonlijkheid in relatie tot de Elementen. De komende maandbrieven gaan hier dieper op in. “In vroeger tijden hadden religieuze opvoeding en menselijke cultuur in alle vormen vooral de cultuur van de persoonlijkheid als hun centrale thema. Tegenwoordig wordt van ons verwacht dat we rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, taal en andere dingen leren, maar nooit de kunst van de persoonlijkheid, die van het grootste nut is in het leven. Nog afgezien van de spirituele betekenis zien we in ons dagelijks leven dat een verkoper die aangenaam, beleefd en welgemanierd is, succes heeft. Als hij geen manieren heeft, zal hij weerzin oproepen; hij mag allerlei mooie dingen in zijn winkel hebben, hij zal geen succes hebben. Als een ambtenaar op een kantoor, een secretaris of een opzichter een innemende persoonlijkheid heeft, een vriendelijk optreden, een sympathieke houding, dan zal hij ieders genegenheid winnen, alles zal gemakkelijk verlopen. Maar als hij de kunst van de persoonlijkheid mist, dan mag hij alle bevoegdheden hebben en kan hij een zeer kundig mens zijn, toch zullen de dingen niet gemakkelijk verlopen. Als deze kunst niet is ontwikkeld zal hij onaangenaam en vervelend zijn, zowel thuis als op het werk en mist hij heel veel.”¹

In deze tijd staat men onverschillig tegenover deze kunst, die wel degelijk rekening houdt met de gelijkheid van mensen. Hazrat Inayat Khan wijst erop dat dit betekent dat iedereen kan stijgen tot de hoogste noot, maar dat als de mens de weg van de minste weerstand kiest, hij zakt tot het niveau van de doorsneemens. Hij stelt verder dat vooral wanneer overal materialisme heerst en er niets is om aan te denken dan materie, de mens al weghoudt van de kunst van de persoonlijkheid. Als daar geen liefde voor is, dan wordt het menselijke wezen niets beter dan de lagere schepselen.

“Is een menselijk wezen groter dan een dier omdat hij rijkdom bezit of omdat hij veel boeken heeft gelezen of omdat hij veel geleerd heeft? Maakt dat hem groter als menselijk wezen? Nee, een mens is groter wanneer hij van een individu een persoon is geworden. Heel weinig mensen maken onderscheid tussen individualiteit en persoonlijkheid. Individualiteit is wat we met onze geboorte hebben meegebracht. We worden geboren als een afzonderlijke eenheid. Maar een persoonlijkheid is iets dat verworven wordt. Het is niet alleen iets dat we moeten leren om aangenaam te zijn voor anderen, maar het vervult ook het doel van het leven.
De kunst van de persoonlijkheid drukt zichzelf spontaan uit. Je hoeft niet op een speciale manier te handelen, je hoeft niet iets voor te wenden. Het is de uitdrukking van jezelf. Bewust of onbewust kan iemand zo’n manier van doen ontwikkelen. Je zou kunnen vragen: Als wij een persoonlijkheid hebben, waarom moeten we die dan ontwikkelen? Zelfs een diamant moet geslepen worden. Er zit licht in en toch is slijpen nodig om dat tot leven te wekken. Zo is dat ook met de persoonlijkheid.”¹

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten en blijf gezond,

Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., De kunst van de persoonlijkheid (hoofdstuk V), uit: Het voorrecht mens te zijn, Soefileringen, Panta Rhei, 2012

Bericht 6
Mijdrecht, 5 juli 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De digitale bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 27 juni 2020 was een succes. Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten op zaterdag 17 oktober 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

In gedachte aan de geboortedag van Hazrat Inayat Khan gaan wij verder met de (4) door hem onderscheiden aspecten aan de kunst van de persoonlijkheid¹: 1. De handeling of beweging; 2. Het spreken; 3. De gedachten en 4. Het gevoel.
Ad 1. Handelen. Heel vaak heeft iemand voordat hij een woord heeft gesproken, een beweging gemaakt, die een schok veroorzaakte voor de subtiele fijngevoeligheid van degene die het ziet en die een mening over die persoon kan vormen nog vóór hij hem heeft leren kennen - alleen vanwege die beweging. Wanneer de kennis van het bewegen niet onderwezen is, niet begrepen is en iemands bewegingen niet beheerst worden, kunnen zij zo zijn dat ze een indruk op zijn geest maken en zijn hele wezen veranderen in een verkeerde persoonlijkheid.
Ad 2. Spreken. Hoe meer wij over het aspect van spreken begrijpen, des te meer zullen we weten dat er voor ieder woord een tijd en een plaats is. Alles wat we zeggen wat op zijn eigen plaats en passend is, zal goed zijn. De mensen denken daar over het algemeen niet over na. Dikwijls zijn ze openhartig, maar slaan er geen acht op wánneer ze spreken, wat ze zeggen en waar ze spreken. Iemand die geen beheersing heeft over zijn spreken, wordt een soort machine die maar doorgaat zonder dat er enige wilskracht achter staat. Als wij ons spreken beheersen, als wij weten hoe we een woord moeten gebruiken, kennen we de mysterieuze werking van het leven en hoe wij die het beste kunnen gebruiken.
Ad 3. Gedachten. Met goede gedachten vol medeleven wordt alles wat we spreken en doen vanzelf goed; we kunnen niet anders. Maar wat meestal gebeurt, is dat we er nooit aandacht aan geven in verband met anderen. Als er iets fout gaat ligt dat aan de ander. Het is heel eigenaardig, dat degene die het meest ongelijk heeft ook degene is, die het meest de fout bij anderen legt. Bovendien maakt onze ervaring ons zo pessimistisch, dat als iemand zegt: ‘Ik heb iemand ontmoet die is zo aardig, vriendelijk en goed’, wij beginnen te twijfelen. Onwillekeurig is onze eerste gedachte: ‘Kan dat waar zijn?’ Heeft iemand iets verkeerd gedaan, dan is iedereen vol belangstelling, omdat de mensen dat geloven. Als we altijd slechte ervaringen hebben, verwachten we ook nauwelijks dat er ooit iets goed kan zijn.
Ad 4. Gevoel. Het grote nadeel van de moderne beschaving is dat veel mensen denken dat het evenwichtig en praktisch is om vooral met hun hersenen te denken en om dingen te beredeneren. Voelen met je hart is niet praktisch, dat is geen gezond verstand. Daarom wordt iemand normaal en evenwichtig gevonden die in zijn hoofd leeft en degene wiens hart ontwikkeld is, wordt fanatiek en onpraktisch genoemd. Terwijl God liefde is, zou dus wie minder God in zich heeft praktischer zijn en wie meer God in zich heeft nergens voor deugen. Gevoelens er buiten houden, discussiëren, ter zake blijven en alleen de feiten noemen, beroven het leven van zijn schoonheid.

Tot slot: Je ziet altijd de fout van de ander, terwijl je die zelf ook hebt. Tegelijkertijd heb je al het andere eveneens, want alle Elementen zijn in je, zowel gemanifesteerd in het handelen, spreken, denken als voelen. Dit is wat wij door het Elementen Ritueel verder bestuderen en uitwerken.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten en blijf gezond,

Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., De kunst van de persoonlijkheid (hoofdstuk V), uit: Het voorrecht mens te zijn, Soefileringen, Panta Rhei, 2012

Bericht 7
Mijdrecht, 5 september 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten voor de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 17 oktober 2020 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee.

De kunst van de persoonlijkheid bestaat uit het leren controleren van hevige en diepe gevoelens, die anders het handelen, spreken en de gedachten van een mens geheel beheersen. Toen Jezus tegen de vissers zei: “Komt achter mij aan en ik zal jullie vissers van mensen maken”, zei hij in feite tegen deze mannen, die volledig in beslag werden genomen door de visvangst aan de zeekust: “Ik zal jullie de kunst van de persoonlijkheid leren”.
Wat raakt de mensen bij het zien van de beeltenis of het horen van de naam van de boodschapper van hun religie? Zijn het de leringen? Wat hen raakt is de persoonlijkheid van de boodschapper van God. Zijn persoonlijkheid heeft die diepe indruk gemaakt, die blijft en nooit uitgewist kan worden. De vissers met wie Jezus omging waren nog niet in staat de grootheid van de meester te beseffen en er nog niet aan toe om de boodschap die hij bracht te begrijpen, maar waren steevast gefascineerd door zijn tegenwoordigheid en onder de indruk van zijn persoonlijkheid. Wat was het dat zo’n indruk maakte? Het was niet de nieuwe leer die ze ontvingen, het was zijn voorbeeld voor hun ogen.

De soefi’s van alle tijden beschouwden - de kunst van de persoonlijkheid - van het grootste belang. De wijzen uit alle tijden dachten dat God zich openbaarde in de gestalde van de mens, die zich ontwikkelde van een individu tot een persoon en dat daarin de vervulling ligt van het doel van het leven. Religie onderwijst de mens om tot een persoonlijkheid te worden, want niet ieder mens is een persoonlijkheid. De vraag is waarin het geheim van de kunst van de persoonlijkheid ligt. Dit zit in het verschil tussen slavernij en meesterschap. In de eerste toestand komen we van nature, de volgende wordt teweeggebracht door ontwikkeling van de persoonlijkheid.
Hoe leren we de kunst van de persoonlijkheid? Op dezelfde manier als je de kunst van schilderen of tekenen leert. Eerst leer je een rechte lijn trekken, een cirkel en een boog. Bij het aanleren van de kunst van de persoonlijkheid leer je hoe je iets zegt en hoe je iets niet zegt, hoe je vermijdt iets te zeggen en hoe je iets zegt zonder het te zeggen. Daarna leer je de kunst van licht en schaduw. Hoe je een bepaald deel in de conversatie wegstopt en een ander deel naar voren haalt. Vervolgens is er het kleurgebruik. Er is een grote variëteit aan kleuren. Ieder gevoel, iedere gedachte en ieder idee heeft zijn kleur. Denk hierbij ook aan de Elementen en de betekenis van het Soefi Elementen Ritueel. Als iemand weet hoeveel kleuren er zijn en die toepast bij alles wat hij zegt en doet in het leven, dan wordt dit een kunst: de kunst van de persoonlijkheid.

Er zijn vier stadia waardoor je de kunst van de persoonlijkheid ontwikkeld:
1. Iemand wordt attent en begint daarom zijn gedachten te observeren om zijn daden te bezien;
2. Iemand observeert niet alleen zijn gedachten en daden, maar kan ze ook beheersen;
3. Van iemand gaat een spontane golf van sympathie uit, zijn houding is van nature hartelijk en zijn persoonlijkheid is aantrekkelijk en wordt een zegen en
4. Het stadium waarin het de kunstenaar geen inspanning kost om de kunst van de persoonlijkheid te verwezenlijken. De kunstenaar wordt zelf tot kunst en alles wat hij doet wordt een prachtig schilderij.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 oktober 2020, 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. 6 maart 2021 vindt de Verdiepingsmiddag plaats in de Asharma te Naarden. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., De kunst van de persoonlijkheid (hoofdstuk V), uit: Het voorrecht mens te zijn, Soefileringen, Panta Rhei, 2012

Bericht 8
Mijdrecht, 5 oktober 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten voor de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 17 oktober 2020 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee.

In deze tijd moeten wij bepaalde vrijheden opofferen om uit de coronacrisis te komen. We kunnen – van jong tot oud - niet meer alles zomaar doen. Wij worden ook daadwerkelijk gedwongen bepaalde dingen in meer of mindere mate los te laten. In de Soefiterminologie wordt dat onthechting genoemd. Hazrat Inayat Khan heeft hier een mooi verhaal over geschreven:

“Er was eens een koning. Deze koning van Baluchistan ging naar een murshid [geestelijk leraar] met de wens om iets van hem te leren. Hij vroeg hem: ‘Wilt u mij aannemen als één van uw discipelen [leerlingen]? Ik zou zo graag uw nederige dienaar worden in plaats van langer op mijn troon te verblijven.’ De murshid stemde er in toe hem op proef aan te nemen en zei: ‘Goed, maar je eerste taak zal zijn om het huisvuil te verzamelen en op een vuilstort buiten te stad te brengen.’
Nu was het zo, dat alle discipelen van de murshid wisten dat de koning van Baluchistan een koning was die vrijwillig afstand had gedaan van zijn troon. Hij was niet verbannen en had niet hoeven weggaan uit zijn koninkrijk. Hij had zijn land met opzet verlaten om leerling van deze murshid te worden. De discipelen voelden daarom met hem mee toen zij zagen hoe hij op deze manier werd getest. In de loop van de tijd vroegen zij allemaal aan de murshid: ‘Ik smeek u, verlangt u deze opdracht niet meer van hem; hij doet het al zo’n tijd!’ Maar steeds was het antwoord van de murshid: ‘Hij is nog niet klaar voor initiatie [inwijding].’ Tegen één leerling die over de kwestie door ging, zei hij uiteindelijk: ‘Goed, je mag hem testen op een manier waarvan jij vindt dat het eerlijk is.’
Dus op een dag toen de koning zijn mand met vuilnis droeg, liep een van de jonge mannen tegen hem aan. Hierdoor viel de hele inhoud uit de mand op de grond. De koning keek hem aan en zei: ‘Als ik nog koning zou zijn, zou ik als een koning reageren. Maar omdat ik dat nu niet meer ben, moet ik natuurlijk niet boos worden, maar mijn kalmte bewaren.’ Daarop verzamelde hij al het afval, deed het terug in de mand en droeg het alsnog naar de vuilstort.
Hiervan werd verslag gedaan bij de murshid die zei: ‘Heb ik je niet verteld, dat hij er nog niet klaar voor is?’ Na enige tijd ging een van de leerlingen opnieuw naar de leermeester en vroeg hem om goed te zijn voor de voormalige koning en hem een andere taak te geven. Maar de leermeester antwoordde: ‘Stel hem nogmaals op de proef.’ Zodoende moest de koning dezelfde ervaring weer ondergaan. Deze keer zei de koning geen woord, maar keek de belediger alleen voor een moment aan. Vervolgens verzamelde hij het afval weer, deed het in de mand en vervolgde zijn weg. Toen dit verslag ook aan de murshid was uitgebracht, zei deze opnieuw: ‘Hij is er nog niet klaar voor!’ Daarna werd hetzelfde een derde keer uitgevoerd. Deze keer zweeg de koning niet alleen, maar verzamelde het afval zonder ook maar te kijken naar de persoon die de mand omvergeworpen had. Toen de murshid dit hoorde, zei hij: ‘Nu is de tijd gekomen voor de initiatie.’”¹

In dit geval was het een lesje onthechting van het ego met al zijn eisen en wensen. Dit loslaten vinden wij ook terug in het Soefi Elementen Ritueel. Tijdens het Wervelen laten wij alle kenmerken (emoties en gevoelens) van de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether los en komen wij nader tot de kern, het wezen van God.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 oktober 2020, 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

¹ Rosdorff, S., Het Verhalenpaleis, Oude verhalen en hun betekenis, www.boekenbestellen.nl

Bericht 9
Mijdrecht, 5 november 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de Digitale Bijeenkomst van het Elementen Ritueel op zaterdag 21 november 2020 van 14:00 tot ca. 15:00 uur. Het onderwerp is (zelf)beheersing. Deze maandbrief gaat hier al op in.

Geweld, boosheid en ongeduld door onvrede, onzekerheid en spanning lijken mede door Covid-19 duidelijker aanwezig in ons huidige bestaan. In dit kader is het interessant om in het boekje ‘Karakter en Persoonlijkheid’¹ van Hazrat Inayat Khan te lezen over zelfbeheersing. Zo zegt hij: “Het is zeer noodzakelijk om in het dagelijks leven, bij spreken en handelen meester te blijven van zijn woorden en daden. Immers, door een innerlijke opwelling gedreven spreekt iemand vaak automatisch een woord, waarvan hij later inziet, dat hij het beter niet of op een andere manier had moeten zeggen. Hetzelfde kan het geval zijn met een handeling. Men heeft soms, na iets gedaan te hebben, het gevoel: Ik had het niet moeten doen of ik had het anders moeten doen. Wanneer echter eenmaal iets gedaan is, is het te laat om het anders te doen.

De mens heeft van nature een innerlijke drang om zich te uiten. Deze drang stoot, om zo te zeggen, het woord naar buiten vóór men erover heeft nagedacht. Dit alles zijn tekenen van gebrek aan zelfbeheersing en bovendien van zenuwachtigheid. Dikwijls tracht iemand een ander reeds te antwoorden vóór deze nog heeft uitgesproken; vóór de vraag volledig is gesteld, wordt het antwoord reeds gegeven. Zo’n antwoord op een onvolledig uitgesproken gedachte is vaak onjuist. In zulke gevallen gebeurt het meestal, dat iemand de dingen, die van buitenaf komen, te zeer ter harte neemt, en ze dieper in zijn wezen laat doordringen dan goed is. Op deze wijze wordt iemand overgevoelig en daardoor nerveus.

Om bij alles wat men in het dagelijks leven doet, zelfbeheersing te betrachten, is het het beste om in zijn natuur een zeker mate van onaandoenlijkheid te ontwikkelen. Ieder woord, dat tot iemand wordt gesproken, behoeft niet als zo gewichtig te worden opgevat, dat iemands gehele wezen daardoor van streek wordt gebracht, zijn evenwicht er door wordt verstoord en zijn wilskracht vernietigd. Er zijn dingen, die belangrijk zijn, doch er zijn in iemands dagelijks leven vele dingen, waar het niet erg op aankomt, terwijl men er toch vaak toe neigt hierop een overmatige nadruk te leggen. Onafhankelijkheid wordt verkregen door onaandoenlijkheid. Dit betekent niet, dat men geen acht zou moeten slaan op wat iemand doet of zegt. Het betekent alleen, dat men onderscheid moet maken tussen belangrijke en onbelangrijke dingen in het dagelijks leven; dat ieder nodig en onnodig ding niet zoveel eisen moet van iemands aandacht, gedachten en gevoelens.
Economie wordt tegenwoordig onderwezen, maar geestelijke economie is de hoofdzaak bij religie. Alles wat iemand zegt of doet, alles wat hij denkt en voelt, vergt enige inspanning van zijn geest. Het is verstandig om elke kans om zijn evenwicht te verliezen, te vermijden. Men moet kalm maar toch krachtig stand houden tegen alle invloeden, die iemands leven kunnen verstoren. Van nature is men geneigd zich te verweren tegen elke aanval, die van buiten komt; maar daardoor verliest men zijn evenwicht. Zelfbeheersing is daarom de sleutel voor alle welslagen en geluk.” Geestelijke economie is een deugd, wanneer het de harmonie bewaart.

De oefening van zelfbeheersing vinden wij ook terug in het Soefi Elementen Ritueel. De Stappen, Tonen en de Houdingen van de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether dienen in afstemming en met zelfdiscipline zo perfect mogelijk uitgevoerd te worden om recht te doen aan de symbolische betekenis van het ritueel: een reis via kennis, overgave, ontvangen, verwerken en doorgeven naar de Stilte van het ware Zelf.²

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 21 november 2020 (digitaal), 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹Khan, H.I., Karakter en Persoonlijkheid (Character-Building, The Art of Personality), 1982, Leidse Soefi Stichting, Den Haag ²Bericht 1/4/5: https://bit.ly/2HUqItJ


Bericht 10
Mijdrecht, 5 december 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de Verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden.

Graag nemen wij u nog even mee naar de Digitale Bijeenkomst van 21 november jl. met als onderwerp ‘Beheersing van de Elementen’: Wij deden samen de Ademhalingsoefeningen op de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether, kregen een lezing over ‘Toezicht op zichzelf’, zagen videofragmenten van het Soefi Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool 2006 (met het verzoek te kijken naar het verschil tussen de Binnenkomst van de Mannen en Vrouwen) en overdachten per Element een frase van Hazrat Inayat Khan onder begeleiding van klankschalen. De introductie startte met de volgende drie vragen:
1. Wat is volgens jou geestelijke economie? a. Mystieke welvaart b. Bescheidenheid c. Zelfbeheersing
2. Ben je je dagelijks bewust van de noodzaak van zelfbeheersing? Ja/Nee
3. Heb je zelf wel eens ervaren dat zelfbeheersing niet alleen kracht van het zelf vraagt, maar ook macht over het zelf geeft? Ja/Nee

Na deze reflectie volgde een stuk uit de Sangathas¹: “Geen studie kan meer leren dan wat stilte kan, geen meditatie is groter dan de stilte zelf. Wanneer de schelp sluit, worden achter zijn lippen parels gevormd. Het hart van de mens is de schelp van de echte parels. Door de lippen te sluiten, wordt alle schoonheid die wordt gezien en gehoord erin opgenomen, en daar wordt een parel gevormd die wordt als een Steen der Wijzen. Het is de mens die gezegend is met de kracht van zelfbeheersing, niet de dieren, en wanneer de mens in zijn karakter iets laat zien dat de macht van de lagere schepping te boven gaat, bewijst hij dat hij mens is. Het is zelfdiscipline die tot meesterschap leidt. Als het zelf in je macht is, is het hele leven in je bezit. Die persoon wordt de overwinnaar van het leven die leert zijn tong te beheersen.” Daarna volgde per Element een frase van Hazrat Inayat Khan over (zelf)beheersing:

Aarde

Zelfbeheersing is het meest noodzakelijke wat we moeten leren. (…) Je moet aan het lichaam geven wat het nodig heeft, maar je moet zijn behoeften beheersen en daardoor niet beheerst worden.

Water

Zal zelfbeheersing de spontaniteit niet wegnemen? Zelfbeheersing geeft juist meer spontaniteit. Ze ontwikkelt denkkracht, ze maakt dat iemand bij elke impuls eerst denkt in plaats van zomaar wat te doen. Met andere woorden: houd het woord vast tussen de lippen voor het eruit valt.

Vuur

Passie, boosheid en geprikkeldheid beschouwt men als erg slecht, als iets kwaads. Maar indien dat kwade beheerst zou worden, zou het voor een goed doel gebruikt kunnen worden, want het is een kracht, het is energie.

Lucht

Laten de mensen proberen meer zorg te krijgen voor anderen. Laten zij zich afvragen: “Wat voor nut heb ik voor de wereld? Ben ik geboren voor een bepaald doel?” En dan te proberen zichzelf te oefenen in zelfbeheersing door het geheim van de adem, de beste manier om dat doel te bereiken.

Ether

Zodra wij ons bewust worden van ons ware wezen en de boeien van het valse ego verbreken, treden wij een sfeer binnen waarin onze ziel zich bewust begint te worden van een veel grotere reikwijdte van haar eigen wezen. Zij vindt grote inspiratie en kracht, en de kennis, het geluk en de vrede die verborgen zijn in de geest.

Wij konden concluderen dat een juiste houding is, dat je zelfbeheersing laat zien en dat je probeert je ego te overwinnen.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Sangatha I, Tasawwuf, Metaphysics, Silence

    © Copyright 2024