Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
zomerschool
voordracht
correctie
beeldmateriaal
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Vuur
Bericht 1

Mijdrecht, 5 januari 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Met het nieuwe jaar in het vooruit vond ik het gedicht ‘If’ van Rudyard Kipling inspirerend. Het gaat o.a. over doorzetten, vertrouwen in jezelf hebben, tegen je verlies kunnen, de consequenties onder ogen zien van wat je hebt gezegd en gedaan, opstaan en opnieuw beginnen. Voor sommigen vormt het een persoonlijke bijbel:

‘Indien’ van Rudyard Kipling, vertaald door J.M. de Vries de Waal

1.

Indien ge met bezonnen hoofd alom beroering kunt aanschouwen,

Paniek en dreiging om u heen met kalme blik kunt gadeslaan;

Indien, waar anderen aan u twijfelen, gij u zelven kunt vertrouwen,

Maar toch die twijfel aan uw trouw óók kunt vergeven en verstaan;

Indien ge wachten kunt, het juiste tijdstip met geduld verbeiden,

En, als een lastertong u treft, gij leugen slechts met waarheid keert;

Indien, vervolgd door haat, ge tot geen wrokgevoel u laat verleiden,

En daarbij nimmer met uw deugdzaamheid of wijsheid paradeert;

2.

Indien ge dromen kunt—nochtans u niet door dromen laat regeren;

Indien ge denken kunt, maar niet uw heil zoekt in gepeins alléén;

Indien ge alle wisselingen van het noodlot kunt trotseren,

En rustig koers houdt, langs de klippen van triomf of rampspoed heen;

Indien ge kunt verduren, dat een schelm het woord, door u gesproken,

Verdraait, vervalst, en dan voor goede munt verkwanselt aan een zot;

Indien, als 't werk van héél uw leven voor uw ogen wordt gebroken,

Ge 't weder opbouwt, met gereedschap deels versleten, deels kapot:

3.

Indien ge met de fondsen, door uw vlijt en spaarzaamheid verkregen,

Een bod naar rijkdom hebt gedaan, een sprong gewaagd naar méér gewin,

En 't is mislukt... en al uw leed hebt ge voor iedereen verzwegen:

Uw hand grijpt weer de ploeg, en ge begint opnieuw bij het begin;

Indien ge, als het moet, uw zinnen en uw zenuwen kunt dwingen

Uw doel te dienen, ook al ging hun energie reeds lang teloor,

Opdat ge nog één laatste ruk aan hun vermogens kunt ontwringen,

Waaruit ge onverwachte wilskracht put voor het bevel: Zet dóór!

4.

Indien ge met de menigte, maar óók met Vorsten kunt verkeren,

Moreel en geestelijk de kern van beide in uw hart omvat;

Indien wélmenend vriend, noch fel-verbitterd vijand, u kan deren;

Indien een ieder voor u meetelt, maar ge niemand overschat;

Indien ge nóóit een kostbare minuut onnuttig laat verlopen,

Maar elke vliedende seconde dient en arbeidt, naar Gods plan,

Dan ligt de weg naar Vrede, Voorspoed en Voldoening voor u open,

En—wat oneindig méér betekent—dan, m’n zoon/dochter [red.], zijt ge een man/vrouw [red.]!

In het gedicht vinden we kenmerken van de Elementen, zoals:

Aarde

Water

Vuur

Lucht

Ether

Kalm

Vlijt

Spaarzaamheid

Geduld

Weer opnieuw

Wilskracht

Koers houden

Weder opbouwen

Verkeren

Dromen

Denken

Meetellen

Wijsheid

In hart omvatten

Vrede

De passages “Indien, vervolgd door haat, ge tot geen wrokgevoel u laat verleiden” en “Indien ge kunt verduren, dat een schelm het woord, door u gesproken; Verdraait, vervalst, en dan voor goede munt verkwanselt aan een zot” vertonen overeenkomsten met de tekst uit de Bijbel in Lukas 6:29: “Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen.” Met andere woorden: Heb uw vijanden lief. Want zoals het Element Vuur Lucht nodig heeft om te branden, brengt teveel Lucht bij Vuur schrik en vrees (denk aan bosbranden). Met het Element Water zal het teveel aan Vuur haar boosheid verliezen en leiden tot levendigheid en bezieling. Door het Element Aarde zal het Vuur verstikken of de Aarde zal door het Vuur verharden. Het Element Ether met Vuur werkt brekend en bevrijdend. Het Element Vuur doorschenen met het Goddelijk Licht leidt tot moed nodig voor het leven.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Een gelukkig en gezond 2019 gewenst!

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff


Bericht 2

Mijdrecht, 5 februari 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Vorige week hoorde ik op de radio dat het percentage werknemers met burn-outklachten toegenomen is van 11,3% in 2007 naar 16,1% in 2017.¹ Deze stijging hangt onder andere samen met een dalende autonomie (eigen regie) en stijgende taakeisen. Een ander programma besprak de paradox van onze verzorgingsstaat. Damiaan Denys, psychiater en filosoof zei hierover: “Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld, iedereen geeft aan gelukkig te zijn, maar tegelijkertijd is er veel ongenoegen en onbehagen. Veel mensen vinden dat ze een burn-out, stress hebben.” “Mensen zijn rijker geworden, kunnen meer, leven luxueuzer, hebben veel meer mogelijkheden, maar hebben ook iets ingeboet, dat hebben we vergeten. Al die rijkdom en welvaart hebben we betaald met een verlies aan autonomie, een verlies aan verantwoordelijkheidsgevoel, iets ontsnapt aan ons, omdat we sterk het gevoel hebben dat we geleefd worden door de drukke tijd, ook door onze telefoons. Wij zijn dus een beetje meer voorwerp geworden van onze maatschappij dan onderwerp. Dat is iets wat we langzamerhand beseffen. We zitten nu op een soort kantelpunt. Het niet accepteren van tegenslag en lijden aan de ene kant en een onmogelijk ideaal verlangen aan de andere kant. Daartussen zitten we en dat faalt onherroepelijk. Dat maakt het voor veel mensen moeilijk om in deze samenleving te leven. Het lijden is echter een normale menselijke vorm van een leven leiden, het leven moet belijd worden. Het is een element van ons leven. We willen het ontkennen en vermijden. We zouden in staat moeten zijn om ons de tijd en de werkelijkheid weer eigen te maken. We worden geleefd door een tijd die ons wordt opgelegd. We zijn bang geworden van de realiteit. We vluchten in een virtualiteit door voortdurend naar beeldschermen te kijken en ons gemiddeld meer dan 5 à 6 uur te verliezen in dingen die niet bestaan, in een virtuele wereld. Het heeft met zelfdiscipline te maken om dit te doorbreken, maar ook met een ander mensbeeld.”² “Denys merkt op over mensen die lijden maar niet echt ziek zijn: „Ze zouden hun eigen weerbaarheid moeten vergroten. Dat doe je door meer in de bossen te lopen, een boek te lezen, vrijwilligerswerk te doen, te bewegen, tijd te nemen voor dingen en geduld te hebben. Minder sociale media, méér [red.: omgaan] met echte vrienden. Je moet jezelf niet afhankelijk maken van hulp van een psycholoog, je moet proberen zélf je psychisch welzijn te vergroten.”³

Na dit alles vroeg ik mij af wat Hazrat Inayat Khan hierover zou zeggen. Mijn eerste gedachte was dat hij zou wijzen op de balans tussen rust en activiteit. Een korte impressie: ‘Rust en kalmte evenals werkzaamheid en beweging moeten in een zeker evenwicht zijn, een bepaald ritme hebben. Als er geen evenwicht bestaat tussen werkzaamheid en kalm-zijn, is ook de ademhaling onzeker. Onze grootste fout is dat we bij iedere kleine klacht in de eerste plaats aan de dokter denken. We vragen ons nooit af: wat is de oorzaak ervan in mezelf? Ben ik te actief geweest of te lui? Heb ik niet te weinig gelet om mijn dieet, op mijn slaap? Heb ik wel alle Elementen ingeademd die nodig zijn om dit mechanisme van lichaam en geest gaande te houden?’ ’Er bestaan kiemen en onzuiverheden, maar ook Elementen om te zuiveren. Die vijf Elementen, Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether, waarover de mystici het hebben, vormen niet alleen de kiemen, maar vernietigen ze ook, als je maar wist hoe je deze vijf Elementen gebruiken kunt om je lichaam ermee te zuiveren en ook je geest. Zoals planten zon en water behoeven voor hun groei, zo heb je deze vijf Elementen nodig om volmaakt gezond te blijven. Deze vijf Elementen ademt hij in en uit naar gelang zijn vermogen tot ademhalen. Maar door de ademhaling trekt iedereen niet dezelfde eigenschappen aan; want iedereen trekt met de ademhaling aan wat geschikt is voor zijn eigen constitutie. De één trekt meer het Vuur-Element aan, een ander meer het Water-Element en een derde meer het Aarde-Element. Soms krijg je een Element dat je niet nodig hebt. Bovendien hebben de zonnestralen een groter geneeskracht dan al het andere. Als je weet hoe je volmaakt moet ademhalen, als je de zonnegolven naar je lichaam toehaalt, kun je je lichaam vrijhouden van iedere onzuiverheid.’ ‘De longen, de ingewanden en de aderen en kanalen van het lichaam hebben alle behoefte aan zon en lucht en deze worden opgenomen door middel van een volmaakte ademhaling; en zelfs de geest profiteert daarvan. Want ook de geest is samengesteld uit vijf Elementen, zij het in verfijnder vorm.’ Tot slot berust gezondheid op het evenwicht tussen activiteit en rust in de vijf zintuigen: gezicht (behorend bij het Element Vuur), reuk (Aarde), gehoor (Ether), smaak (Water) en tastzin (Lucht) en elk zintuig moet zich bij een normale gezondheidstoestand kunnen uitdrukken en reageren. De zintuigen behoeven meer tijd voor rust dan voor activiteit.’⁴

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff


Bericht 3

Mijdrecht, 5 maart 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Het onderwerp van de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 23 februari jl. was zelfkennis. Hier volgt het eerste deel van de inleiding: “De kennis die de mysticus zoekt is zelfkennis, de kennis van ons zelf, innerlijk en uiterlijk, de enige kennis die waard is om verworven te worden. Deze neiging is tegengesteld aan de algemene neiging, die de mens toont. De mens wenst altijd dat te kennen, wat vóór hem is. Dit is de reden waarom hij meer fouten ziet in een ander dan in zichzelf. Wanneer er iemand verkeerd doet, dan is het de ander, want men is zich van zichzelf niet zo bewust. Wat zelfbewustheid wordt genoemd is heel iets anders dan het bezitten van zelfkennis. De zelfbewuste is zich nooit bewust van zijn ware zelf; de zelfbewuste is degene die zich bewust is van hetgeen anderen van hem denken. ‘Spreekt die mens kwaad van me?’ Wanneer dat het niet is, dan heeft hij medelijden met zichzelf: ‘Ik ben er zo slecht aan toe.’ Zelfkennis kan verdeeld worden in vier soorten:

  1. De eerste is de kennis van dit fysieke voertuig, dat wij ons lichaam noemen en twee aspecten vertegenwoordigt, het hoofd en (de rest van) het lichaam. Het eerste dient voor kennis, want alle organen van waarneming bevinden zich in het hoofd en het laatste voor actie. De kennis van het fysieke lichaam eindigt niet met de kennis van anatomie. In dit lichaam zijn centra die de organen van intuïtie Voor zover de wetenschap ze erkent zijn het zenuwcentra, maar de mysticus ziet in hen een subtiel vermogen om waar te nemen. Daarom is het menselijk lichaam voor een mysticus een volmaakt instrument, dat overeenkomt met een instrument voor draadloze communicatie. Het is een levend telecommunicatietoestel, wanneer het tot dit doel wordt voorbereid. Het feit zelf dat de intuïtieve centra in het fysieke lichaam gelegen zijn, bewijst dat het nodig is dat de mens zowel intuïtief als intellectueel is. Zij zijn als de twee einden van dezelfde lijn;
  2. Het volgende aspect van het wezen van de mens is het ademsysteem, wat in werkelijkheid niet fysiek is. Adem, zoals dat begrepen wordt door de wetenschap is de lucht die men inademt en de werking ervan op de longen en ingewanden. Maar de adem volgens de mysticus is een bestaansvorm van de mens, het is een magnetisme, het is een etherisch aspect van zijn wezen, dat niet alleen in het lichaam is, maar dat het lichaam omgeeft. Het is door de kracht van dit aspect dat de mens in staat is te staan en te gaan op deze steeds bewegende wereld. Vanaf het ogenblik dat deze energie in gebreke blijft, kan hij niet meer staan, al zou ook het mechanisme van zijn fysiek lichaam volmaakt in orde zijn. Dit is daarom een deel van de mens, dat leeft op het etherische magnetisme, dat men in- en uitademt en dat de mens energie en straling geeft;
  3. Wanneer wij nog iets verder gaan, vinden wij wat men denkvermogen [mind] noemt. Men kan het niet aanwijzen, maar het is er. Dat vermogen om te denken heeft zijn zetel in het fysieke lichaam, maar het is er niet tot beperkt, het is er onafhankelijk van. Ongetwijfeld functioneert het in de organen van de zintuigen en in de zenuwcentra om de ervaring van de mens volkomen te maken, toch is het onafhankelijk van het fysieke lichaam, het is een vermogen dat kan bestaan zonder het fysieke lichaam. Het denkvermogen is de oppervlakte van dat deel van het menselijk wezen, waarvan de diepte het hart kan worden genoemd. Het denkvermogen denkt, neemt waar en schept de verbeelding, het hart voelt, weerspiegelt en beleeft het genoegen. De gedachten van de mind worden versterkt door het hart. Het denkvermogen en het hart zijn twee kanten, de oppervlakte en de diepte van hetzelfde ‘ding’;
  4. Het vierde aspect van het menselijk wezen is vreugde, geluk. Daarom zoekt de mens vreugde. Wanneer de stroming van de vreugde in de diepte van zijn wezen verstopt is en niet gevoeld wordt, dan wenst hij vreugde te ervaren in wat men plezier noemt. Plezier is de schaduw van geluk; iets wat voorbij gaat, iets wat niet blijft. Steeds in beslag genomen door het zoeken naar het verkeerde ding dat hij voor het goede aanziet, verliest de mens zijn greep op iets wat hem toebehoort, namelijk zijn geluk. Hij begint er overal naar te zoeken in de hoop het te vinden. Het kan zijn dat men er zijn hele leven naar uitziet en toch steeds ondervindt dat het zo vluchtig is. Men denkt: ‘Nu heb ik het’, en het is er niet meer, want het is een schaduw. Het najagen van een schaduw is het najagen van het niets. De vreugde ontglipt hem, omdat de mens niet weet dat zijn wezen zelf vreugde is, dat zijn wezen zelf geluk is.

Hoe meer men zichzelf begrijpt, hoe meer men ontdekt, dat alles wat aan de anderen ontbreekt, ook in onszelf ontbreekt. Wanneer men fouten vindt in zichzelf wordt een mens dan minder? Nee, hij wordt meer, want hij vindt niet alleen dat alle fouten van de anderen in hemzelf zijn, hij vindt ook dat alle deugden van anderen in hemzelf zijn. Met fouten en deugden wordt hij vollediger, hij wordt niet minder. Wat een rijkdom is het, wanneer men zich gerealiseerd heeft: ‘In mij zijn alle fouten en alle deugden die in de wereld bestaan en ik kan alles aankweken wat ik daar wens aan te kweken en ik kan alles verwijderen wat vandaar verwijderd behoort te worden.’ Men ontdekt: ‘Alles is in mij’ en ‘Ik kan tot bloei brengen wat ik wens.’ Zo gauw als een mens in zichzelf begint te zien, gaat er een wereld voor hem open, want het is niet een klein stukje grond of zelfs een district dat hij heeft te cultiveren, maar hij heeft een wereld in zich zelf op te bouwen. En het maken van een wereld is de moeite waard om voor te leven. Wat zou men meer wensen? Als wij op een wijze manier een wereld maken dan is die wereld ons Paradijs.”¹

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Mystiek, Vertaling 1960; Vol. XI, Philosophy, Psychology, Mysticism,  Part III Mysticism, XIII Self-knowledge, p. 196 – 199


    © Copyright 2019