Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Lucht
Bericht 1

Mijdrecht, 5 januari 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Met het nieuwe jaar in het vooruit vond ik het gedicht ‘If’ van Rudyard Kipling inspirerend. Het gaat o.a. over doorzetten, vertrouwen in jezelf hebben, tegen je verlies kunnen, de consequenties onder ogen zien van wat je hebt gezegd en gedaan, opstaan en opnieuw beginnen. Voor sommigen vormt het een persoonlijke bijbel:

‘Indien’ van Rudyard Kipling, vertaald door J.M. de Vries de Waal

1.

Indien ge met bezonnen hoofd alom beroering kunt aanschouwen,

Paniek en dreiging om u heen met kalme blik kunt gadeslaan;

Indien, waar anderen aan u twijfelen, gij u zelven kunt vertrouwen,

Maar toch die twijfel aan uw trouw óók kunt vergeven en verstaan;

Indien ge wachten kunt, het juiste tijdstip met geduld verbeiden,

En, als een lastertong u treft, gij leugen slechts met waarheid keert;

Indien, vervolgd door haat, ge tot geen wrokgevoel u laat verleiden,

En daarbij nimmer met uw deugdzaamheid of wijsheid paradeert;

2.

Indien ge dromen kunt—nochtans u niet door dromen laat regeren;

Indien ge denken kunt, maar niet uw heil zoekt in gepeins alléén;

Indien ge alle wisselingen van het noodlot kunt trotseren,

En rustig koers houdt, langs de klippen van triomf of rampspoed heen;

Indien ge kunt verduren, dat een schelm het woord, door u gesproken,

Verdraait, vervalst, en dan voor goede munt verkwanselt aan een zot;

Indien, als 't werk van héél uw leven voor uw ogen wordt gebroken,

Ge 't weder opbouwt, met gereedschap deels versleten, deels kapot:

3.

Indien ge met de fondsen, door uw vlijt en spaarzaamheid verkregen,

Een bod naar rijkdom hebt gedaan, een sprong gewaagd naar méér gewin,

En 't is mislukt... en al uw leed hebt ge voor iedereen verzwegen:

Uw hand grijpt weer de ploeg, en ge begint opnieuw bij het begin;

Indien ge, als het moet, uw zinnen en uw zenuwen kunt dwingen

Uw doel te dienen, ook al ging hun energie reeds lang teloor,

Opdat ge nog één laatste ruk aan hun vermogens kunt ontwringen,

Waaruit ge onverwachte wilskracht put voor het bevel: Zet dóór!

4.

Indien ge met de menigte, maar óók met Vorsten kunt verkeren,

Moreel en geestelijk de kern van beide in uw hart omvat;

Indien wélmenend vriend, noch fel-verbitterd vijand, u kan deren;

Indien een ieder voor u meetelt, maar ge niemand overschat;

Indien ge nóóit een kostbare minuut onnuttig laat verlopen,

Maar elke vliedende seconde dient en arbeidt, naar Gods plan,

Dan ligt de weg naar Vrede, Voorspoed en Voldoening voor u open,

En—wat oneindig méér betekent—dan, m’n zoon/dochter [red.], zijt ge een man/vrouw [red.]!

In het gedicht vinden we kenmerken van de Elementen, zoals:

Aarde

Water

Vuur

Lucht

Ether

Kalm

Vlijt

Spaarzaamheid

Geduld

Weer opnieuw

Wilskracht

Koers houden

Weder opbouwen

Verkeren

Dromen

Denken

Meetellen

Wijsheid

In hart omvatten

Vrede

De passages “Indien, vervolgd door haat, ge tot geen wrokgevoel u laat verleiden” en “Indien ge kunt verduren, dat een schelm het woord, door u gesproken; Verdraait, vervalst, en dan voor goede munt verkwanselt aan een zot” vertonen overeenkomsten met de tekst uit de Bijbel in Lukas 6:29: “Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen.” Met andere woorden: Heb uw vijanden lief. Want zoals het Element Vuur Lucht nodig heeft om te branden, brengt teveel Lucht bij Vuur schrik en vrees (denk aan bosbranden). Met het Element Water zal het teveel aan Vuur haar boosheid verliezen en leiden tot levendigheid en bezieling. Door het Element Aarde zal het Vuur verstikken of de Aarde zal door het Vuur verharden. Het Element Ether met Vuur werkt brekend en bevrijdend. Het Element Vuur doorschenen met het Goddelijk Licht leidt tot moed nodig voor het leven.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Een gelukkig en gezond 2019 gewenst!

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff


Bericht 2

Mijdrecht, 5 februari 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Vorige week hoorde ik op de radio dat het percentage werknemers met burn-outklachten toegenomen is van 11,3% in 2007 naar 16,1% in 2017.¹ Deze stijging hangt onder andere samen met een dalende autonomie (eigen regie) en stijgende taakeisen. Een ander programma besprak de paradox van onze verzorgingsstaat. Damiaan Denys, psychiater en filosoof zei hierover: “Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld, iedereen geeft aan gelukkig te zijn, maar tegelijkertijd is er veel ongenoegen en onbehagen. Veel mensen vinden dat ze een burn-out, stress hebben.” “Mensen zijn rijker geworden, kunnen meer, leven luxueuzer, hebben veel meer mogelijkheden, maar hebben ook iets ingeboet, dat hebben we vergeten. Al die rijkdom en welvaart hebben we betaald met een verlies aan autonomie, een verlies aan verantwoordelijkheidsgevoel, iets ontsnapt aan ons, omdat we sterk het gevoel hebben dat we geleefd worden door de drukke tijd, ook door onze telefoons. Wij zijn dus een beetje meer voorwerp geworden van onze maatschappij dan onderwerp. Dat is iets wat we langzamerhand beseffen. We zitten nu op een soort kantelpunt. Het niet accepteren van tegenslag en lijden aan de ene kant en een onmogelijk ideaal verlangen aan de andere kant. Daartussen zitten we en dat faalt onherroepelijk. Dat maakt het voor veel mensen moeilijk om in deze samenleving te leven. Het lijden is echter een normale menselijke vorm van een leven leiden, het leven moet belijd worden. Het is een element van ons leven. We willen het ontkennen en vermijden. We zouden in staat moeten zijn om ons de tijd en de werkelijkheid weer eigen te maken. We worden geleefd door een tijd die ons wordt opgelegd. We zijn bang geworden van de realiteit. We vluchten in een virtualiteit door voortdurend naar beeldschermen te kijken en ons gemiddeld meer dan 5 à 6 uur te verliezen in dingen die niet bestaan, in een virtuele wereld. Het heeft met zelfdiscipline te maken om dit te doorbreken, maar ook met een ander mensbeeld.”² “Denys merkt op over mensen die lijden maar niet echt ziek zijn: „Ze zouden hun eigen weerbaarheid moeten vergroten. Dat doe je door meer in de bossen te lopen, een boek te lezen, vrijwilligerswerk te doen, te bewegen, tijd te nemen voor dingen en geduld te hebben. Minder sociale media, méér [red.: omgaan] met echte vrienden. Je moet jezelf niet afhankelijk maken van hulp van een psycholoog, je moet proberen zélf je psychisch welzijn te vergroten.”³

Na dit alles vroeg ik mij af wat Hazrat Inayat Khan hierover zou zeggen. Mijn eerste gedachte was dat hij zou wijzen op de balans tussen rust en activiteit. Een korte impressie: ‘Rust en kalmte evenals werkzaamheid en beweging moeten in een zeker evenwicht zijn, een bepaald ritme hebben. Als er geen evenwicht bestaat tussen werkzaamheid en kalm-zijn, is ook de ademhaling onzeker. Onze grootste fout is dat we bij iedere kleine klacht in de eerste plaats aan de dokter denken. We vragen ons nooit af: wat is de oorzaak ervan in mezelf? Ben ik te actief geweest of te lui? Heb ik niet te weinig gelet om mijn dieet, op mijn slaap? Heb ik wel alle Elementen ingeademd die nodig zijn om dit mechanisme van lichaam en geest gaande te houden?’ ’Er bestaan kiemen en onzuiverheden, maar ook Elementen om te zuiveren. Die vijf Elementen, Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether, waarover de mystici het hebben, vormen niet alleen de kiemen, maar vernietigen ze ook, als je maar wist hoe je deze vijf Elementen gebruiken kunt om je lichaam ermee te zuiveren en ook je geest. Zoals planten zon en water behoeven voor hun groei, zo heb je deze vijf Elementen nodig om volmaakt gezond te blijven. Deze vijf Elementen ademt hij in en uit naar gelang zijn vermogen tot ademhalen. Maar door de ademhaling trekt iedereen niet dezelfde eigenschappen aan; want iedereen trekt met de ademhaling aan wat geschikt is voor zijn eigen constitutie. De één trekt meer het Vuur-Element aan, een ander meer het Water-Element en een derde meer het Aarde-Element. Soms krijg je een Element dat je niet nodig hebt. Bovendien hebben de zonnestralen een groter geneeskracht dan al het andere. Als je weet hoe je volmaakt moet ademhalen, als je de zonnegolven naar je lichaam toehaalt, kun je je lichaam vrijhouden van iedere onzuiverheid.’ ‘De longen, de ingewanden en de aderen en kanalen van het lichaam hebben alle behoefte aan zon en lucht en deze worden opgenomen door middel van een volmaakte ademhaling; en zelfs de geest profiteert daarvan. Want ook de geest is samengesteld uit vijf Elementen, zij het in verfijnder vorm.’ Tot slot berust gezondheid op het evenwicht tussen activiteit en rust in de vijf zintuigen: gezicht (behorend bij het Element Vuur), reuk (Aarde), gehoor (Ether), smaak (Water) en tastzin (Lucht) en elk zintuig moet zich bij een normale gezondheidstoestand kunnen uitdrukken en reageren. De zintuigen behoeven meer tijd voor rust dan voor activiteit.’⁴

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 23 februari 2019 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff


Bericht 3

Mijdrecht, 5 maart 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Het onderwerp van de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 23 februari jl. was zelfkennis. Hier volgt het eerste deel van de inleiding: “De kennis die de mysticus zoekt is zelfkennis, de kennis van ons zelf, innerlijk en uiterlijk, de enige kennis die waard is om verworven te worden. Deze neiging is tegengesteld aan de algemene neiging, die de mens toont. De mens wenst altijd dat te kennen, wat vóór hem is. Dit is de reden waarom hij meer fouten ziet in een ander dan in zichzelf. Wanneer er iemand verkeerd doet, dan is het de ander, want men is zich van zichzelf niet zo bewust. Wat zelfbewustheid wordt genoemd is heel iets anders dan het bezitten van zelfkennis. De zelfbewuste is zich nooit bewust van zijn ware zelf; de zelfbewuste is degene die zich bewust is van hetgeen anderen van hem denken. ‘Spreekt die mens kwaad van me?’ Wanneer dat het niet is, dan heeft hij medelijden met zichzelf: ‘Ik ben er zo slecht aan toe.’ Zelfkennis kan verdeeld worden in vier soorten:

  1. De eerste is de kennis van dit fysieke voertuig, dat wij ons lichaam noemen en twee aspecten vertegenwoordigt, het hoofd en (de rest van) het lichaam. Het eerste dient voor kennis, want alle organen van waarneming bevinden zich in het hoofd en het laatste voor actie. De kennis van het fysieke lichaam eindigt niet met de kennis van anatomie. In dit lichaam zijn centra die de organen van intuïtie Voor zover de wetenschap ze erkent zijn het zenuwcentra, maar de mysticus ziet in hen een subtiel vermogen om waar te nemen. Daarom is het menselijk lichaam voor een mysticus een volmaakt instrument, dat overeenkomt met een instrument voor draadloze communicatie. Het is een levend telecommunicatietoestel, wanneer het tot dit doel wordt voorbereid. Het feit zelf dat de intuïtieve centra in het fysieke lichaam gelegen zijn, bewijst dat het nodig is dat de mens zowel intuïtief als intellectueel is. Zij zijn als de twee einden van dezelfde lijn;
  2. Het volgende aspect van het wezen van de mens is het ademsysteem, wat in werkelijkheid niet fysiek is. Adem, zoals dat begrepen wordt door de wetenschap is de lucht die men inademt en de werking ervan op de longen en ingewanden. Maar de adem volgens de mysticus is een bestaansvorm van de mens, het is een magnetisme, het is een etherisch aspect van zijn wezen, dat niet alleen in het lichaam is, maar dat het lichaam omgeeft. Het is door de kracht van dit aspect dat de mens in staat is te staan en te gaan op deze steeds bewegende wereld. Vanaf het ogenblik dat deze energie in gebreke blijft, kan hij niet meer staan, al zou ook het mechanisme van zijn fysiek lichaam volmaakt in orde zijn. Dit is daarom een deel van de mens, dat leeft op het etherische magnetisme, dat men in- en uitademt en dat de mens energie en straling geeft;
  3. Wanneer wij nog iets verder gaan, vinden wij wat men denkvermogen [mind] noemt. Men kan het niet aanwijzen, maar het is er. Dat vermogen om te denken heeft zijn zetel in het fysieke lichaam, maar het is er niet tot beperkt, het is er onafhankelijk van. Ongetwijfeld functioneert het in de organen van de zintuigen en in de zenuwcentra om de ervaring van de mens volkomen te maken, toch is het onafhankelijk van het fysieke lichaam, het is een vermogen dat kan bestaan zonder het fysieke lichaam. Het denkvermogen is de oppervlakte van dat deel van het menselijk wezen, waarvan de diepte het hart kan worden genoemd. Het denkvermogen denkt, neemt waar en schept de verbeelding, het hart voelt, weerspiegelt en beleeft het genoegen. De gedachten van de mind worden versterkt door het hart. Het denkvermogen en het hart zijn twee kanten, de oppervlakte en de diepte van hetzelfde ‘ding’;
  4. Het vierde aspect van het menselijk wezen is vreugde, geluk. Daarom zoekt de mens vreugde. Wanneer de stroming van de vreugde in de diepte van zijn wezen verstopt is en niet gevoeld wordt, dan wenst hij vreugde te ervaren in wat men plezier noemt. Plezier is de schaduw van geluk; iets wat voorbij gaat, iets wat niet blijft. Steeds in beslag genomen door het zoeken naar het verkeerde ding dat hij voor het goede aanziet, verliest de mens zijn greep op iets wat hem toebehoort, namelijk zijn geluk. Hij begint er overal naar te zoeken in de hoop het te vinden. Het kan zijn dat men er zijn hele leven naar uitziet en toch steeds ondervindt dat het zo vluchtig is. Men denkt: ‘Nu heb ik het’, en het is er niet meer, want het is een schaduw. Het najagen van een schaduw is het najagen van het niets. De vreugde ontglipt hem, omdat de mens niet weet dat zijn wezen zelf vreugde is, dat zijn wezen zelf geluk is.

Hoe meer men zichzelf begrijpt, hoe meer men ontdekt, dat alles wat aan de anderen ontbreekt, ook in onszelf ontbreekt. Wanneer men fouten vindt in zichzelf wordt een mens dan minder? Nee, hij wordt meer, want hij vindt niet alleen dat alle fouten van de anderen in hemzelf zijn, hij vindt ook dat alle deugden van anderen in hemzelf zijn. Met fouten en deugden wordt hij vollediger, hij wordt niet minder. Wat een rijkdom is het, wanneer men zich gerealiseerd heeft: ‘In mij zijn alle fouten en alle deugden die in de wereld bestaan en ik kan alles aankweken wat ik daar wens aan te kweken en ik kan alles verwijderen wat vandaar verwijderd behoort te worden.’ Men ontdekt: ‘Alles is in mij’ en ‘Ik kan tot bloei brengen wat ik wens.’ Zo gauw als een mens in zichzelf begint te zien, gaat er een wereld voor hem open, want het is niet een klein stukje grond of zelfs een district dat hij heeft te cultiveren, maar hij heeft een wereld in zich zelf op te bouwen. En het maken van een wereld is de moeite waard om voor te leven. Wat zou men meer wensen? Als wij op een wijze manier een wereld maken dan is die wereld ons Paradijs.”¹

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Mystiek, Vertaling 1960; Vol. XI, Philosophy, Psychology, Mysticism,  Part III Mysticism, XIII Self-knowledge, p. 196 – 199


Bericht 4

Mijdrecht, 5 april 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Het onderwerp van deze verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 23 februari jl. was zelfkennis. Het vervolg van de inleiding:

“Dit brengt ons op een gedachte: Wat zoekt een mens in het zoeken naar geluk? Hij zoekt naar zichzelf maar hij weet het niet. Er is niets dat zo gemakkelijk verloren raakt als het zelf. In één ogenblik kan een mens zijn zelf verliezen, want hij is altijd gewend om dingen vast te houden die in zijn hand zijn. Het enige wat hij niet vasthoudt is het zelf; het ontglipt hem onmiddellijk. Geluk gaat vanzelf verloren in het zoeken naar plezier. Het zelf verzinkt in het najagen van uiterlijke dingen. De weg van de mysticus heeft als doel het zelf te vinden in al zijn aspecten, het zelf innerlijk en uiterlijk te begrijpen.”¹

“Hazrat Inayat Khan heeft het over het proces van bereiking [Riyazat], wat niets anders is dan constant te graven in dat heilige land dat het hart van de mens is. In de diepte zal de mens zeker het levenswater vinden. Maar graven is echter niet voldoende. Liefde en toewijding helpen ongetwijfeld om veel voorkomende verdiensten die verborgen zijn in de ziel naar voren te brengen, zoals oprechtheid, dankbaarheid, zachtaardigheid en vergevensgezinde kwaliteiten, alle dingen die de mens tot een echt mens maken, alle dingen die een harmonieuze atmosfeer produceren en alle dingen die mensen afstemming met het leven brengen, het heilige leven en het uiterlijke leven. Al die verdiensten komen gegarandeerd door het vuur van liefde in het hart aan te wakkeren.

Maar het is mogelijk dat men in dit graafproces alleen modder kan bereiken en zijn geduld verliest. Waardoor ontsteltenis en ontevredenheid kan volgen en de mens zich terugtrekt van verder streven. Het is geduldig doorgaan wat het water uit de diepte van de grond zal brengen; want totdat je het levenswater bereikt, ontmoet je modder bij het graven. Het is geen liefde, maar het voorwendsel van liefde, dat de claim van het zelf oplegt. De eerste en laatste les in liefde is: "Ik ben niet - Gij zijt" en tenzij de mens tot die onbaatzuchtigheid bewogen wordt, kent hij geen gerechtigheid, recht of waarheid: zijn zelf staat boven of tussen hem en God.”²

“De mysticus komt tot zelfkennis door ervaring. Een proces van de blik naar binnen te richten door de uiterlijke wereld voor een ogenblik buiten te sluiten en in mediatie te gaan en door te realiseren: ‘Ik besta niet alleen als een fysiek lichaam, zoals ik mij zelf altijd zie als een verschijning, maar ik besta ook als een leven, een magnetisme, een energie. Meditatie, die een mens opheft, met andere woorden het bewustzijn verheft boven het fysieke lichaam uit, doet de mysticus beseffen dat hij niet alleen een stoffelijk lichaam is, maar een wezen van energie, van magnetisme, van adem waardoor het fysieke lichaam leeft dat ermee verbonden is. Als hij verder in het meditatieve leven doordringt en hoger stijgt dan ziet hij dat hij het geluk zelve is én de schepper er van.”¹

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 20 april 2019, 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Mystiek, Vertaling 1960; Vol. XI, Philosophy, Psychology, Mysticism,  Part III Mysticism, XIII Self-knowledge, p. 196 – 199; ² Khan, H.I., Vol. 8, Sufi Teachings, Part II The Privilege of Being Human, 7. Truth


Bericht 5

Mijdrecht, 5 mei 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het thema van deze maandbrief is ‘Gezondheid en de Elementen’. Kort geleden las ik in het boek ‘Health in your hands’ (Gezondheid in Eigen Hand) van Devendra Vora over de vijf Elementen en de zeven chakras (verbonden met de endocriene klieren) bestuurd door de elektriciteit van het lichaam in relatie tot gezondheid. De vijf Elementen vormen het metabolisme ofwel de stofwisseling (die o.a. zorgt dat voedingsstoffen worden omgezet in energie) van ons lichaam, die alle functies bestuurt en zelf samen met de chakras worden gecontroleerd door de elektriciteit van ons lichaam. De basis van het Element Aarde is de fysieke structuur van het lichaam, de boten en het vlees. Het centrum van het Element Water in het lichaam zijn o.a. de nieren, de mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen en lymfeklieren. Van het Element Vuur is het centrum o.a. de maag, milt, lever en de alvleesklier. Voor Lucht o.a. de borst, longen en het hart. Het Element Ether bestrijkt het hele lichaam. Het verwijdert gifstoffen uit het lichaam en houdt het gezond en sterk.¹ Hier zien wij weer het verband met en het belang van de (ademhalings)oefeningen van Hazrat Inayat Khan: de Purification (ademhaling op de Elementen) en de Nayaz (gebed op de ademhaling met de slotzinnen: “… louter mij en doe mij herleven, en ik bid U: genees mijn lichaam, hart en ziel”).

Ook volgens Hippocrates (460–377 v. Chr.) bestaat het lichaam uit de Elementen zoals beschreven in ‘De schat der gezondheid’ van de arts Van Beverwijck en dichter Cats uit 16-17e eeuw. Hij stelt dat elk lichaamsdeel zijn eigen karakter heeft, want steeds heeft één van de Elementen de overhand (zie ook bij Vora). Wanneer in een mens geen enkel Element de andere domineert, bestaat er een perfecte harmonie. De verhouding tussen de Elementen kan veranderen door de levensfase waarin men zich bevindt; tijdens de jeugd is deze anders dan tijdens een latere levensfase of in de daartussen liggende jaren. Ook de manier van leven heeft invloed: goede kost kan een verstoorde verdeling herstellen en kwade voeding kan een goede verhouding verstoren.² ‘Alles met mate’ was het beste advies dat beide heren hun lezers konden geven.³ Dit laatste zien wij ook terug in de Ayurveda. Een reinigend dieet is een prima manier om de spijsvertering aan te pakken. Dat betekent vooral voedingsmiddelen eten die het vuur van de spijsvertering aanwakkeren. Je eet dus wel, en zoveel als je nodig hebt, maar alleen gerechten die de spijsvertering niet te veel belasten en die je lichaam helpen de balans te herstellen.⁴ Ook Hazrat Inayat Khan heeft het over de betekenis van balans of de harmonie in het leven door beheersing: “Zelfbeheersing (bijvoorbeeld door vasten) helpt niet alleen om de kanalen schoon te houden, maar ook om de energie te bewaren in elk deel van het lichaam en vooral in de centra waar dat het meest nodig is. Zelfbeheersing houdt ook de vreemde elementen van buiten tegen, waardoor men beter in staat is het lichaam en de centra hiervan vrij te houden en tegelijkertijd een reservoir van energie te worden. Een stralend magnetisme is het resultaat.”⁵ Hij wijst erop dat de ademhaling door elke ader en buis moet stromen, waardoor zuiverheid/reinheid bereikt wordt.

In dit kader is het interessant om te wijzen op het bloedgroependieet, dat ervan uitgaat dat het van de bloedgroep afhangt welke voedingsmiddelen goed voor iemand zijn of welke beter kunnen worden vermeden. Zo is iemand met bloedgroep O een vleeseter met een sterke spijsvertering en een overactief immuunsysteem, bloedgroep A een vegetariër met een gevoelige spijsvertering en een tolerant immuunsysteem, bloedgroep B een zuivelproducteneter met een sterke spijsvertering en een sterk immuunsysteem en AB een combinatie van bloedgroep A en B met een gevoelige spijsvertering.⁶ In de volgende maandbrief het vervolg.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 van 14.00 (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Vora, Devendra, Health in your hands, Acupressure/Reflexology and other natural therapies, 1999; ² https://www.dbnl.org/tekst/beve001scha04_01/beve001scha04_01_0003.phphttp://www.fransmensonides.nl/arts_zij4.htm; ⁴ Ayurveda, De oorsprong, de recepten, de filosofie, Handboek voor een gezond en gelukkig leven, Happinez, 2013; ⁵ Khan, H.I., The Healing Papers, 1,6: Purity, 10. Continence; ⁶ https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/bloedgroepdieet.aspx;

 


Bericht 6

Mijdrecht, 5 juni 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Zoals beloofd het vervolg op het thema ‘Gezondheid en de Elementen’. Het idee dat voedsel dat bij een bepaald type hoort, vind je ook terug in de Ayurvedische gezondsheidsleer. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen de drie energietypen (dosha’s) Vata, Pitta, Kapha en combinaties daarvan. Het gaat erom het evenwicht tussen de dosha’s te bewaren. De precieze verhouding is voor iedereen anders en daarmee gelden ook voor iedereen andere leef- en eetadviezen.

Het hele universum, van de kleinste zandkorrel tot de grootste planeet en ook wijzelf zijn opgebouwd uit de vijf Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether. In het menselijk lichaam vormen zij de 3 dosha’s, die alle levensprocessen aansturen in ons lichaam en onze geest (zie ook opmerking over metabolisme bij Vora).

  1. Vata wordt gevormd door de Elementen Ether en Lucht en wordt geassocieerd met het principe van beweging. Positieve eigenschappen die hierbij horen zijn o.a. flexibel, creatief, opgewekt, enthousiast, idealistisch en vooruitziend. Onbalans bij Vata leidt bijvoorbeeld tot wanorde, angst en/of spanning;

  2. Pitta wordt gevormd door een combinatie van Vuur en Water en hangt samen met het principe van verandering en transformatie. Eigenschappen die hier bij horen zijn o.a. wilskracht, vastberaden, georganiseerd, leiderschap en intelligent. Onbalans bij Pitta leidt bijvoorbeeld tot boosheid, prikkelbaarheid en/of kritiek.

  3. Kapha wordt gevormd door Aarde en Water en vertegenwoordigt het principe van vorm. Eigenschappen van Kapha zijn o.a. evenwichtig, sterk, vreedzaam, attent en trouw. Onbalans bij Kapha leidt bijvoorbeeld tot zelfingenomenheid, materialisme en koppigheid.

Een teveel aan één Element, Lucht, Vuur, Water of Aarde bij genoemde typen is niet goed voor het lichaam. Net zoals bij Cats en Van Beverwijck is de eerste (voedings)tip van de Ayurveda er één van matigheid: “Eet met mate, eet alleen wanneer je honger hebt, neem bescheiden porties, drink bij het eten niet te veel, eet nooit door tot je vol zit en probeer regelmatig een dagje te (sap)vasten om je dosha’s (de Elementen) in balans te brengen.” Devendra Vora wijst in dit verband op de relatie tussen de Elementen, zoals die ook genoemd zijn bij de 3 constituties met de combinatie van Lucht en Ether, Vuur en Water en Water en Aarde. Het gaat om Elementen die elkaar helpen en elkaar besturen. Hij laat zien welk Element een ander Element in balans houdt (hierover later meer). Een tekort of een teveel aan een Element veroorzaakt een verstoring in een ander Element, waardoor de gezondheid aangetast wordt (zie ook de opmerking over dominantie bij Hippocrates).

Opvallend zijn de overeenkomsten bij het bloedgroependieet en de leer van de Ayurveda voor wat betreft het gebruik van voedingsmiddelen, zoals die waar men voorzichtig mee moet zijn.

Tot slot reflecteer ik graag nogmaals kort op het thema ‘Gezondheid en de Elementen’ vanuit het gezichtspunt van Hazrat Inayat Khan: “Als een persoon niet voor zichzelf zorgt en zichzelf laat beïnvloeden door elke wind die waait, wordt hij net als het water in de zee verstoord door de lucht. De normale toestand is om standvastig te blijven bij angst, vreugde en zorgen. Niet dat elke wind je heen en weer blaast als een stuk papier, maar om het allemaal te verdragen en onwankelbaar en stevig te zijn ondanks alle invloeden. Dus het water is onderhevig aan invloeden, maar ook de rots. De mens is gemaakt om noch water noch rots te zijn. Hij heeft alles is zich. Hij is de vrucht van de hele schepping. Hij zou zijn evolutie in zijn balans moeten kunnen tonen. Het lichaam is een instrument, het meest heilige instrument, een instrument dat God zelf heeft gemaakt voor zijn goddelijke doel. Hoe moet dit instrument worden afgestemd? Door zorgvuldigheid in het dieet, door soberheid en een door goede en correcte ademhaling.”¹

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 juni 2019 en 26 oktober 2019 van 14.00 (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Vol. 4, Healing And The Mind World, Part 1, Health, 2. Tone and Rhythm (https://www.hazrat-inayat-khan.org/php/views.php?h1=17&h2=1&h3=2&p=4)


Bericht 7

Mijdrecht, 5 juli 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Oorlog en vrede, dat vind je niet alleen terug op wereldniveau, maar ook op individueel niveau tussen twee mensen of in jezelf. Eén van de verlangens van de mens is vrede. “Om vrede te vinden ontvlucht men zijn omgeving, welke als hinderlijk wordt ondervonden; wil men weg van de mensen; wil men ergens kalm gaan zitten en rust hebben. Maar hij die niet klaar is voor die vrede zou hem zelfs niet vinden, indien hij naar de grotten van de Himalaya ging, ver weg van de bewoonde wereld. Het is geen rust, gemak of eenzaamheid die deze neiging van de mens tot vrede kunnen brengen. Het is een kunst die geleerd moet worden, waardoor men vrede leert ervaren. Waarom moet men deze door oefening, meditatie en contemplatie leren, terwijl het een natuurlijk iets is voor de ziel om vrede te ervaren? Dit is omdat het leven niet natuurlijk is. Alle dieren en vogels kennen vrede, maar niet de mensen, want die berooft zichzelf van zijn vrede. Hij heeft dit leven zo kunstmatig gemaakt, dat hij zich niet eens kan voorstellen hoever verwijderd het is van wat een normaal, natuurlijk leven zou zijn. Daarom moeten wij de kunst leren om vrede in ons binnenste te ontdekken.

Wij zullen geen vrede krijgen door de uiterlijke omstandigheden te verbeteren. De mens heeft altijd naar vrede verlangd en toch oorlogen veroorzaakt. Hij zoekt naar vrede, maar waar komt dan de oorlog vandaan? Oorlog komt omdat de betekenis van vrede niet volledig is begrepen. De mens leeft in een voortdurende heksenketel, in een rusteloze toestand en om vrede te vinden zoekt hij oorlog. Dit zal doorgaan tot elk individu eerst begint te zoeken naar vrede in zichzelf.

Wat is vrede? Vrede is een natuurlijke toestand van de ziel. De ziel, die haar natuurlijke toestand is kwijtgeraakt, wordt rusteloos. De normale toestand van de geest is rust, maar toch is de geest allesbehalve rustig; de ziel ervaart alles behalve vrede. Velen schijnen sterk en enthousiast te zoeken naar kennis, hebben een drang tot het begrijpen van het leven en de waarheid. Een groot aantal zoekt naar de beste manier om de nodige kracht voor het leven te verwerven, maar slechts een klein aantal zoekt naar een weg die henzelf en anderen vrede kan schenken. Maar beide groepen ontberen in hun streven dat evenwicht dat alleen gevonden kan worden door de kennis van oorlog en vrede beide. Wat nodig is, is een studie van het leven in het algemeen. Men moet goed begrijpen dat de strijd met onszelf vrede betekent en de strijd met een ander oorlog. Als men eenmaal met zichzelf heeft geworsteld, wat het moeilijkste is, worden de andere soorten strijd gemakkelijk. Deze worsteling met zichzelf levert het meeste profijt op. Wat is de aard van de strijd met zichzelf? Deze heeft drie aspecten: 1. gedachten, woorden en handelingen afstemmen op ons eigen ideaal, 2. aanpassing aan anderen en 3. anderen plaats geven in ons leven en hart.”¹

Dit evenwicht tussen oorlog en vrede vinden wij ook als wij kijken naar de Elementen. Sommige combinaties van Elementen brengen een negatieve en andere brengen een positieve invloed. Volgens Devendra Vora beheerst het Aarde Element - het Water, Water - het Vuur en Vuur - de Lucht, Lucht - het Ether en Ether het Aarde Element. Alle Elementen tezamen houden elkaar in evenwicht, in balans (de controle cirkel). Vora geeft verder aan dat het Vuur Element - de Aarde, Aarde - de Lucht , Lucht - het Water, Water - het Ether en Ether het Vuur Element helpt (de productieve cirkel).²

Dit zien wij terug in het Soefi Elementen Ritueel bij de Binnenkomst van de Elementen. Bij de Mannen komen uit het Element Ether: Lucht, Vuur, Water en tot slot het Element Aarde voort, de schepping is voltooid. Vervolgens keren bij de Vrouwen de Elementen in omgekeerde volgorde weer terug: van Aarde naar Ether. Alles wordt opgenomen in het Goddelijk Licht.

Hazrat Inayat Khan legt uit dat bepaalde combinaties van de Elementen verschillende uitwerkingen hebben door hun trillingen. Zo heeft het geluid van Aarde en Water een tere, delicate invloed, leiden geluiden van Aarde en Vuur samen tot hardheid, die van Aarde en Lucht tot sterkte en macht, zijn de geluiden van Water en Vuur levendig en bezielend, is het geluid van Water en Ether verzachtend en troostend, veroorzaken de tonen van Vuur en Lucht schrik en vrees, zijn de tonen van Vuur en Ether brekend en bevrijdend en leiden het geluid van Lucht en Ether tot kalmte en vrede.³ In het Elementen Ritueel staan alle Elementen in een cirkel rondom het Godslicht. Worden de Elementen doorstraalt met het Goddelijk Licht, dan verspreiden zij hogere eigenschappen. Dan is er transformatie van droefheid in aanvaarding (Ether), van humor in vreugde (Lucht), boosheid in moed (Vuur), affectie in welwillendheid (Water) en van vrees in voorzichtigheid (Aarde). Met Licht leidt Vuur en Lucht tot de emotie moed, zonder - tot boosheid. Zonder Licht leidt Lucht en Ether tot de emotie angst. De combinatie van Ether, Vuur en Aarde leidt tot ‘onverschilligheid’ (of zelfbeheersing).⁴

Het is belangrijk om ons constant bewust te zijn van het Goddelijk Licht dat door de Elementen moet stromen. Elementen waaruit wij zelf zijn gevormd. Dan komt smart tot vruchtbaarheid (Aarde), zelfmedelijden tot aanpassing (Water), passie tot liefde (Vuur), welbespraaktheid tot wellevendheid (Lucht) en genoegen tot blijdschap (Ether). Dan kunnen wij in vrede en harmonie met onszelf en de ander leven.⁵

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 26 oktober 2019 van 14.00 (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten en een goede zomer, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., De alchemie van het geluk, Het doel van het leven; De zin van het l even (1); Het leven, een voortdurende strijd (1) en Levensstrijd (1), derde druk, Servire Katwijk, 1979;

² Vora, Devendra, Health in your hands, Acupressure/Reflexology and other natural therapies, 1999;

³ Khan, H.I., De mystiek van het geluid, het geluidloze leven, pag. 9 – 12;

⁴ Vol. 5, Metaphysics, The Experience of the Soul Through the Different Planes of Existence, 1. Our Physical Constitution, The Source Of Emotions;

⁵ Vol. 5, Metaphysics, The Experience of the Soul Through the Different Planes of Existence, 2. The Experience of the Soul, The Experience of the Soul Through the Heart.


Bericht 8

Mijdrecht, 5 september 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De volgende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil te Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

De steen der wijzen. Het doel van alle alchemistische inspanningen was de zoektocht naar de steen der wijzen.¹ Van deze legendarische substantie, waaraan aardse en bovenaardse krachten werden toegedicht, namen de mensen van oudsher aan dat het m.n. de zichtbaar in de natuur werkende krachten zou bezitten. Met het vinden van de steen der wijzen hoopten de alchemisten de natuurkrachten voor zichzelf bruikbaar te kunnen maken om onedele metalen te veranderen in goud, maar vooral ook om nieuwe kennis over de wereld te verwerven. En niet in de laatste plaats zou de steen der wijzen het universele geneesmiddel zijn, dat de mensheid zou kunnen verlossen van ziekte en dood. Alle resultaten van de experimenten werden geïnterpreteerd vanuit de mystiek en mythologie, dat wil zeggen met een beroep op het bovennatuurlijke: want de natuur was het werk van God. De alchemisten beschouwden aarde en gesteente als de prima materia, waaruit alles ontstaat. De aarde was vruchtbaar voor het voortbrengen van planten, voor de geboorte van schepsels: voor alle stoffen die men in en op haar vindt. Dus ook voor het ontstaan van de elementen zwavel en kwikzilver, waaruit de alchemisten geloofden dat ze de steen der wijzen zouden kunnen maken. De alchemisten namen aan dat men de steen der wijzen kon maken door de chemische verbinding van de zwavel met het kwikzilver. Ze beschouwden deze chemische reactie als een mystieke coitus. De zwavel is het mannelijke principe in de vorm van een koning, die tegelijk de zon symboliseert ofwel de vader van de steen der wijzen. Het kwikzilver is het vrouwelijke principe voorgesteld als koningin die tegelijk het zinnebeeld is voor de maan oftewel de moeder van de steen der wijzen. Het ging als het ware om een ‘chemisch huwelijk’, waarbij het voorbrengen van een ‘nieuwe zoon’ de steen der wijzen was.

De steen der wijzen was in de belevingswereld van de alchemisten een transcendentaal, geestelijk wezen, dat de krachten die werkzaam zijn in de natuur, in zich verenigde. Hij werd symbolisch afgebeeld als hermafrodiet: want als bovenaards geestelijk wezen had de steen der wijzen geen geslacht. Hij was mannelijk en vrouwelijk tegelijk. De hermafrodiet werd afgebeeld met een koningskroon, die staat voor de uitzonderlijkheid en met vleugels, die transcendentie symboliseren. Slangen symboliseren de door de alchemisten gezochte krachten van de natuur. De draak is het zinnebeeld voor de prima materia. Zijn drie koppen staan voor de drie stoffen kwikzilver, zwavel en zout, die in een proces van ontbinding uit de aarde werden geboren. Uit het kwikzilver en zwavel moest de steen der wijzen worden bereid. Alchemisten probeerden hiermee onedel metaal om te zetten in goud. In tegenstelling tot de assistent van de alchemist neemt de alchemist ofwel de ingewijde, de wijze filosoof niet altijd rechtstreeks deel aan de magische handeling. Hij begeleidt deze slechts verzonken in meditatie, in de hoop om op deze manier nieuwe inzichten over de natuur en het wezen van deze wereld te verkrijgen, maar ook in de hoop dat zich door de spirituele kracht van zijn gedachten, die vergelijkbaar waren met een gebed, de transmutatie tot goud zou mogen voltrekken. Het onedele metaal dat in goud moet worden veranderd, is allegorisch voorgesteld in de vorm van een kogel die met een rode tinctuur² wordt natgemaakt. De kogel staat symbool staat voor de zon. De zon echter symboliseert het goud, waarmee zij één en hetzelfde alchemistische teken delen. Naast het maken van goud, zou de rode tinctuur, een universeel genezende kracht bezitten, net zoals het bloed van Medusa, een monster uit de Griekse mythologie, dat het hoofd met slangen tooide.

Alle wijzen hebben in een of andere vorm een methode gegeven waarmee het individu dat geluk kan vinden waarnaar de ziel zoekt. Wijzen en mystici hebben dit proces alchemie genoemd. De verhalen van ‘Duizend en Eén Nacht’, die mystieke ideeën symboliseren, zijn vol van het geloof dat er een steen der wijzen is die metalen door een chemisch proces in goud zal veranderen. Ongetwijfeld heeft dit symbolische idee de mensen zowel in het Oosten als in het Westen misleidt; velen hebben gedacht dat er een proces bestaat waardoor goud kan worden geproduceerd. Maar dit is niet het idee van de wijzen; de jacht naar goud is voor hen die nog maar kinderen zijn. Voor degenen die zich bewust zijn van de werkelijkheid, staat goud voor licht of spirituele inspiratie. Goud vertegenwoordigt de kleur van licht en daarom heeft een onbewust verlangen naar dat licht de mens ertoe gebracht goud te zoeken. De ware verklaring van het alchemistisch proces is dat het kwikzilver de aard voorstelt van de immer rusteloze geest. Wanneer men door beoefening van concentratie de geest, het denkvermogen, heeft leren bedwingen, heeft men de eerste stap gezet op de weg van de vervulling van een heilige taak: het omzetten van het hart in een hart van goud, een hart dat tot uitdrukking brengt wat God zou willen uitdrukken. Dan ziet hij God in zijn medemens, want de steen der wijzen is het hart van een goddelijk mens: wat hij aanraakt verandert in goud. Degene die het proces van alchemie kent, kan er gebruik van maken: hij kan van iemand een mens van ‘vlees’ of van ‘goud’ maken. Er is niets wat niet in de mens is.³

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 26 oktober 2019, 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil en op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden (inclusief helpen opruimen). Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten,  Daulat Rosdorff

¹ Zoals beoefend aan de eerste Westfaalse universiteit, die graaf Arnold II van Bentheim in 1588 oprichtte te Burgsteinfurt; ² Kwik(II)sulfide, vroeger bekend als mercurisulfide, is een chemische verbinding van de elementen kwik en zwavel. Het heeft een felrode kleur (vermiljoen); ³ Khan, H.I.K., De alchemie van het geluk, Volume 6, 1979, pag. 8 en 10-12 en Unity of Religious Ideals, Vol. IX, p. 118 (Indian version).


Bericht 9

Mijdrecht, 5 oktober 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wees welkom tijdens de volgende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 26 oktober 2019 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil te Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Aantrekkingskracht en hartkwaliteit. Dagelijkse interacties kunnen leiden tot negatieve emoties en stress. Dit kan je oplossen met kennis over de invloed van het ene Element op het andere Element. Onze opdracht is om ons steeds weer aan te passen en in te zien dat wij door ervaringen denken en voelen vanuit bepaalde patronen en indrukken. “Wat we ook doen, het komt bij ons terug. Komt het niet van de ene kant, dan kan het van een andere kant komen. Hoe komt dit? Stel, dat we heel onaangenaam spreken tegen iemand die lager in rang is, hiërarchisch onder ons staat, we beledigen hem, we kwetsen zijn gevoelens. Wij denken: ‘Ik ben veilig; hij kan mij toch niets doen.’ Maar onbewust is onze geest onder de indruk van onze eigen belediging en onvriendelijkheid. Die indruk nemen wij met ons mee; we nemen het mee naar iedereen die we ontmoeten. Het roept een neiging tot beledigen op, de onvriendelijkheid van ieder waarmee we in contact komen. Een bepaald Element trekt hetzelfde Element aan, onze kille houding trekt onvriendelijkheid aan. We kunnen mensen ontmoeten die ons niet kunnen beledigen: hun situatie maakt het hen onmogelijk. Maar wanneer we iemand ontmoeten die dat wel kan, bijvoorbeeld onze meerdere, dan kan hij ons beledigen. Hij kan onze gevoelens kwetsen. Als we tegen iemand vriendelijk zijn, komen wij zelf onder de indruk van die vriendelijkheid en deze indruk trekt vriendelijkheid aan van al degenen die wij tegenkomen. Iemand met een hard karakter zal aardiger zijn tegen ons vanwege deze indruk van vriendelijkheid en wanneer we iemand ontmoeten die vriendelijk is, zal zijn vriendelijkheid tegenover ons duizend maal groter zijn.”¹ Hierbij ontstaat de vraag hoe belangrijk onze hartkwaliteit is.

“Het hart is als een globe (een bolvormig object) die het licht van de ziel bedekt. De verschillende emoties van het hart zijn de verschillende kleuren van deze bol. Elke emotie wordt geproduceerd door een bepaald Element. Terwijl zij het leven door het hart ervaart, denkt de ziel op dat moment: ik ben verdrietig, blij, bang of humoristisch. In feite is het een tijdelijke ervaring. Wanneer de invloed van een bepaald Element is veranderd, is de emotie verdwenen en is de ziel net zo zuiver als voorheen. Niets raakt het aan. De ziel is van nature puur en zij blijft altijd puur. Als tien mensen op hun beurt in een bepaalde spiegel kijken, weerspiegelt deze spiegel ieders gezicht en is deze erna duidelijk genoeg om elke andere reflectie op te nemen. Uiteindelijk is de spiegel net zo helder als voorheen; geen enkel gezicht dat er ooit in is weerspiegeld, heeft er een indruk op achtergelaten.”² Het is God die met onze ogen ziet, die met onze oren hoort. 

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie:
www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 26 oktober 2019, 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil en op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden (inclusief helpen opruimen). Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Vol. 14, The Smiling Forehead, The Law of Action ² Khan, H.I., Vol. 5, Metaphysics, The Experience of the Soul Through the Different Planes of Existence, 2. The Experience of the Soul, The Experience of the Soul Through the Heart


Bericht 10

Mijdrecht, 5 november 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wees welkom tijdens de volgende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Ashrama te Naarden. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

In deze maandbrief staan het Liefde-Element en Respect centraal. "Soefisme is de religie van het hart, de religie waarin één ding het belangrijkste is en dat is: God zoeken in het hart van de mens. Er zijn drie manieren om God te zoeken in het menselijk hart. De eerste manier is om het goddelijke in ieder persoon te herkennen en ervoor te zorgen dat we niemand kwetsen met wie we in aanraking komen, niet in ons denken, spreken en handelen. De menselijke persoonlijkheid is heel teer. Hoe levendiger het hart, hoe gevoeliger het is. Maar dat wat gevoeligheid veroorzaakt, is het Liefde-Element in het hart, en liefde is God. De persoon van wie het hart niet gevoelig is, is zonder gevoel; zijn hart leeft niet, het is dood. In dat geval is de Goddelijke Geest in zijn hart begraven. Iemand die altijd bezig is met zijn eigen gevoelens is zo in zichzelf verdiept, dat hij geen tijd heeft om aan een ander te denken. Zijn hele aandacht is in beslag genomen door zijn eigen gevoelens. Hij heeft medelijden met zichzelf: hij maakt zich zorgen over zijn eigen pijn en staat nooit open voor medeleven met anderen. Hij die aandacht schenkt aan het gevoel van een ander met wie hij in contact komt, brengt de eerste essentiële moraal van het soefisme in de praktijk. De andere manier om deze religie te beoefenen is om te denken aan de gevoelens van iemand die op dat moment niet aanwezig is. Men voelt voor een persoon die tegenwoordig is, maar men verzuimt vaak te voelen voor iemand die uit onze gezichtskring is. Men spreekt goed over iemand als die persoon er zelf bij is, maar het is beter als men goed spreekt over iemand wanneer diegene afwezig is. Men sympathiseert met de problemen van iemand die op het moment bij ons is, maar het is een grotere verdienste om te sympathiseren met iemand die ver weg is. De derde manier om het Soefi-beginsel te realiseren is om in het eigen gevoel het gevoel van God te herkennen; om in iedere impuls van liefde die in ons hart opwelt Gods leiding te zien; te realiseren dat liefde een goddelijke vonk in ons hart is en om die vonk aan te blazen totdat een vlam mag oplaaien die het pad van ons leven verlicht.”¹

We zien dus hoe belangrijk de gedachte is. “Een gedachte verbonden met aards gewin is van het Aarde-Element; een gedachte aan liefde en genegenheid vertegenwoordigt het Water-Element, het verspreidt sympathie; een gedachte aan wraak en vernietiging, pijn en schade staat voor Vuur; een gedachte van enthousiasme, moed, hoop en ambitie vertegenwoordigt Lucht; een gedachte aan teruggetrokkenheid, eenzaamheid, stilte en vrede vertegenwoordigt Ether. Dit zijn de overheersende kenmerken van het denken in verband met de vijf Elementen. Er is geen Element superieur ten opzichte van het andere Element. De superioriteit van een gedachte is volgens de visie van het denkvermogen (de ‘mind’). De zienswijze bepaalt of de gedachte superieur of inferieur is. Het gaat om het motief erachter.”² 

“Het water dat de roos voedt, is het Liefde-Element. Als dat Element afwezig is in iemands leven zal hij, hoe groot ook zijn intellectuele kennis en zijn verlangen om naar waarheid te zoeken, nog steeds achterblijven. Helaas lijkt dit Element vaak te ontbreken in het culturele leven. Een geleerde zal zeggen dat het geen plaats heeft in de wereld van de rede en daarom scheidt hij het uiterlijke leren van het religieuze ideaal dat de Liefde van God wordt genoemd.”³ “Door het Liefde-Element in zichzelf te openen, opent men het goddelijke Element in zichzelf; en wanneer de fontein van liefde in het hart begint op te stijgen, dan zal goddelijke realisatie oprijzen als een fontein. De grote heiligen, die liefde hadden voor zelfs de kleinste wezens, kwamen tot goddelijke realisatie zonder grote studie of meditatie. Hun liefde leerde het hen.”⁴ Met liefde kun je respect voor iedereen tonen in voelen, denken en doen.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Vol. 9, The Unity of Religious Ideals, First Indian Edition, 1990, p. 19; ² Khan, H.I., Vol. 2, Cosmic Language, 7. Thought and Imagination, First Indian Edition, 1988, p. 226; ³ Khan, H.I., Vol. 8, Sufi Teachings, The Unfoldment of the Soul, First Indian Edition, 1990, p. 296; ⁴ Khan, H.I., Vol. 8, Sufi Teachings, Love, First Indian Edition, 1990, p. 259


Bericht 11

Mijdrecht, 5 december 2019

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wees welkom tijdens de volgende bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Ashrama te Naarden. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Deze maandbrief gaat – met het oog op de komende feestdagen - over eigenschappen als tolerantie. In een gebied niet ver van Aurangabad in de Indiase staat Maharashtra zijn 34 kloosters en tempels uit een hoge basaltrots gehakt. Het gebied beslaat een lengte van iets meer dan 2 kilometer. Deze grotten van Ellora zijn het bewijs van unieke artistieke creaties en technisch zeer bijzondere prestaties. Daarnaast illustreren ze met hun heiligdommen gewijd aan het boeddhisme, hindoeïsme en jaïnisme ook de tolerantie die zo kenmerkend was voor de beschaving van het klassieke India van 600 tot 1.000 na Christus.¹ Hazrat Inayat Khan heeft het over vijf karakteristieken die de soefi ontwikkelt op zijn pad naar perfectie. Het zijn geen principes die de soefi verplicht is om te volgen, maar het zijn bepaalde favoriete eigenschappen van de soefi (gekoppeld aan de vijf Elementen), die zijn leven met zichzelf en de ander eenvoudiger maken.²

Oh Ether, Essence of All, we passively offer our Homage to Thee. Het eerste kenmerk is het goddelijke in de mens te herkennen, dat zich in de loop van de tijd zo ontwikkelt dat hij het goddelijke in allen herkent, wijs of dwaas, heilige of zondaar. In alle levensvormen ziet hij God en daardoor heeft hij tegenover iedereen die houding die een minnaar van God, een aanbidder van God heeft tegenover God. Daarom klaagt de soefi niet meer, heeft geen wrok jegens iemand, moppert nergens over: “Die persoon heeft me beledigd”, “slecht behandeld”, “oneerlijk gehandeld” of “onvriendelijk gehandeld.” Hij heeft geen enkele klacht, want een klacht komt van iemand die meestal aan zichzelf denkt. Diegene is geneigd op elk moment zelfmedelijden te hebben, terwijl zelfmedelijden de ergste armoede is.

Oh All Pervading Air, we gladly offer our Homage to Thee. Degene die gevoelig is voor alle dingen die van de mensen om hem heen komen, zal duizend klachten hebben, ongeacht zijn positie in het leven. In een paleis of in een huisje, of hij nu arm is of rijk, hij is altijd vol klachten. Niets is goed genoeg voor hem, niets is rechtvaardig alleen hijzelf, iedereen is wreed tegen hem; voor die arme persoon is het leven dood. Als deze persoon aan zijn gezondheid denkt, dan heeft hij veel klachten over verschillende pijnen en onaangename dingen die hij voelt en als hij aan zijn vrienden en vijanden denkt, dan heeft hij veel dingen over hen te zeggen. De soefi vindt daarom de enige weg uit onze nood van het leven, het leven dat altijd faalt om iemands ideaal waar te maken. Hij stijgt erboven uit en neemt alle dingen zoals ze komen, geduldig. Hij vindt het niet erg hoe hij wordt behandeld. Zijn principe is om zijn best te doen. Daarin vindt hij zijn voldoening.

Oh All Consuming Fire, we wholeheartedly offer our Homage to Thee.In plaats van erop te vertrouwen dat een andere persoon aardig voor hem is, denkt de soefi dat als hij vriendelijk is voor een andere persoon, dat voldoende is. Op lange termijn zal elke wijze man door het leven in dit principe de oplossing van geluk vinden. Want we kunnen niet de wereld veranderen, maar we kunnen wel onszelf veranderen. Als we onszelf zouden maken zoals we willen dat anderen voor ons zijn, zou dat geen kleine prestatie in het leven zijn.

Oh All Purifying Water, we willingly offer our Homage to Thee. Het vierde kenmerk van de soefi is om aan alle verplichtingen te voldoen die hij verwacht wordt te doen door al diegenen met wie hij in het leven in contact komt, om hun verlangens naar beste vermogen, gewillig en geduldig te beantwoorden.

Oh All Productive Mother Earth, we humbly offer our Homage to Thee. Het vijfde kenmerk van de soefi is om vergeving te oefenen, waardoor de Goddelijke Geest in zijn hart wordt weerspiegeld. Vergeving kan op verschillende manieren worden beoefend, zoals door tolerantie, vergeten en door de vingers zien. Vergeving werkt in verschillende vormen. 
De soefi beweert niet deze vijf kenmerken te hebben, maar probeert deze principes in praktijk te brengen, waardoor hij het leven met minder moeite en met meer gemak kan betreden.
 
Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie:
www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 22 februari 2020 om 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. Hartelijke groeten en alvast hele fijne Kerstdagen en een goede Jaarwisseling, Daulat Rosdorff

¹http://whc.unesco.org/en/list/243/; ² https://sufiuniversalfraternalinstitute.live/the-sufi-path/


    © Copyright 2024