Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Water
Bericht 1
Mijdrecht, 5 januari 2016

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 27 februari 2016 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 9 april 20161 en op zaterdag 4 juni 2016 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Wanneer je de tentoonstelling ‘De Perzen, Krijgers en Dichters’ in het Wereldmuseum te Rotterdam binnenloopt, waan je je in de wereld van de mystieke dichters zoals Roemi en Hafez. Hun inspirerende teksten als ‘hoor hoe klagend de rietfluit klinkt, hoe hij vertelt over lange scheiding’ en ‘je bent mijn wijn, mijn dronkenschap’ zijn veelvuldig te lezen. De kunst en bijbehorende toelichtingen zijn bijzonder. Een impressie :
God houdt van Schoonheid. Schoonheid is voor de Perzische esthetiek vooral dat wat naar het hogere verwijst, dat wat harmonie in ons schept. Materialen zijn verheven boven hun natuurlijke schoonheid: ze verlenen een hemelse dimensie. Hout en ivoor in prachtige gesneden patronen, beschilderd aardewerk, metalen ingelegd met andere metalen, in sierlijke patronen gemetselde bakstenen, geverfde zijde, met goud en email gesierd glas voor moskeelampen. De Perzische esthetiek koestert ook de ‘verwarring’: patronen die niet met één blik te vatten zijn. Kunstwerken geven niet zomaar hun geheimen prijs, maar verleiden ons om de tijd te nemen en een andere wereld te betreden. Kunst is een inspirerend mysterie dat beleefd moet worden. De Perzische esthetiek gelooft in de onweerstaanbaarheid van het goddelijk schone. Schoonheid ervaren in kunst is de weg terug naar God.”2

Paradijs. Ca. 500 voor Christus legde koning Cyrus de Grote rond zijn paleizen luxueuze ommuurde tuinen aan, met ingenieuze bevloeiingssystemen en weelderige plantengroei: pairidaeza. Pairi betekent ‘rondom’ en daeza ‘muur’. Paradijs betekent dus: ommuurde tuin. De wildernis wordt buitengesloten en de tuin schept rust, vertrouwdheid en veiligheid. Stromend water en schaduwrijke vegetatie zijn de zegeningen van het hemelse paradijs. Het verblijf in de tuin prikkelt alle vijf de zintuigen: de ranke schoonheid van de cipres [God/eeuwig leven], het ingenieuze patroon [net als] van het tapijt, het betoverende parfum van de rozen en de jasmijn, het lied van de nachtegaal die zijn liefde voor de roos bezingt, het klaterende water van de fontein, de streling van de wang van de geliefde, de bekers met verrukkelijke wijn. De gesprekken zijn zo zacht en intiem dat de gazelle zijn oren moet spitsen. Het is een plaats van inspiratie en openbaring. De tuin [van rust] heeft de grote klassieke Perzische dichters tot uitnemende poëzie geïnspireerd.” De Perzische dichter Sa’di schreef hierover: “Een lustoord door een heldere stroom bevloeid, waar vogels harmonieus hun liedjes fluiten. Waar tulpen bloeien in een rijk palet, waar vruchten zich tot dichte trossen sluiten. Daar draagt onder de schaduw van de bomen, de lentewind een bont tapijt naar buiten.”

Gorz. Islamitische mystici [derwisjen/soefi’s] hadden vaak een knots [staf met kop], waarbij de duivelskop [of stierenkop] symbool stond voor de lagere dierlijke ziel van de mens die onderworpen dient te worden.”

Wat is de plaats van het Elementen Ritueel in het voorgaande? Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het doel van het leven te bereiken is een kunst, waarbij het Elementen Ritueel kan helpen. Het gaat daarbij om de beleving. Wil je meer weten over de ‘kunst van het leven’, dan kan je eens verder kijken op de zoekpagina van de website van het Elementen Ritueel.

Hartelijke groeten en graag tot ziens op 27 februari 2016 in de Ashrama te Naarden,

Daulat Rosdorff

1 I.v.m. andere activiteiten in de tempel is het van belang direct om 14:00 uur te beginnen;
2 Tentoonstelling en Catalogus De Perzen, Wereldmuseum, Rotterdam

Bericht 2
Mijdrecht, 5 februari 2016

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 27 februari 2016 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 9 april 20161 en op zaterdag 4 juni 2016 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Wat is het belang van het Soefi Elementen Ritueel in ons dagelijks leven? Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Ook in de laatste maandbrieven is steeds weer gewezen op wat het Elementen Ritueel praktisch voor ons kan betekenen. Een paar voorbeelden:
• Onzuiverheid van de adem maakt het lichaam en de geest onzuiver, terwijl de zuiverheid van de adem zuiverheid aan beide geeft. Een soefi kan zijn adem met de verschillende Elementen zuiveren. De concrete Elementen geven de ademhalingsoefeningen meer diepgang (maandbrief 5/7/15);
• In het Elementen Ritueel ervaren de deelnemers ondermeer de verlichte eigenschappen van de Elementen en leren hoe deze te gebruiken op elk moment van de dag. Zij verheven zich boven alle onderscheid en verschil dat de mensen verdeelt (maandbrief 5/9/15);
• Wilskracht in zijn beperkte staat is de individuele wil. De bron van de gehele schepping is de goddelijke wil, de wil van het absolute Zijn. Tijdens het Elementen Ritueel wordt het kleine ik opgelost, zodat “niets is dan Gij alleen” (maandbrief 5/10/15);
• “Om het aanvankelijke doel van ons leven te vinden, moeten wij ons natuurlijke ritme vinden. …”2 “Het Elementen Ritueel is de harmonie van geluid en beweging. De adem, het spreken (het uitspreken van de Zinnen en de Wazifa's), de stappen, alles heeft zijn eigen ritme”3 (maandbrief 5/12/15);
• Het doel van het leven te bereiken is een kunst, waarbij het Elementen Ritueel kan helpen. Het gaat daarbij om de beleving (maandbrief 5/1/16). Iedereen heeft zijn eigen beleving tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel. Het is ieders verantwoordelijkheid om de beleving van een ander de respecteren.
Wil je de maandbrieven nog eens lezen, dan kan je kijken op de website bij berichten aan de medepelgrims van het Elementen Ritueel.

Op zaterdag 27 februari 2016 gaan wij nader in op het onderwerp: “Wat is het belang van het Soefi Elementen Ritueel in ons dagelijks leven?” Hierbij komen aan de volgende aspecten aan de orde:
• De betekenis van rituelen in het algemeen;
• De betekenis van het Elementen Ritueel in het bijzonder en
• Het uitdrukken en beleven van de Elementen.

Hartelijke groeten en graag tot ziens op 27 februari 2016 tijdens de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel in de Ashrama te Naarden. Laat alsjeblieft weten of je komt.

Daulat Rosdorff

1 I.v.m. andere activiteiten in de tempel is het van belang direct om 14:00 uur te beginnen;
2 Khan, H.I., Alchemie van het Geluk, p.44;
3 De boodschap van het Elementen Ritueel;

Bericht 3
Mijdrecht, 5 maart 2016

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 9 april 20161 en op zaterdag 4 juni 2016 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het thema tijdens de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 27 februari jl. was het belang van het Soefi Elementen Ritueel in ons dagelijks leven. De inleiding ging over belang van rituelen in het algemeen en het Elementen Ritueel in het bijzonder. Hier volgt een korte samenvatting.
• Over de betekenis van rituelen: Naast de sympathie die je voelt bij het samen beleven van een ritueel of viering, brengt het ten eerste inzicht. Daarnaast is het een middel om een doel te bereiken en een behoefte van het leven. Een ritueel kan ook inspiratie en exaltatie teweegbrengen. Volgens het ‘van Dale’ woordenboek betekent exaltatie geestvervoering of zielsverrukking;
• Over de vormen van rituelen: Er zijn zeer veel verschillende vormen van rituelen en vieringen, waaronder het gebed en de bedevaart. Daarnaast zijn ook toneel, dans en muziek belangrijke aspecten voor rituelen;
• Over de omgang met rituelen: Rituelen en ceremoniën kunnen ons geven of leren, wat wij zelf willen door de verklaring die wij er aan geven. Het uitvoeren hiervan kan ons op een Goddelijk manier leren leven en een vorm van godsdienst draagt een besef van plicht in zich;
• Over het doel van rituelen: Het naderen van God, het zich gezamenlijk verbinden in de gedachte van God en het in contact komen met de Geest van Leiding. Dit wordt duidelijk in de teksten uit de verschillende heilige geschriften van de wereld;
• Over het Soefi Elementen Ritueel in het bijzonder: Ervaringen lopen uiteen van overgave, devotie en verstilling tot het samen vreugde delen. Deelnemen kan zowel verinnerlijking als een meer naar buiten toe gericht gedrag bewerkstelligen. In beide gevallen wordt ‘geschaafd’ aan de persoonlijkheid, met andere woorden het kan je dichter tot het Goddelijke in jezelf brengen. Waarbij verinnerlijking kan leiden tot een houding, die overeenstemt met de wil van God. Tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel heeft iedereen zijn eigen beleving. Daarbij is het ieders verantwoordelijkheid om de beleving van een ander de respecteren.

Vervolgens kwamen wij op de persoonlijke betekenis van het Elementen Ritueel in de praktijk door het terugblikken op en naspelen van bepaalde situaties uit het dagelijks leven. Keuze van de (juiste) houding die je aanneemt en zelfkritiek als weg naar het innerlijk leven waren daarbij de sleutels. Hierbij werden zowel de negatieve (Invloed) als de positieve (met Licht) kenmerken van de Elementen belicht en toegepast. Wil je meer weten over de kenmerken/eigenschappen van de Elementen (of iets anders), dan kan je kijken op de zoek-webpagina van het Elementen Ritueel. Het thema van de volgende maandbrief is: emotie en exaltatie.

Graag tot ziens op 9 april 2016 tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel vanaf 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk!

Dat wij elkaar mogen respecteren in ieders eigen beleving! Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

1 I.v.m. andere activiteiten in de tempel is het van belang direct om 14:00 uur te beginnen.

Bericht 4
Mijdrecht, 5 april 2016

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 9 april 20161 en op zaterdag 4 juni 2016 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk en tijdens de Zomerschool op 16 en 17 juli 2016. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Het thema van deze maandbrief is ‘emotie en exaltatie’. “Naast vele verschillende gedachten en emoties kan men ook met een vreugde worden vervuld die tot inspiratie behoort. Een soort verheffing, die je meer compleet maakt. Hierdoor ervaar je een wijder, dieper en voller leven. Dit in tegenstelling tot sensatie die de ervaring van geestvervoering mist. Gebeden, rituelen en ceremoniën kunnen leiden tot die vervoering of exaltatie. Het is één van de behoeften van het leven. Exaltatie ervaren is minstens even essentieel als de zuivering van gedachten.

Muziek behoort tot de kern van een cultuur, ceremonie of ritueel. Het maakt het bereiken van de perfecte vrede (Nirvana/Samadhi) gemakkelijker. Daarom is bij de Soefi’s (zoals de Chishti-orde) muziek de bron van meditatie. Met behulp van meditatieve muziek worden zij hun intuïtieve vermogen en de innerlijke en uiterlijke schoonheid van het leven gewaar. Het brengt hen de perfectie, waar de ziel naar verlangt. Tijdens het luisteren naar muziek (Sama/Qawwali) mediteren zij op hun Geestelijk ideaal en raken in extase. Aardse emotie verdwijnt: zij zijn verbonden met God.”2

“Exaltatie staat in relatie tot ontspanning van het gevoel. Dit wordt bereikt door diep te voelen. Deze soefimuziek in de vorm van gezongen poëzie over de ‘Liefde, Minnaar en Geliefde’ wakkert de emoties dusdanig aan dat het gedicht werkelijkheid wordt. Daarna komt de reactie: de ontspanning. Alle blokkades, elke congestie wordt afgebroken. Inspiratie, kracht en een gevoel van vreugde en exaltatie komen daarvoor in de plaats.

Ontspanning van het hele wezen (lichaam in rust, geest in rust en hart in vrede) is de ervaring van Nirvana. In die toestand wordt elk persoon als een druppel ondergedompeld in de oceaan, de herkomst ervan. Zij komt tot de oorsprong, de essentie van alles. Men wordt opnieuw geladen en verlicht.”3

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Wil je meer weten over emoties en exaltatie, dan kan je kijken op de zoek-webpagina van het Elementen Ritueel.

Graag tot ziens op 9 april 20164 tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel vanaf 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk!

Dat wij een vorm van extase mogen ervaren! Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

1 I.v.m. andere activiteiten in de tempel is het van belang direct om 14:00 uur te beginnen;
2 Naar de inleiding tijdens de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 27 februari jl.: Het belang van rituelen in het algemeen en het Elementen Ritueel in het bijzonder;
3 Khan, H.I., Mental purification and healing, The Sufi Message, Vol. IV, pag. 166 (Indian version);
4 I.v.m. andere activiteiten in de tempel is het van belang direct om 14:00 uur te beginnen

Bericht 5
Mijdrecht, 5 mei 2016

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 4 juni 2016 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk en tijdens de Zomerschool op 16 en 17 juli 2016. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Pas las ik wat opmerkelijks. Een erfgoeddag met als thema rituelen. “Rituelen: ze zijn van alle tijden en overal ter wereld duiken ze op. Iedereen kent ze ook en koestert er wel een paar – hoogstpersoonlijke of publieke. Maar wat zijn rituelen precies en waarom zijn ze zo krachtig en betekenisvol? Ons leven zit boordevol met kleine en grote rituelen en handelingen die we van onze (voor)ouders hebben geleerd.”1

Rituelen kunnen het louter menselijke overstijgen. Vele rituelen zijn verbonden met het geloof en de beleving daarvan en dus met het (Gods)ideaal, wat men heeft. Hazrat Inayat Khan schrijft hierover: "God is het waardig om bewonderd te worden met lofprijzing en aanbidding. Hij is niet goed of slecht. God is niet een van beide. De mystici en profeten zijn nooit gekomen om een splitsing te leren: ze zijn gekomen om te leren dat er één Wezen, het gehele Wezen is. Dat ziet men duidelijk in de afbeelding van de Hindoegod van Comfort of Welbehagen, Vishnu. Die wordt afgebeeld met zijn vrouw Lakshmi, die staat voor Rijkdom en Schoonheid, want comfort gaat altijd samen met rijkdom. Vishnu zit op een slang met zeven koppen, die een afdak vormen boven zijn hoofd. Er moet een destructief element zijn dat het comfort beschermt. Op die manier werd geleerd: ‘Je aanbidt, je wilt comfort en rijkdom, maar de god van comfort en de godin van de welvaart moeten worden beschut door kracht, die beschermt.”2

In het Elementen Ritueel zien we deze beschermende rol bij de Jelals (de Mannen). Zij symboliseren de pilaren van het universum met de vijf Elementen. Bij de Elementen is het zo dat het vaste van de Aarde het vloeiende van het Water nodig heeft. Het Vuur verwarmt het Water en de Lucht wakkert het Vuur aan. Het Element Ether geeft de Lucht helderheid.

God wil zichzelf zien in zijn Schepping, waarbij de mens voortdurend moet streven naar eenheid met Hem. Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God.

Graag tot ziens op zaterdag 4 juni 2016 tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel vanaf 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk!

Dat wij ons van de Goddelijke Aanwezigheid bewust mogen zijn! Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

1 Inspiratiegids Erfgoeddag 2016 | Rituelen;
2 Uit: The Supplementary Papers, Religion 2, The Ideal of God

Bericht 6
Mijdrecht, 5 juni 2016

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 4 juni 2016 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk en tijdens de Zomerschool op 16 en 17 juli 2016. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

“Druk, druk, druk!” Volgens onderzoek1 hebben we het allemaal drukker gekregen. Het resultaat is dat we ons ook vaker druk of gejaagd voelen. Het is daarom belangrijk om tijd te nemen om tot rust te komen en te herstellen. Druk zijn is echter deels onze eigen keus. Doe gewoon wat minder en wees gewoon blij met wat je hebt.2 Vaak leidt drukte tot stress en zorgen. We zien beren op de weg en heuvels worden bergen. Hoe bevrijd je je van die stress en zorgen? Realiseer je dat het Goddelijk Wezen de ‘muur’ waar je tegenaan loopt vanuit een heel ander perspectief ziet. Vaak moet je ook iets kunnen overlaten of loslaten en harmonie proberen te bewaren in alle omstandigheden, zowel op persoonlijk als gemeenschappelijk vlak.
"Alle hongersnoden, plagen en rampen, hoe vreselijk ze ook lijken voor de mens, zijn in werkelijkheid voor de aanpassing van de universele harmonie.” Dit volgt uit het volgende verhaal3:

Ooit kwamen in India alle inwoners van een dorp, dat al jaren door droogte had geleden, bijeen voor de tempel van hun God om te bidden dat er dit jaar een overvloed aan regen zou vallen. Een stem van de Onzichtbare antwoordde: "Wat Wij doen is voor de verbetering van Ons doel. Jullie hebben het recht niet je te bemoeien met Ons werk.” Toch smeekten zij weer om genade en bleven dat aanhoudend doen. Toen kwam het antwoord: "Uw gebed, vasten en offers hebben ons ertoe gebracht jullie dit jaar zo veel regen te geven als jullie verlangen." Daarop gingen ze allemaal blij terug naar huis. Ze werkten hard, bereidden de grond voor en zaaid-en in gebed voor regen. Toen zij vonden dat er voldoende regen was gevallen, baden zei opnieuw dat de regen zou ophouden. Op deze manier kregen zij een grotere maïsoogst dan normaal en iedereen was zeer tevreden. Nadat de gewassen waren verzameld overleden echter al diegenen die de maïs hadden gegeten. In verbijstering zochten zij opnieuw de God, bogen diep voor de tempel en riepen: "Waarom hebt Gij ons na zo'n grote genade uw toorn getoond?" De God antwoordde: "Het was niet Onze toorn, maar uw dwaasheid zich te bemoeien met Ons werk. Wij sturen soms een droogte en op andere momenten een overstroming, zodat een gedeelte van uw gewassen wordt vernietigd. Daar hebben Wij onze redenen voor. Op deze wijze wordt al het giftige en ongewenste hierin ook vernietigd, waardoor alleen wat gunstig is voor het behoud van leven overbli-jft. De dorpelingen wierpen zich in nederig gebed ter aarde en zeiden: "Nooit zullen wij meer proberen om zaken van het universum onder controle te krijgen. Gij zijt de Schepper en Gij zijt degene die alles controleert. Wij zijn Uw onschuldige kinderen en Gij alleen weet, wat het beste is voor ons."4 De Schepper weet hoe Zijn wereld te beheersen, wat voort te brengen en wat te vernietigen.

Eén van de dingen die nodig zijn voor afstemming op innerlijke rust en harmonie is contemplatie. De vraag is - vooral in het Westen waar het leven zo druk is en er geen einde aan verantwoordelijkheden komt - of contemplatie (al is het maar voor tien minuten in de avond en/of ochtend) niet te veel is als we moe zijn. Het antwoord is dat juist om die reden in het Westen contemplatie meer nodig is dan in het Oosten, waar men meer op contemplatie gericht is. Maar als contemplatie zich niet ontwikkelt op een manier dat alles wat je doet in het leven contemplatie wordt, dan doet het je geen goed. Het idee is dat je door contemplatie zo geïnspireerd wordt dat vooruitgang wordt bereikt in elk aspect van het leven. Dit bewijst dat contemplatie een kracht is die helpt alle moeilijkheden te weerstaan.5

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God.

Graag tot ziens op zaterdag 4 juni 2016 tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel vanaf 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk!

Dat wij ons mogen afstemmen op de Goddelijke Aanwezigheid! Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

1 Van het Sociaal Cultureel Planbureau;
2 Quest braintainment, 148, juni 2016, p. 22 – 27;
3 Khan, H.I., Vol. 2, The Mysticism of Sound, Harmony, pag. 24 – 25, Indian version;
4 Meer soefiverhalen zijn te lezen in: Het verhalenpaleis, Oude verhalen en hun betekenis, maart 2016 van S. Rosdorff (boekenbestellen.nl);
5 Khan, H.I., Social Gathekas, 30. Sufi Initiation, Two Things Are Necessary

Bericht 7
Mijdrecht, 5 juli 2016

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De eerstvolgende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn tijdens de Zomerschool op zaterdag en zondag 16 en 17 juli 2016. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Met het oog op deze dagen waar de Elementen centraal staan, gaat het thema van deze maandbrief over de verschillende karakters in de menselijke natuur. “Deze kunnen verdeeld worden in de volgende vijf groepen: Een karakter als de Aarde, een karakter als het Water, als het Vuur, de Lucht en een karakter als de Ether. Ieder mens zal een Element hebben dat overheersend is in zijn karakter. De kennis hiervan is behulpzaam bij de omgang met anderen, maar ook om jezelf beter te begrijpen.

Een persoon met een "Aarde" karakter is rustig en kalm, harmonisch en dienstbaar, eenvoudig en goed, maar ook in hoge mate afhankelijk. Aan een persoon met het "Aarde" karakter moet gezegd worden iets te doen, hij zal niets uit eigen beweging doen. Het is beter bij hem te blijven wanneer hij bezig is en te blijven opletten. Dan weet je zeker dat het inderdaad gedaan wordt. Hij is gewillig alles te doen wat hij kan, maar iemand moet hem leiding geven.
Een persoon met een "Water" karakter is gezellig, hartelijk en heeft verbeeldingskracht. Alleen zal hij snel reageren op allerlei invloeden, zoals de zee reageert op een storm. Van nature zal deze persoon beminnelijk zijn, hij toont aanpassingsvermogen, hij geeft weerklank en heeft een fijnheid van karakter. Iemand met het "Water" karakter is emotioneel, toegewijd, edelmoedig maar ook gevoelig. Er zijn ogenblikken dat deze persoon kalm en rustig is en er zijn ogenblikken dat hij erg opgewonden is. Deze mens zal makkelijk misleid worden en toch, als hij goed geleid wordt, zal hij bewijzen zeer behulpzaam te zijn.
Een persoon met een "Vuur" karakter is nuttig maar gevaarlijk. Je weet nooit wat hij van het ene ogenblik op het andere zal doen. Dit karakter is precies een bommetje. Een stil bommetje hoeft maar door een brandende lucifer aangeraakt te worden en het zal bewijzen een bom te zijn. Een "Vuur" persoon kan zijn karakter niet verbergen er is maar een ogenblik voor nodig om dit te laten zien. Het allerkleinste excuus zal hem in een ogenblik doen opveren. Deze persoon is destructief van nature en de last die hij anderen berokkent, is veel minder erg dan de schade die hij zichzelf aandoet. Zijn leven is net zo destructief als Vuur, Vuur dat alles verbrandt en tegelijkertijd ook zichzelf verbrandt.
Een persoon met een "Lucht" karakter is humeurig, rijk aan verbeeldingskracht en dromerig. Op het ene moment is hij je grote vriend, het andere ogenblik is hij je vijand, net zoals de wind het ene moment uit het oosten waait en het andere moment uit het westen. Deze persoon heeft aanleg op materieel en op geestelijk gebied, perioden van deugd en obsessies van slechtheid. Deze persoon zal van tijd tot tijd veranderen. Wanneer je denkt: "Vandaag is hij goed", dan kan dit morgen weer anders zijn. Wanneer je ’s morgens ziet dat hij kalm is, dan kan je hem ‘s avonds weer opgewonden aantreffen. Het is heel moeilijk deze persoon onder controle te houden. Het is als het controleren van de Lucht, wat altijd moeilijk is. Ja, deze persoon toont vernuft, snelheid van begrip, geschiktheid en bekwaamheid in het werk. Hij zal handelen op ingeving. Hij zal avontuurlijk zijn en als hij kracht genoeg heeft, zal hij invloedrijk zijn in het leven.
Het karakter van een "Ether" persoon toont al de bovengenoemde eigenschappen, maar al die eigenschappen in een beheerste vorm. Deze persoon zal ernstig zijn, kalm, rustig, vredelievend, geneigd tot somberheid, melancholisch bij tijden, maar zal toch ontvankelijk zijn voor humor, ritmisch in handeling en evenwichtig in het leven zijn, vol van begrip en dapper. Hij gedraagt zich tegelijkertijd bedachtzaam en attent. Ether is de essentie van alle Elementen en de persoon die Ether in zijn karakter toont, toont wijsheid. Waar wijsheid is, daar is ook schoonheid. Wijsheid is omlijst met schoonheid. Deze persoon zal de kracht van aantrekking en van uitstraling hebben, samen met een magnetisme dat uitstraalt door zijn gehele persoonlijkheid.” Weet dat door je te richten op het Goddelijke de Elementen worden verlicht.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God.

Graag tot ziens op 16 en 17 juli 2016 tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel in de Universel Murad Hassil in Katwijk! Voor de tijden, zie: www.soefielementenritueel.nl


Dat wij ons mogen afstemmen op de Elementen!

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

Bericht 8
Mijdrecht, 5 september 2016
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 25 februari 2017 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 22 april 2017 en op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Het thema van deze maandbrief is oprechtheid, als dat van een kind. Hierbij is de vraag: ‘waar is God?’ van belang. “God is in het hart van de mens. Wanneer het de stem van God is, die ontspringt in het hart van de mens, dan is het een goddelijk woord. De woorden van Christus zijn als een tong van vuur die het hart van de mensen doordringt. Christus’ uitdrukking ‘vissers van mensen’ betekent niet het slim gebruik maken van je medemens. Het is geen slimheid; integendeel, de boodschap van Christus is dat boven alles eenvoud, oprechtheid, zachtmoedigheid en onschuld de zuiverheid van het hart bewijzen.
In het Oosten wordt aan Christus de eigenschap ‘mansumiat’, onschuld toegeschreven. Het vraagt een ander gezichtspunt dan dat men vaak heeft om de waarde en kracht van onschuld zien. Ieder mens is geboren op aarde met een onschuldige ziel. Hij krijgt de ervaring van de wereld en wordt werelds. Hoe wereldser hij wordt, hoe meer de schoonheid, kracht en engelachtige eigenschappen worden bedekt door de kennis van de moeilijkheden van de wereld. Terwijl hij ontwikkelt, probeert hij steeds meer te leren en de geest van onschuld zo diep mogelijk te begraven, totdat de Geest van Christus helemaal bedekt is. Wat hij weet, is wat hij heeft geleerd in dit sterfelijke en valse leven. Wat kan de kennis van deze misleiding (leugen) brengen? Onwaarheid.”1

“Maar wanneer een persoon attent is, wanneer een persoon zorgzaam is, de verplichtingen voelt die hij heeft tegenover zijn medemens, zijn vriend, zijn vader of moeder of in welke relatie dan ook; is dit iets levends. Het is als water, dat een gevoel van de levende ziel geeft; de ziel is niet dood. Deze levende ziel maakt een persoon echt levend. De persoon die zich echter niet bewust is van deze tederheid en heiligheid van het leven leeft, maar zijn ziel is in het graf. U hoeft een mens met de levende ziel niet te vragen wat zijn godsdienst of zijn geloof is, want hij leeft het. Het leven zelf is zijn godsdienst. Dit is de ware religie. De mens met eerbesef, die een gevoel van schaamte en oprechtheid heeft en waarvan de sympathie en toewijding levend zijn, die mens leeft en is religieus.”2

Het gaat er dus om te kijken wie je werkelijk bent, jezelf te zijn, niet te huichelen of toneel te spelen. Vol-gens de ayurvedische leer zijn er drie constitutie- of energietypen (dosha’s): vata (combinatie van de Elementen Lucht en Ether), pitta (Vuur en Water) en kapha (Water en Aarde). Meestal bestaat iemand uit een samengestelde constitutie met meer of minder eigenschappen van de verschillende dosha’s. Belangrijk hierbij is om het evenwicht van de ideale samenstelling van de geboorteconstitutie (prakriti) te bewaren. Ongezond eten, stress en heftige emoties kunnen leiden tot afwijkingen. Deze situatie is de praktische uitwerking (vikruti) van oorspronkelijke constitutie en leidt tot onbalans en ongenoegen. Des te meer reden om je bewust te zijn van de werking van de vijf Elementen, aangezien alles – zowel het stoffelijke als het niet-stoffelijke - bestaat uit de Elementen. Kom weer tot de kern, zodat oprechtheid kan ontstaan naar jezelf en de ander.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God.

Graag tot ziens op zaterdag 25 februari 2017 om 14:00 uur in de Ashrama tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Naarden! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda!


Dat wij ons mogen afstemmen op de Elementen!

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

1 Khan, H.I., Religious Gathekas, 13 The Christ Spirit;
2 Khan, H.I., Religious Gathekas, 18-19 The Coming World Religion, Religion: Five Points

Bericht 9
Mijdrecht, 5 oktober 2016
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 25 februari 2017 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 22 april 2017 en op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Deze maandbrief gaat over de werking van de Geest in relatie tot de Elementen. Een van de vele dingen die Hidayat Inayat-Khan1 heeft nagelaten is het Elementen Ritueel. Met de ontwikkeling in de huidige vorm heeft hij de droom van zijn vader, Hazrat Inayat Khan waargemaakt. “Het uitvoeren van het Elementen Ritueel is als een Soefi-onderricht en telkens een openbaring. Tijdens het Ritueel wordt het overheersende Element uitgebeeld en de bijbehorende gevoelens en gedachten met het Licht van de Goddelijke Schepper doorstraald. Op deze manier worden de in alle Elementen aanwezige Liefde, Harmonie en Schoonheid ervaren en de essentie van elk van de vijf Elementen ontdekt. Eigenschappen, die als het ware het zelf bedekken, worden teruggegeven aan God, waardoor de ziel zich bevrijd voelt en in zijn eigen Element is.”2

Dat wij de Geest (het Licht) door ons heen moeten laten werken, schrijft Paulus aan de Galaten3 “Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.” “Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk onreinheid, losbandigheid, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, jaloersheid … en dergelijke; waarvan ik u voorzeg …, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.” “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

Paulus vergelijkt een gelovige met een soldaat in oorlogsgebied. Het is de geestelijke strijd tegen duistere krachten en machten. Hij spreekt over een geestelijke wapenuitrusting om met de vrucht van de Geest te leven in het Licht: “Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heer en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen … Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden … en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van … de vrede. Neem bovenal het schild van geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking …”4

Dat de werking van de Geest door de Elementen juist ook in de praktijk werkt, bleek uit het recente nieuws5: ‘5000 bouwvakkers Groningen leren werken met gevoel'. In een gevoelscursus wordt door de bouwvakkers gewerkt met de Elementen om goed te leren omgaan met de problematiek van de klanten. Men kijkt o.a. naar de gevoelens die er aan beide zijden spelen en richt zich op een beter contact onderling.
Het gaat erom het Licht te laten stralen door de kwaliteiten/eigenschappen van de Elementen!6

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God.
Graag tot ziens op zaterdag 25 februari 2017 om 14:00 uur in de Ashrama tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Naarden! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda!


In respect en met dankbaarheid voor alles wat Hidayat Inayat-Khan gaf en was.

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff

¹ Geboren in Londen op 6 augustus 1917 – Overleden in München op 12 september 2016;
² Introductie van de mystieke beleving van het Elementen Ritueel;
³ Bijbel, Galaten 5: 13 - 22;
⁴ Bijbel, Efeze 6: 10 – 20;
⁵ RTL Nieuws 17/9/16;
Achtergrond Elementen Ritueel

Bericht 10
Mijdrecht, 5 november 2016
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 25 februari 2017 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 22 april 2017 en op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

De vraag is: “Hoe in de praktijk om te gaan met de eigenschappen en valkuilen van de Elementen?” Kennis van de persoonskenmerken gebaseerd op de Elementen is de eerste stap. De tweede stap is de kwaliteiten van (een combinatie van) de Elementen in te zetten, de bijbehorende valkuilen en irritaties te vermijden, de capaciteiten te gebruiken en begrip te hebben voor (die van) een ander. Ter verdieping onderstaand schema.1 In de komende maandbrief volgt een toelichting.

Elementen/TypeKwaliteiten/EigenschappenValkuilenIrritaties/AllergieënCapaciteiten
AardeDoordacht, Weloverwogen, Voorzichtig, Ingetogen, Nuchter, Realistisch, Behoudend, Geordend, Gestructureerd, Kwaliteitsgericht, Betrouwbaar, Gedetailleerd, Nauwkeurig, Precies, DoenerStarheid, Dwangmatigheid, Botheid, Afwachtend, Pessimistisch, Risicovermijdend, Overbezorgd, Achterdochtig, TraagheidOnder druk staan, Risico’s nemen, Overdreven enthousiasme, Ongegrond positivisme, Nieuwe ideeën, Weinig structuur, Afspraken niet nakomen, Details niet zien, Half werk afleveren, Niet doen; maar denkenNeemt minder risico, Laat zich eerder leiden, Zaakgericht, Rationeel, Processen, Regelgeving en Procedures
WaterGeduldig, Tevreden, Bescheiden, Flexibel, Betrokken, Joviaal, Gemoedelijk, Gevoelig, Luisteraar, GeëmotioneerdZwijgzaam, Besluiteloos, Vooringenomen, Bemoeiziek, Kwetsbaar, Overgevoelig, Te meegaand, Niet assertief, Passief, Vasthoudend, OnlogischDruk, Snelheid, Zelfingenomenheid, Vaste afspraken, Koelheid, Afstandelijkheid, Beredenerend, Materialisme, Teveel pratenNeemt minder risico, Laat zich eerder leiden, Mensgericht, Intuïtief / Emotioneel, Relatievormend, Saamhorigheid en Wij-gevoel
VuurSnel, Besluitvaardig, Ambitieus, Zelfverzekerd, Risico’s nemen, Enthousiast, Doortastend, Optimistisch, Nieuwe ideeën, Improviseren, DirectBazigheid, Ongedurig, Ongeduldig, Roekeloos, Overrompelend, Impulsief, Onpraktisch, Drammerig, Agressief, Arrogant, Dramatisch, Overenthousiast, Zorgeloos, Egoïstisch, RusteloosTraagheid, Besluitloosheid, Geen actie en ideeën, Wegcijferen, Saaiheid, Passieloos, Pessimisme, Vasthoudendheid, Over gestructureerdheid, Eromheen draaienNeemt snel de leiding, Neemt eerder risico, Mensgericht, Intuïtief / Emotioneel, Resultaatgericht en Richtinggevend, Duidelijk
LuchtTactvol, Grote lijn, Gemakkelijk ingesteld, Denker, Objectief, Afstandelijk, Feitelijk, Communicatief, ArgumenterendNiet afmaken, Structuurloos, Ongedetailleerd, Zweverigheid, Verstandelijk, Koel, Gevoelloos, Over tolerant, Theoretisch, HypocrietDirectheid, Zeer uitvoerig zijn, Gedetailleerdheid, Perfectionisme, Doen zonder denken, Overdreven betrokkenheid, Te close, Sentimenteel, Overgevoeligheid, Weinig inbreng, Niet onderbouwendNeemt snel de leiding, Neemt eerder risico, Zaakgericht, Rationeel, Richtinggevend en Relatievormend, Motiverend en Stimulerend
EtherVredig, Begripvol, Liefdevol, Welbespraakt, Vloeiend, Vrij, Evenwichtig, Afgestemd, Vreugdevol, Aanpassing, Sympathiek, Helderheid, Delen, DienenVerdrietig, Overwegend, Zich afzijdig houden, Stilzwijgend, IJdelheidOnwetendheid, Werelds, Onenigheid, OneerlijkheidVerbindend, Harmoniescheppend, Luistert naar de ander

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl.

Graag tot ziens op zaterdag 25 februari 2017 om 14:00 uur in de Ashrama tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Naarden! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda!


Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

1www.soefielementenritueel.nl - www.desteven.nl

Bericht 11
Mijdrecht, 5 december 2016

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 25 februari 2017 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 22 april 2017 en op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

In de vorige maandbrief stond een overzicht met de kwaliteiten, valkuilen, irritaties en capaciteiten van de Element typen. Diverse persoonlijke ontwikkelingstrainingen op het gebied van o.a. assertiviteit en de balans tussen “ik” en de “omgeving” zijn momenteel gericht op het verkrijgen van inzicht in de verschillende Element typen. Je verwerft inzicht in welk type Element je vertegenwoordigt: type Aarde, Water, Vuur en/of het type Lucht. Kijk je echter ook naar de evenwicht tussen het ‘innerlijk leven’ en het ‘uiterlijk leven’ dan kan hier het type Ether aan worden toegevoegd.

Bij het Soefi Elementen Ritueel gaat specifiek erom het Licht te laten stralen door de eigenschappen van de Elementen! Maar hoe doe je dat dan in het dagelijks leven? Net als tijdens het Elementen Ritueel kan je bepaalde eigenschappen van de Elementen loslaten door ze totaal te ervaren en je over te geven aan iets wat groter is dan die eigenschappen zelf.

Naast zelfreflectie zijn belangrijke aspecten hierbij:
  1. De ‘wetenschap’ van de relatie tussen de ademhaling en de Elementen en het belang van de zuivering van de ademhaling;
  2. Het doen van concentratie-, contemplatie- en meditatieoefeningen, gericht op één of meer van de Elementen;
  3. Het inzicht in de relatie tussen het hart en de ziel: “Het hart is als een stolp, die het Licht van de ziel bedekt. De verschillende emoties van het hart vormen de kleuren van de stolp. Iedere emotie wordt veroorzaakt door een bepaald Element. Gaan de ondervindingen van het leven hem ter harte, dan denkt de ziel op dat ogenblik: Ik ben droevig, blij, bang of grappig. In feite is dit de ervaring van een ogenblik” en “Het besef van de ziel: wat ik mijzelf dacht te zijn, was ik niet, maar het waren mijn ervaringen. Zelf ben ik de bron, de reiziger en het doel van het bestaan”1;
  4. Het gehoor geven aan de wens van stille overgave, waardoor het Licht door je heen kan stromen en je weloverwogen de verlichte eigenschappen van de Elementen kan toepassen.
Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl.

Graag tot ziens op zaterdag 25 februari 2017 om 14:00 uur in de Ashrama tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Naarden! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda!


Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar, Daulat Rosdorff

1De Ervaring van de Elementen

    © Copyright 2024