Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Vuur
Bericht 1
Mijdrecht, 5 januari 2014
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 1 maart 2014 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 12 april 2014 en op zaterdag 7 juni 2014 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl

Pas geleden hoorde ik een opmerking over ‘flauw’ zijn in het geloof. Ik dacht natuurlijk gelijk aan zout en later aan wat Jezus hierover zei tijdens zijn Bergrede: “Jullie zijn het zout van de aarde en het licht in de wereld.”1 Het ging echter over wat Paulus aan de Galaten schrijft: “Kinderen zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u.”2 Leven vanuit Jezus. Dat is wat Paulus de mensen voorhield. Over zichzelf zegt hij daarover: “Niet ik leef, maar Christus leeft in mij.”3 Het Christuslicht of de Aldoordringende Geest is werkzaam in zijn leven.”

Die laatste uitspraak van Paulus komt sterk overeen met het 1e deel van de (gezongen) Zikr: La Ellah Ha El Allah Hu. Maar ook met de beweging van het kruisteken, zoals wij dat kennen: een lichte boog van links (hartzijde) naar rechts en dan recht van boven naar beneden, waarbij wij hardop of in onszelf “Niet ik, maar Gij in mij” zeggen. Waarlijk (niet ‘flauw’) leven is je dus steeds bewust (willen) zijn van de Goddelijke Leiding. Niet alleen zeggen te geloven, maar er ook naar te handelen.4
Ruach en Pneuma zijn het Hebreeuwse en het Griekse woord voor wind, (levens)adem of geest. Adem en lucht geven leven en doordringen alles. Zo geeft ook God leven en doordringt alles. Job, de trouwe dienaar van God zegt hierover: "De Geest van God heeft mij gemaakt, de adem van de Almachtige doet mij leven".5

Met de adem komen we nu bij de Elementen. De bron van onze lichamelijke verlangens en emoties is de adem. Wanneer de adem het lichaam verlaat, verdwijnen alle verlangens ook. De (voortdurende) verandering van de adem bepaalt de invloed van de elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether en daarmee onze verlangens en emoties. Een onzuivere ademhaling brengt verwarring, terwijl de zuiverheid ervan een uitstraling geeft.6

Job zegt ook: “Zolang mijn adem nog ten volle in mij is en de geest Gods in mijn neusgaten”7 ben ik U trouw. De mysticus weet dat de adem die we waarnemen bij het in - en uitademen door de neus niet de essentiele adem is. Die is een stroom die niet alleen door het lichaam, maar ook door alle bestaansniveaus van de mens loopt.8 Alle verschillende stemmingen, zoals de neiging tot1 lachen of huilen, bedruktheid, verheffing of meditatie zijn allemaal het gevolg van de adem. Als de adem verandert, geeft deze steeds uitdrukking aan een van de vijf elementen. Hierdoor krijgen we de neiging om bepaalde dingen te doen in overeenstemming met dat element.9

Tot ziens op 1 maart 2014 tijdens de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel met als thema “De mens schepper van zijn eigen hemel en aarde” om 14.00 uur in de Ashrama te Naarden!

Daulat Rosdorff

1 Bijbel, Mattheus 5: 13 – 16
2 Bijbel, Galaten 4:19
3 Bijbel, Galaten 2:20
4 Bijbel, Jakobus 2:14
5 Bijbel, Job 33:4
6 Vol. 5, Metaphysics, The Experience of the Soul Through the Different Planes of Existence, Our Physical Constitution, The Source of Bodily Desires and The Source Of Emotions
7 Bijbel, Job 27:3
8 Vol. 7, In an Eastern Rose Garden, The Mystery of Breath
9 Vol. 7, In an Eastern Rose Garden, Stilling the Mind, What the Power of Breath Can Do

Bericht 2
Mijdrecht, 5 februari 2014
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 1 maart 2014 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 12 april 2014 en op zaterdag 7 juni 2014 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl

“In het klassieke, Aristoteliaanse wereldbeeld bestond de aardse materie uit slechts een viertal Elementen: aarde, water, vuur en wind of lucht. Alle verschijnselen in de natuur en in het menselijk leven zouden in deze visie uiteindelijk tot de werking en samenwerking van de basiselementen te herleiden zijn.”1 Eén van de verschijningsvormen is het klimaatverschijnsel (lucht), waarover ik pas een opvallend bericht hoorde op de radio. Een Britse wetenschapper waarschuwt dat we binnen 40 jaar weer in een mini-ijstijd terechtkomen, waarbij de temperaturen decennialang een stuk lager liggen. De momenteel enorm lage activiteit van de zon leidt namelijk tot extreem koude winters. Tegelijkertijd zwakt de huidige klimaatverandering (opwarming van de aarde) dit effect echter weer af. Dit voorbeeld laat zien hoe de mens in feite in heel zijn bestaan ondergeschikt is aan de natuur. En vanuit een religieus perspectief aan de Geest van Leiding.

Dat de Elementen in onze maatschappij op allerlei manieren uiting krijgt, blijkt ook uit de tentoonstelling ‘The Elements’ in het Zandsvoorts Museum. Het thema is een verwijzing naar de cyclus van de natuur.3 De deelnemende kunstenaars geven in verschillende disciplines hun eigen visie op de Elementen. Hun stelling is “Elementen hebben twee gezichten: hun pure gesteldheid en de chemische verbindingen die ze aangaan met andere stoffen.”

Daarmee kom ik terug op de vorige maandbrief: “Een onzuivere ademhaling brengt verwarring, terwijl de zuiverheid ervan een uitstraling geeft.” Net zoals zuiver water de gezondheid verbetert, zo geeft een zuivere ademhaling leven en licht. Wanneer de ademhaling licht en zuiver is, leidt dat tot een gevoel van geluk. Maar een zware en depressieve ademhaling juist tot neerslachtigheid.4 De ademhaling kan worden ontwikkeld door lichaamsoefeningen, ritmische ademhalingsoefeningen, zuiver te leven en concentratie.5
Hoe meer je je bewust bent van het ritme van je ademhaling, hoe meer je de invloed van de Elementen in je persoonlijke leven (thema op 1/3/14) ziet. De verandering van de adem in verschillende Elementen en de bijbehorende (wisselwerking tussen) gevoelens en gedachten bepaalt je hele leven.6 In de onderstaande tabel zie je de invloed van het licht van de Goddelijke Intelligentie op de Elementen.


ElementAardeWaterVuurLuchtEther
InvloedAngstAffectieWoedeHumorVerdriet
Met lichtVoorzichtigheidWelwillendheidIJverVreugdeVrede


“Door controle over onszelf, hebben we controle over alle dingen in de wereld.”7.

Tot ziens op 1 maart 2014 tijdens de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel met als thema “De mens schepper van zijn eigen hemel en aarde” om 14.00 uur in de Ashrama te Naarden!

Daulat Rosdorff

1De aarde en de elementen, Grote Lekturama Wereldatlas, 1988;
2http://www.vandaag.be/wetenschap/144099_dompelt-de-luie-zon-ons-onder-in-een-nieuwe-ijstijd.html;
3http://www.zandvoortsmuseum.nl/programmaonderdelen/the-elements/, bijgaand een foto-impressie;
4Githas, Esotericism, 9, The Sign of Having Been Benefitted by Qasab;
5Vol. 4, Healing And The Mind World,1, The Main Aspects of Healing, Breath;
6Githas, Esotericism,6, Qasab;
7Vol. 5, Metaphysics, The Experience of the Soul Through the Different Planes of Existence,1, Our Physical Constitution, The Source Of Emotions

Bericht 3
Mijdrecht, 5 maart 2014
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 12 april 2014 en op zaterdag 7 juni 2014 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl

In 2013 is in samenwerking met Murshid Hidayat een tekst over het Elementen Ritueel gemaakt voor algemeen gebruik. Onderstaand treffen jullie het eerste gedeelte hiervan: “Het Soefi Elementen Ritueel is een Elementen Ritueel gelieerd aan het Universeel Soefisme. Naast het Soefi Elementen Ritueel zijn er ook andere religieuze en esoterische stromingen waar rituelen met de (vijf) elementen voorkomen. Het Soefi Elementen Ritueel is een mystieke beleving die geïnspireerd is door Zoroastrische afstemmingen op de vibraties van de elementen. Het vormt een eerbetoon aan de Schepper van de vijf elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether. Het is een gewijde dienst die gebed, dans, klank, kleur, ritme en adem combineert. Al deze componenten hebben een symbolische betekenis.

In 1910 is in Amerika door de uit India afkomstige Hazrat Inayat Khan de basis gelegd voor de choreografie van het Elementen Ritueel. Hij instrueerde de beroemde danseressen Ruth St. Denis en Isadora Duncan de grondbeginselen van het Elementen Ritueel. Later onderwees hij zijn kinderen hierin. Uiteindelijk is in 1989 door de jongste zoon Hidayat Inayat-Khan en Sitara Rosdorff de choreografie van het Elementen Ritueel verder ontwikkeld tot de huidige vorm.
Het idee om aspecten van de Schepper (het Goddelijke) uit te drukken in een rituele dans is Hindoeïstisch. Dit wordt gedaan in de Indiase klassieke dans, een vorm van devotie die Bhakti heet. In het Elementen Ritueel zijn de aspecten van het Goddelijke uitgedrukt in de vijf elementen. De elementenleer die tot uitdrukking komt in het Elementen Ritueel heeft zijn oorsprong in het Zoroastrisme in Perzië. Tijdens de Mogolperiode absorbeerde India de Perzische cultuur. Heel India raakte hiermee doortrokken. Zo werd ook de Indiase dans, bijvoorbeeld Kathak, sterk beïnvloed door de Perzische danstraditie.

Wat maakt dit Elementen Ritueel tot een typisch Soefi Elementen Ritueel? Dit zijn aspecten uit Soefi tariqa’s (Soefi-scholen) binnen de Islam: het wervelen (Mevlevi orde), de muziek (Chisti orde), de wazifa’s (alle Sufi ordes) en de sura’s (algemeen Islamitisch).
Er zijn veel Sufi tariqa’s met een zogenaamde bewegingsleer, waarin bepaalde bewegingen als religieuze beoefening worden onderricht. De Chisti en Mevlevi ordes zijn de bekendste. Een dergelijke bewegingsleer bestaat ook bij tientallen Afrikaanse Soefi ordes. De Nasqbandi orde is echter relatief streng en doet niet echt aan expressie. In Europa en de Verenigde Staten worden ook de Dances of Universal Peace van de Soefi Samuel L. Lewis gedaan.

Uitgangspunt van het Elementen Ritueel als mystieke beleving is ondermeer dat de deelnemers het eeuwige licht door hun element laten stralen, waardoor de essentie van de verschillende elementen naar boven komt:
1. Voor het element aarde: bescheidenheid en openheid;
2. Voor het element water: goedwillendheid en succes;
3. Voor het element vuur: liefde tot verlichting;
4. Voor het element lucht: intelligentie en vreugde;
5. Voor element ether: eeuwige vrede.
Maar ook dat de deelnemers zich boven de elementen verheffen en zich overgeven aan de Schepper.”

Tot ziens op zaterdag 12 april voor de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk!
Daulat Rosdorff

Bericht 4
Mijdrecht, 5 april 2014
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 12 april 2014 en op zaterdag 7 juni 2014 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefiElementenritueel.nl

In 2013 is in samenwerking met Murshid Hidayat een tekst over het Elementen Ritueel gemaakt voor algemeen gebruik. In de vorige maandbrief stond het eerste gedeelte hiervan. Nu volgt deel 2: “In het Soefi Elementen Ritueel worden de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether gesymboliseerd en hun schepper geëerd. Kort samengevat bestaat het Elementen Ritueel uit een zestal onderdelen :
1. Allereerst de processie of binnenkomst van de mannen naar het Godslicht. Daar zetten de mannen die allen een Element vertegenwoordigen één voor één (van de Ether- tot Aardemannen) hun kandelaar, roepen vervolgens de schepper aan en groeten elkaar;
2. Daarna volgt de processie naar het eeuwige licht door de vrouwen (van de Aarde- tot Ethervrouwen) gekleed in de kleur van hun Element. Zij brengen de offerande en hulde voor hun betreffende Element;
3. Na het aantreden van de mannen (die allen een koord met de kleur van hun Element om hun middel dragen) en de vrouwen wordt ieder Element door de vrouwen uitgedrukt. Tijdens deze ervaring heft de man van het Element zijn kandelaar bij het eeuwige licht;
4. Hierop volgt een samenklank van de vijf Tonen van de Elementen;
5. Na een buiging van alle mannen naar het eeuwige licht gaan zij wervelen, zoals bij de Mevlevi. Daarna volgen de vrouwen;
6. Tot slot zeggen de mannen en de vrouwen gezamenlijk een Wazifa.
Het Elementen Ritueel is een symbool op zich, terwijl de onderdelen ervan ook weer symbolen zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
1. De brandende kaars in het midden van de cirkel vertegenwoordigt het eeuwige of goddelijk licht, terwijl de cirkel staat voor de volmaakte schepping;
2. In de processies wordt de verandering van geest tot stof en weer terug naar de geest uitgebeeld. Het Element Ether wordt van Lucht, Vuur, Water tot Aarde (processie mannen), waarna het Element Aarde weer verandert van Water, Vuur, Lucht tot Ether (processie vrouwen);
3. De mannen en vrouwen lopen in het eigen ritme (Stap) van hun Element;
4. In bepaalde zinnen, zogenaamde Wazifa’s en Sura’s worden de eigenschappen/kenmerken van de vijf Elementen aangegeven;
5. Tijdens de ervaring van de Elementen zijn de deelnemers deel van het universum. Zij vergeten het 'ik' en zijn een met het Element;
6. De Elementen bestaan zowel in vibraties als atomen dus ook in geluiden en kleuren. De mannen en vrouwen zingen de tonen die horen de bij de vijf Elementen. Als laatste klinkt de toon 'OE' van het Element Ether. De kleuren worden m.n. weerspiegeld in de kleding van de vrouwen;
7. Met de werveling verheffen de mannen en de vrouwen zich boven hun Element en vindt de overgave aan de schepper plaats;
8. De mannen en vrouwen besluiten het Elementen Ritueel met het brengen van hulde aan de schepper, uitgedrukt in een Wazifa.”
In de komende maandbrief volgt deel 3 over de symbolische achtergrond van het Elementen Ritueel.

Tot ziens op zaterdag 12 april voor de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk!

Daulat Rosdorff

Bericht 5
Mijdrecht, 5 mei 2014
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 7 juni 2014 om 14.00 uur en zondag 13 juli 2014 om 19:30 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Op zaterdag 12 juli 2014 staat de Symbology of the Elements om 13:30 uur op het programma. Voor meer informatie: http://www.soefielementenritueel.nl. Onder het kopje medepelgrim vindt u bijvoorbeeld alle maandbrieven.

Het Elementen Ritueel was de droom van Hazrat Inayat Khan! Hij werkte hieraan vanaf zijn eerste jaren in Amerika tot aan de Eerste Wereldoorlog die een eind maakte aan verdere ontwikkelingen. Later heeft Hazrat Inayat Khan de hoofdlijnen van het Ritueel toevertrouwd aan Savitri van Rossum du Chattel, de vrouw van Musheraff Moulamia Khan (zijn jongste broer). Zijn droom werd uiteindelijk in 1989 gerealiseerd in de huidige vorm. Het is geïnspireerd door de Zoroastrische mystiek en heeft als doel een innerlijke afstemming op de mystieke energie van de vijf Elementen.

Het Ritueel is één van de Symbolische activiteiten van de Soefi Beweging en wordt zowel uitgevoerd tijdens de Zomerschool als tijdens speciale Retraites. Tijdens deze bijeenkomsten ervaren wij de symbolische betekenis van het Elementen Ritueel en leren wij van de waardevolle woorden van Hazrat Inayat Khan over de invloeden van de vijf Elementen wanneer wij ons daar op afstemmen in ons dagelijks leven.

Hier volgt het laatste deel over de symbolische achtergrond van het Elementen Ritueel, een tekst die in 2013 in samenwerking met Murshid Hidayat Inayat-Khan is gemaakt voor publicatie.
Het Elementen Ritueel heeft bepaalde overeenkomsten met aspecten uit andere religies, waaronder het Hindoeïsme: transformatie van stof (Parusha) tot geest (Prakrti) en van geest tot stof en de Zoroastrische religie: het koord van de plicht van het ambt (Zunnar) en verering van de zon (vuur) en stromend water.

Hierop aansluitend is het interessant om te kijken naar het Elementen Ritueel als religieuze beoefening en de vraag te beantwoorden hoe het Elementen Ritueel zich onderscheidt van andere religieuze vormen.
• Expressie ten opzichte van inkeer: Een belangrijk aspect van het Elementen Ritueel is dat er sprake is van expressie. Dit betekent dat het niet alleen een innerlijke beleving is. De innerlijke religieuze inkeer wordt op een eigen persoonlijke manier ervaren;
• Symbolische expressie ten opzichte van ‘gewone’ expressie: Het Elementen Ritueel als religieus verschijnsel is niet alleen een expressie in de gewone zin van het woord, maar ook een symbolische expressie. Er zijn vormen binnen het Soefisme, zoals de Zikr die weliswaar expressief zijn, maar minder symbolisch overkomen;
• Exoterische vorm ten opzichte van esoterische vorm: Het Elementen Ritueel heeft een exoterische religieuze vorm. Tegelijkertijd kan er sprake zijn van een esoterische beleving, dus niet direct waarneembare aspecten. Door het exoterische karakter heeft het overeenkomsten met bijvoorbeeld de Universele Eredienst;
• Collectieve ervaring ten opzichte van individuele ervaring: Het Elementen Ritueel is zowel een collectieve als individuele expressie van een religieuze en mystieke ervaring.

Graag nodigen wij u uit om - indien u dit nog niet doet - deel te nemen aan de Mystieke Ervaring van het Elementen Ritueel. Daarnaast vragen wij u vriendelijk om ook anderen op de hoogte brengen van deze mogelijkheid. Laat ons het kostbare licht van het Elementen Ritueel brandend houden en de droom van Hazrat Inayat Khan blijvend realiseren!

Tot ziens op zaterdag 7 juni 2014 voor de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk!

Daulat Rosdorff

Bericht 6
Mijdrecht, 5 juni 2014
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 7 juni 2014 om 14.00 uur en zondag 13 juli 2014 om 19:30 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Op zaterdag 12 juli 2014 staat de Symbology of the Elements om 13:30 uur op het programma. Voor meer informatie: http://www.soefielementenritueel.nl. Onder het kopje medepelgrim vindt u bijvoorbeeld alle maandbrieven.

Deze maandbrief van het Elementen Ritueel gaat over respect. Wat is respect? “Het door zijn gedrag doen blijken van eerbied, hetzij in een gezagsverhouding hetzij als (uiting van) een gevoel van hoogachting of waardering op grond van prestatie of zedelijke kwaliteit.”1 Misschien bedoelen mensen die “Doe toch eens normaal” roepen eigenlijk dat ze met respect behandeld willen worden. Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat je elkaar met respect behandelt. Opvallend is echter dat sinds dit jaar de “Week van Respect” wordt georganiseerd door de Respect Education Foundation voor het basis- en voorgezet onderwijs en pabo’s. Er valt dus blijkbaar nog veel te leren over respect voor jezelf, voor elkaar, voor je omgeving (en voor God). Ik vond een mooi gebedje op de website van ‘kinderen en geloof’2:
Lieve Jezus, U hebt ons goed voor gedaan wat respect tonen is. U ging met mensen om waar anderen niets mee te maken wilden hebben.
Als wij nu ook eens konden tonen dat we respect hebben voor anderen. En niet dat we stoer hoeven te doen en daardoor onverschillig zijn.
Jezus, wilt U mij helpen en leren respect te hebben? Amen

Eenvoudig! Maar zei Jezus niet zelf: “Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.3” “For a Sufi has a great respect for each person4” , omdat hij zoekt naar het Goddelijke in de mens.

Over het onderwerp respect trof mij ook de volgende tekst: “No love-offering can be more precious than a word or act of respect, for the highest expression of love is respect.”5 Hiermee komen we bij de houding van de mannen en de vrouwen tijdens het Elementen Ritueel. Dan hebben de mannen van het Element Ether, Lucht, Vuur, Water en Aarde, wanneer zij geen kandelaar dragen, de armen voor de borst gekruist. De rechterhand ligt boven de linkerhand in de Houding van Respect. In deze Houding beschermt de Kracht (rechts) het Gevoel (links). De mannen vormen als het ware de pilaren van het universum. Tijdens het offeren van de Elementen nemen de vrouwen, wanneer zij geen offerande dragen, de Houding van Eerbied/Respect aan. De vrouwen van het Element Aarde, Water, Vuur, Lucht of Ether hebben dan de handen eerbiedig tegen elkaar op dezelfde hoogte als voorste vrouw. Na het neerzetten van de offerande door de voorste vrouw met de offerande volgt een licht buigen van alle vrouwen van dat Element in deze Houding van Eerbied. Hulde en dankbaarheid worden aan de Elementen betoond.
Om respect te kunnen hebben is eerst zelfrespect nodig, een soort trots zijn op je persoonlijkheid. Geestelijke ontwikkeling vraagt echter om het breken van het ego. Het één is gerelateerd aan het ander: “It crushes the ego to bow one's head before anyone out of respect.”6

Graag nodigen wij u uit om - indien u dit nog niet doet - deel te nemen aan de Mystieke Ervaring van het Elementen Ritueel. Daarnaast vragen wij u vriendelijk om ook anderen op de hoogte brengen van deze mogelijkheid. Laat ons het kostbare licht van het Elementen Ritueel brandend houden en de droom van Hazrat Inayat Khan blijvend realiseren!

Tot ziens op zaterdag 7 juni 2014 voor de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk!

Daulat Rosdorff

1 Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal
2 www.kindengeloof.nl
3 Mat. 18:1-4
4 Social Gathekas, The Ideals and Aim of the Sufi Movement
5 H.I. Khan, Gayan, Chalas
6 H.I. Khan, Vol. 12, The Divinity of the Human Soul, Discipleship

Bericht 7
Mijdrecht, 5 augustus 2014
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Zolang je dit voor ogen houdt, is elke missie geslaagd: “Hij die het gevoel van iemand anders kan opvoeren tot vreugde of dankbaarheid, voegt even zoveel aan zijn eigen leven toe.”

Dit hielden wij ons voor bij de uitvoering van het Elementen Ritueel op 13 juli jl. tijdens de Zomerschool. Wij kunnen zeker terugkijken op een mooie en inspirerende Mystieke Ervaring van het Elementen Ritueel. Woorden van dank zijn hierbij op zijn plaats voor de deelnemers: het was door hun grote inzet dat het Elementen Ritueel een blijvende indruk heeft gemaakt op onszelf en de aanwezigen. Dankbaarheid blijft ook voor de zegen die wij bij dit Ritueel hebben mogen ontvangen.

De volgende zinnen uit de Eenheid van Religieuze Idealen over de mystieke betekenis van dankbaarheid en de wet van wederkerigheid sluiten hier goed bij aan: “Hij die dankbaar en tevreden is en alles waardeert wat hij in het leven krijgt, ontwikkelt een gevoel van goedheid in zijn leven. Hoe meer hij waardeert, hoe dankbaarder hij wordt en hoe meer hij ontvangt. Dankbaarheid en waardering trekken onvermijdelijk gevoelens tot zich van dezelfde aard. Alles wat wij anderen geven, wordt ook ons gegeven.

Dit jaar stond voor het eerst de Symboliek van de Elementen op het programma van de Zomerschool met als thema “De mens schepper van zijn eigen hemel en aarde.”

Centraal hierbij stond dat het Elementen Ritueel ons helpt te ontdekken wat de elementen zijn, welke invloed ze hebben en hoe wij hun invloed op ons en onze omgeving kunnen beheersen. Door de mystieke beleving ervaren wij de Eenheid waarvan wij deel uitmaken en verheffen wij ons boven alle onderscheid en verschil dat de mensen verdeelt.”

Zodra de data van de bijeenkomsten van het Elementen Ritueel voor 2015 bekend zijn, horen jullie dat direct. Graag tot dan! Meer informatie vinden jullie op de website: www.soefielementenritueel.nl, bijv. onder het kopje ‘symboliek’ met de lezing en getoonde sheets op 12 juli 2015.

Een heel goede zomer gewenst,

Daulat Rosdorff

Bericht 8
Mijdrecht, 5 september 2014
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

“De wereld van thans treurt en lijdt tengevolge van vreselijke oorlogen; de godsdienst die beantwoordt aan hetgeen het leven thans eist, is een godsdienst die kracht en leven schenkt aan de ziel, die in het hart van de mens het goddelijk licht ontsteekt dat daar sluimert; niet noodzakelijkerwijs door een of andere uiterlijke vorm, ofschoon die voor sommigen een hulp is, maar door dat geluk uit te stralen waar iedere ziel naar verlangt.”1
In lijn met wat in De Wetten van Plato2 staat: “Wie naar vrede verlangt, bereide zich voor op oorlog”, stelt het kabinet - door de internationale ontwikkelingen - in de begroting voor volgend jaar meer geld voor Defensie en de MIVD3 beschikbaar4. Toch zijn er nog andere manieren om vrede te bereiken, zoals ook blijkt uit de vele spreekwoorden5 over vrede:
• “Die kan nemen en geven, Die kan in vrede leven”;
• “Hoor, zie en wil zwijgen, Zo zult gij vrede krijgen” en
• “Neem weg het mijn en dijn, Dan eerst zal het vrede zijn.”
“Vrede op aarde begint heel dichtbij. Thuis. In de straat. In de buurt. Op de club. In eigen dorp of stad”: zei Koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak 2013. Met andere woorden: vrede begint bij jezelf!

Maar wat is vrede eigenlijk en hoe bereik je het? De definitie van vrede varieert van afwezigheid van oorlog, gewetensrust, ideale toestand tot stilte.6 Jezus heeft het echter over innerlijke vrede, wanneer hij in zijn afscheidswoorden over het werk van de trooster tegen zijn discipelen zegt: “Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.”7 En later over voorbijgaande droefheid: “Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.”8 Steeds weer legt Jezus de nadruk op ware vrede, waarover al direct na zijn geboorte door de engelen werd gezongen: “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.”9 De apostel Paulus schrijft later in zijn brief aan de Kolossenzen: “Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar10.”11 De vrede van Christus is de vrede van het Goddelijk Licht.

Hazrat Inayat Khan geeft aan dat als de soefi vordert op het spirituele pad, hij zich bewust wordt van een wonderbaarlijke vrede, die onvermijdelijk komt van de voortdurende aanwezigheid van God.12 Dat er absolute vrede is in de verblijfplaats van waaruit de geest kwam en het ware geluk van de ziel in die vrede ligt.13 Dat wat gewoonlijk gebeurt, is dat wij om vrede te krijgen de schuld geven aan een ander die op onze zenuwen werkt. Maar dat in werkelijkheid ware vrede alleen kan komen door zo pal te staan tegen alle invloeden van buiten dat niets ons kan deren of verstoren.14
Een mooi hierop aansluitend citaat komt van Thomas a Kempis15, een bekend monnik en mysticus: “De ware vrede van het hart wordt gewonnen door aan onze hartstochten weerstand te bieden, niet door hen te gehoorzamen”. Hiermee komen we op het Elementen Ritueel. Het uitgangspunt van het Element Ritueel als mystieke ervaring is o.a. dat de deelnemers het eeuwige licht laten schijnen door hun Element, zodat de essentie van de verschillende Elementen tevoorschijn komt. Maar ook dat de deelnemers boven de Elementen uitstijgen in overgave aan de Schepper en de vrede in het hart wordt ervaren!

Zodra de data van de bijeenkomsten van het Elementen Ritueel voor 2015 bekend zijn, horen jullie dat direct. Graag tot dan! Meer informatie vinden jullie op de website: www.soefielementenritueel.nl, bijv. onder het kopje ‘symboliek’ met de lezing en getoonde sheets op 12 juli 2015 tijdens de Zomerschool 2014.

Genade zij u en vrede van God16,

Daulat Rosdorff

1 Khan, H.I., Alchemie van het Geluk, 1979, pag. 10;
2 Athene, ca. 427 – 347 v.Chr.;
3 Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;
4 http://www.nu.nl/algemeen/3863537/kabinet-steekt-extra-geld-in-veiligheidsdienst-mivd.html
5 Laan, K. ter, Nederlandse spreekwoorden/spreuken en zegswijzen, 1977;
6 http://www.encyclo.nl/begrip/vrede
7 Joh. 14:27;
8 Joh. 16:33;
9 Luc. 2:14;
10 Maandbrief Elementen Ritueel, 5 augustus 2014;
11 Kol. 3:15;
12 Khan, H.I., Vol. 1, The Way of Illumination, The Sufi, Objective of Initiation, pag. 49 (Indiase versie);
13 Khan, H.I., Vol. 5, Pearls from the Ocean Unseen, The Alchemy of Happiness, pag. 216 (Indiase versie);
14 Khan, H.I., Alchemie van het Geluk, 1979, pag. 20;
15 Kempen, ca. 1380 – Zwolle, 25 juli 1471;
16 Kor. I 1:3

Bericht 9
Mijdrecht, 5 oktober 2014
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 28 februari 2015 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 11 april 2015 en op zaterdag 6 juni 2015 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

Vorige week was de Week van de Eenzaamheid.1 Uit onderzoek blijkt dat vrijwel net zoveel jongeren als ouderen zich eenzaam voelen. Van de ondervraagde jongeren onder de 24 jaar blijkt 33% zich eenzaam te voelen en van de volwassen geeft 32% aan zich eenzaam te voelen. Eén op de drie Nederlanders is dus eenzaam! Bij jongeren speelt vooral verlegenheid en een negatief zelfbeeld een rol en bij ouderen het verhuizen of wegvallen van naasten/familie en vrienden. Interessant is de relatie tussen eenzaamheid en internettoepassingen:
• De ondervraagde eenzame jongeren hebben nauwelijks minder vrienden op social media, maar wel minder face to face vriendschappen. Social media versterkt soms de eenzaamheid die jongeren ervaren: “Al het contact gaat via WhatsApp en Facebook. Het is onpersoonlijker en je spreekt ook minder af, omdat je toch bijna alles al weet van hen.” “Geen face to face contact zorgt ervoor dat je eenzamer wordt.” “Als ik foto's of statusupdates zie van anderen die het fantastisch hebben, word ik nog meer met mijn neus op de feiten gedrukt.” 2;
• Ander onderzoek wijst uit dat ouderen, ook in verzorgingshuizen, die leren omgaan met de iPad of computer, leren e-mailen, Skypen en Facebook gebruiken zich minder eenzaam voelen. Zij kunnen digitaal contact onderhouden met hun kinderen of vrienden, ook als die ver weg wonen. Ze kunnen hun kleinkinderen op Facebook volgen, waardoor er verbondenheid tussen de generaties blijft.3 Voor ouderen die dreigen te vereenzamen of zich eenzaam voelen, biedt het gebruik van internettoepassingen als email, Skype en sociale media dus een uitkomst.4

Aangezien je ook eenzaam kan zijn als je samen bent, zit de crux dus in het niet eenzaam zijn als je alleen bent. In de Beker van Saki5 staat: “Het is dan, wanneer de mens het denkbeeld van gescheidenheid heeft verloren en hij zich één voelt met de gehele schepping, dat zijn ogen worden geopend en hij de oorzaak van alle dingen ziet.” Het woord ‘Alleen’ komt van ‘All-een’, een gevoel van verbondenheid met alles, met God. Hoe komen we bij dit gevoel? Het begint met zelfvertrouwen, dat wil zeggen vertrouwen in het ware Zelf. Het Goddelijke in jezelf. Het volgende gezang6 sluit hier mooi op aan:

1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.
2. Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.
3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
Die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
Wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
4. Zing maar en bid en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Hazrat Inayat Khan wijst erop dat het bewustzijn steeds naar buiten gericht is. Maar dat als de ogen gesloten worden en de geest rustig gehouden, het bewustzijn naar binnen zal keren en zichzelf zal zien. Het zal zien dat God in zichzelf is. Het zal zich tot God wenden en het gevoel van eenzaamheid en ellendigheid zal verdwijnen. Het zal zich realiseren dat het nooit alleen is. Dat het niet gescheiden is van God, maar zijn eigen wezen is.7
Tijdens het Elementen Ritueel kunnen de deelnemers het ‘All–een’, het een zijn met God en Zijn Schepping ervaren. Er is dan geen onderscheid meer tussen Ik en Gij. Er is alleen nog Gij.

Tot ziens op 28 februari 2015 tijdens de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel met als thema “De stilte in jezelf” om 14.00 uur in de Ashrama te Naarden!

Daulat Rosdorff

1 http://www.samentegeneenzaamheid.nl;
2 http://www.eenvandaag.nl/uploads/doc/Rapportage%20Eenzaamheid%20onder%20jongeren.pdf;
3 http://www.digitalezorggids.nl/blog/minder-eenzaamheid-door-digitaal-contact;
4 http://www.digitalezorggids.nl/media/content/files/DigitaalcontactGeronjuni2014.pdf;
5 Khan, H.I., De Beker van Saki, 27 september;
6 Liedboek voor de Kerken, Gezang 429: 1-4, Wer nur den lieben Gott lässt walten, 2013; http://www.pgoegstgeest.nl/index.php?id=2097;
7 The supplementary papers, philosophy I, God Consciousness;

Bericht 10
Mijdrecht, 5 november 2014
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 28 februari 2015 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 11 april 2015 en op zaterdag 6 juni 2015 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

De inleiding van het Elementen Ritueel op 7 juni jl. ging over “Helden, Inspiratie en het Godsideaal”. Hier volgt een impressie.
In ‘De Alchemie van het Geluk’ staat dat de cultuur van de jongeren verdwenen schijnt te zijn en de inspiratie zoek is. “Wij geven hen niet de inspiratie van verheven idealen, noch die indrukken die hen aansporen tot grote dingen. Er schijnt tegenwoordig een soort gelijkvormigheid te heersen. De jeugd heeft geen bewondering meer voor een held; geen prikkel wordt de jeugd gegeven om een bijzonder of geïnspireerd mens te worden. Maar wanneer onze jonge jaren alleen maar worden gebruikt om de hele dag te werken en te proberen door examens te komen en weinig tijd wordt overgelaten voor recreatie of voor andere zaken, is dit niet genoeg voor de vervulling van ons leven.”1 Dit kan je natuurlijk ook op jezelf betrekken2.

Kijken we op internet onder ‘Hollandse Helden’3 dan zien we namen van Rembrandt van Rijn tot Hella Haasse. Bij Nederlandse helden4 worden volkshelden als Floris V en Johan van Oldenbarnevelt genoemd. Maar wie vind jij eigenlijk zelf een held? Te denken valt aan de Tankman, een student die op 5 juni 1989 (25 jaar geleden) op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking voor een tank van het leger bleef staan.

We zoeken allemaal naar iets wat of iemand die ons inspireert.
• Maar wat is inspiratie? Het is de levende bron. “Het is schoonheid in zichzelf, vorm, wijsheid en harmonie. Het is vorm, omdat het de grootste vreugde geeft wanneer er door een kunstenaar of een uitvinder vorm aan is gegeven. Wijsheid omdat de inspiratie komt met het inzicht hoe het uitgevoerd moet worden. Licht omdat iemand volkomen duidelijk ziet wat hij wil maken. Harmonie omdat schoonheid alleen door harmonie bereikt wordt”5;
• Wanneer komt inspiratie? “Inspiratie komt wanneer kennis en het innerlijk Licht, vallen op iemands eigen opvatting der dingen; samenkomen in het geweten dat het gerechtshof van God is, waar Hij zelf zit op de troon der gerechtigheid”6;
• Hoe krijg je inspiratie? “Teneinde geestelijke kennis te verkrijgen, teneinde inspiratie te ontvangen, teneinde zijn hart voor te bereiden voor de innerlijke openbaring, moet men trachten zijn denkwijze soepel te maken als water, niet hard als een rots.”7
Het betekent dat je jezelf een ideaal stelt. De Soefi’s richten zich op Hazrat Inayat Khan. Hij stelt een Goddelijk ideaal voor.

“Het gehele streven van de mysticus is gelegen in het verheffen van zijn bewustzijn. Het Godsideaal is het beste middel om het bewustzijn te verheffen. Je kunt deze neiging zien in het oprijzen van de golven die steeds trachten hoger en hoger te reiken. Wanneer ze niet verder kunnen gaan, vallen ze, maar ze rijzen opnieuw. Men zou het een trots kunnen noemen, maar zij die fier zijn in God, zullen het Koninkrijk der Hemelen beërven. Vallen betekent voor de mysticus het vallen beneden het peil van zijn ideaal. Rijzen is voor een mysticus het voortdurend opklimmen naar zijn eigen ideaal. Dit is de enige wet die het leven van de mysticus beheerst, de wet van het geweten, een streven dat hem steeds vreugde geeft om te strijden tegen invloeden die het neer halen en die hem beneden het peil van zijn ideaal brengen.”8

Tot ziens op 28 februari 2015 tijdens de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel met als thema “De stilte in jezelf” om 14.00 uur in de Ashrama te Naarden!

Dat ook wij inspiratie mogen ontvangen om ons eigen ideaal te bereiken, Daulat Rosdorff

1 Khan, H.I., De Alchemie van het Geluk, uit p. 119 – 120;
2 Deze week is de Week van de werkstress: werkstress week;
3 www.hollandsehelden.com (uit top-10 score);
4 Nederlandse helden (chronologisch in tijd);
5 Khan, H.I., Sociale Gathekas;
6 Khan, H.I., Aforismen, p. 35;
7 Khan, H.I., Aforismen, p. 64;
8 Khan, H.I., Mystiek, uit p. 7;

Bericht 11
Mijdrecht, 5 december 2014
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 28 februari 2015 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden, op zaterdag 11 april 2015 en op zaterdag 6 juni 2015 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil in Katwijk. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

De inleiding tijdens de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 1 maart jl. ging over “De mens schepper van zijn eigen hemel en aarde; De symbolische betekenis van het Elementen Ritueel in het dagelijks leven.” Hier volgt een impressie.
Het gaat om het ervaren van de kern van de symboliek van het Elementen Ritueel door afstemming op en verdieping in de onderdelen van het Elementen Ritueel. Het realiseren dat je de ruiter bent en niet het paard.
Het doel van afstemming op de elementen met tonen, stappen en wazifa’s is om van het element Aarde (stof/uiterlijk) t/m het element Ether (geest/innerlijk) de eigenschappen van elementen te ondervinden en te laten doorschijnen met het Goddelijk licht. De – zowel negatieve als positieve - invloed van elementen in het dagelijks leven komen met de ademhaling. Elk element kent verschillende aspecten. De lagere eigenschappen komen echter tot ontplooiing/ontwikkeling als ze verlicht worden door een zuivere ademhaling.
Het doel van afstemming op het offeren van de elementen met tonen en zinnen is het opgeven van het ego. Het offeren gebeurt devoot, gewijd en met eerbied. In het gebed Salat staat: ‘… wij groeten U in alle ootmoed’. Tegelijkertijd mogen wij ons realiseren dat iedereen de straling van het Goddelijke in zich heeft.
Het doel van het ervaren van de elementen op muziek met gezongen wazifa’s is het kijken naar jezelf en de ander. De elementen met al hun aspecten werken voortdurend door in je leven. Het is belangrijk hier bewust van te zijn. In de Gayan staat: “Mens, gij zijt de meester van het leven, hier en in het hiernamaals.”

Kwaliteiten/Eigenschappen Elementen
Aarde
Voorzichtig/angstig
Stijf/onbuigzaam
Identificatie


maar ook:
Bescheiden
Eenvoudig/sober
Gastvrij/open
Standvastig
Scheppend
Water
Meegaand
Wegcijferend
(Zelf)medelijden


maar ook:
Helder
Gewillig
Dienstbaar
Vooruitgaand
Zuiverend
Vuur
Vurig/boos
Overheersend
Onbesuisd
Opwinding/vernietiging

maar ook:
Plooibaar
Aanpassend
Omschakelend
Verlichtend

Lucht
Emotioneel
Druk
Van hak op de tak


maar ook:
Geïnspireerd
Beweeglijk
Positief
Ontvankelijk

Ether
Verdriet
maar ook:
Geestelijke afstemming
Grondtoon
Vrede
Vreugde


Het doel van afstemming op het wervelen is het verheffen boven de elementen. “Niets is dan Hij”, het is een overgave aan God, het openen voor het Goddelijk Licht. Licht stroomt naar de aarde van je rechter ontvangende naar je linker gevende hand. Het is een dans voor God en voor de Schepping. Ook in de Bijbel zien we verschillende verwijzingen naar dansen als uiting van de liefde voor God.
Hazrat Inayat Khan heeft steeds aangegeven praktisch gebruik te maken van de elementen. Een emotie kan tegengestelde kanten opgaan. Welke kant kies je?

ElementenTegengestelde Emoties
Vuur
Aarde
Water
Aarde & Vuur
Vuur & Lucht
Aarde &Vuur
Hartstocht
Gehechtheid
Verleiding
Trots
Woede
Afgunst
Zelfbeheersing
Onverschilligheid
Onafhankelijkheid
Nederigheid
Vergeving
Edelmoedigheid

Tot ziens op 28 februari 2015 tijdens de verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel met als thema “De stilte in jezelf” om 14.00 uur in de Ashrama te Naarden!

Dat ook wij het Goddelijk Licht mogen ontvangen en doorgeven, Daulat Rosdorff
Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

    © Copyright 2024