Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Vuur
Bericht 1

Mijdrecht, 7 januari 2008
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

"De mystiek van het geluid kan het beste begrepen worden als de geheime bron van alle inspiratie, beluisterd in de stilte van de tempel van het hart, de ware woonplaats van het gehele menselijke bewustzijn. Als het "Ik" besef is vervangen tot een bescheiden roep naar de Goddelijke Geliefde binnenin, dan realiseert men de werkelijkheid van de Ongekende, Alomtegenwoordige, Oneindige God.

Als de mystiek van het geluid in enige realistische vorm wordt onderscheiden, komt deze het beste naar voren in de kunst tot het scheppen van een bijzondere atmosfeer, die de aandacht wegtrekt van het zelf en deze aandacht verwijst naar de andere sferen van het bewustzijn.

Mystiek wordt al eeuwenlang op verschillende wijzen gekend en beschreven in talrijke sprookjesachtige en folkloristische vertellingen; die de indruk wekken verbonden te zijn met vreemde krachten en wonderen. De reden is, dat mystiek niet kan worden omschreven in woorden, leerstellingen, theorieën of in filosofische vaststellingen. Mystiek kan alleen begrepen worden door een mystieke gedachtenwereld; daarom is mystiek dikwijls onbegrepen en verkeerd uitgelegd.

De meeste verwarring met betrekking tot de mystiek, ligt in het feit, dat er een oneindig aantal voorbeelden zijn van namaak mystici, -occultisten, -toekomstvoorspellers en - para psychologen, die zich soms voordoen als Christelijke Mystici, Joodse Mystici of Moslim Mystici. Mystiek kan niet vastgepind worden op verschillende sekten, groeperingen of behorend bij een bepaalde geloofsvorm of godsdienst. Er bestaat geen aanwijsbare vorm van mystiek zoals: ''jouw mystiek'' of: "mijn mystiek". Er bestaat alleen: "mystiek" en niet: " deze mystiek" of: "die andere mystiek". Er bestaat een oneindig aantal zoekers naar de waarheid, die jaren van hun leven hebben gegeven aan het zoeken naar mystiek, maar ontgoocheld hiermee weer ophielden. Men kan niet zoeken naar mystiek: Mystiek is altijd op zoek naar de zoeker.

Indien de mysticus godsdienstige neigingen heeft, is dat vanwege zijn of haar Gods ideaal en niet vanwege het opzien naar regels, regelgevingen, principes en dogma's. Het voorbeeld van de mysticus heeft als resultaat de wetten van de geziene en ongeziene wereld begrijpelijk te maken. Niets kan een intenser geluk veroorzaken dan geloof, maar geloof kan alleen aan de werkelijke noden voldoen in de mate waarin wij in harmonie zijn met onszelf en met anderen. Ongelukkigerwijs is het zo, dat degenen die vasthouden aan: "Ik ben" en: "God is", tegengestelde partijen en tweeslachtigheid beklemtonen. Geloof wordt een zelfgemaakt geheel, meer nog dan de eenvoudige erkenning van de Goddelijke werkelijkheid".

In het volgende bericht lezen wij het laatste deel van de inspirerende lezing: "Approaches to the Mysticism of Vibrations", die Pir-o-Murshid Hidayat Inayat Khan in het najaar 2007 heeft gehouden in Vancouver B.C., Canada.

Dank voor jullie reacties! In onze bijeenkomsten kunnen we ze bespreken.
Al het goede je toegewenst voor in het Nieuwe Jaar, je Sitara.

De bijeenkomsten in het voorjaar van 2008 zijn: 15 maart, 26 april en 24 mei, in de Universel "Murad Hassil", Katwijk.

Bericht 2

Mijdrecht, 7 februari 2008
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

"De mysticus maakt een 'Tuin van Betovering', verandert ongeloof in geloof, waarin logica en onlogica gemengd zijn binnen een wereld van verbeelding en omgekeerd maakt hij verbeelding tot werkelijkheid. Dit alles lijkt buiten bereik, maar voor de mysticus, die denkt en voelt volgens een andere samenhang, is het vanzelfsprekend. Toch zal de mysticus in het algemeen het belangrijk vinden om abstracte begrippen te verbergen omdat hij beseft, dat degenen die denken te zien, niet altijd weten wat zij zien en die waarlijk weten, niet veel spreken.

Het is ook heel opmerkelijk, dat hoe groot de hoeveelheid aan metafysica, filosofie en verstandelijke uiteenzettingen men tot zich neemt, er nog altijd een wereld van kennis valt te ontdekken. Indien ons leven enig doel heeft, dan is het om het bewustzijn te verruimen en niet louter en alleen om de hoeveelheid van kennis te verrijken. Dit onderwerp zou door sommigen opgevat kunnen worden als een hoge mate van trots, maar in feite is trots géén trots als het waardigheid in God betekent. Het bewustzijn van God, dat het Ware Zelf is, wordt een vals bewustzijn zodra er ook maar enige dualiteit in het geding komt. Daarom, wanneer waardigheid in God wordt getoond op een werkelijk deugdzame manier, dan is het de hoogst mogelijke vorm van aanbidding. Waardigheid in God is dan de meest oprechte vorm van menselijkheid: het 'niets' zijn aan de voeten van de Alomtegenwoordige.

Het doel van het hebben van een Gods Ideaal mag een versterking van het zelfbewustzijn lijken, terwijl het in feite is het verliezen van het zelf bewustzijn, dat eindigt in het bewustzijn van God. Gedurende dit proces is het 'valse zelf'' of in andere woorden: dat wat wij voorstellen: 'onszelf' te zijn, verdwenen en gewonnen is het bewustzijn van het Ware Zelf, dat alleen aan God kan toebehoren.

In de leringen van Hazrat Inayat Khan lezen wij: "Als de mysticus komt tot het stadium van zelfloosheid, hoort de mysticus door de oren van God, ziet hij door de ogen van God, werkt hij met de handen van God, loopt hij met de voeten van God, terwijl zijn gedachten en gevoelens niet anders zijn dan de gedachten en de gevoelens van God".Het idee van de tweekamp: "ik" of : "God" bestaat niet langer. Wanneer men dit kan begrijpen, dan is men in staat om het Universum in zichzelf te zien. Men is zo klein als een druppel in het Universum en tegelijkertijd is het Universum gevat in een druppel. Indien er enige vorm van aanbidding is, dan is het om God te zien in alles en alles in God. In dit stadium staat men van aangezicht tot aangezicht met de Waarheid, verheven boven alle menselijke onderscheiden.

Als de mysticus één doel in het leven heeft, dan is het om God te beschouwen als een werkelijkheid en om aan de mensheid  bekend te maken, dat de gehele Schepping is geschapen uit liefde, in het belang van liefde en dat liefde het doel is".

Tot hier de lezing: "Approaches to the Mysticism of Vibrations", van Pir-o-Murshid Hidayat Inayat Khan.

De bijeenkomsten zijn: 15 maart, 26 april en 24 mei, om 14.00 uur in de Universel "Murad Hassil", in Katwijk. De Mystieke Ervaringen van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool 2008 zijn op:Zondagmiddag 20 juli om 16.45 uur en op vrijdagavond 25 juli om 19.00 uur. Tot ziens op 15 maart, Sitara

Bericht 3

Mijdrecht, 7 maart 2008
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het praktische gebruik van de vijf Elementen is ook te lezen in het Boeddhistisch Geschrift,
(Majjhima Nikaya).

Ontwikkel een geesteshouding als de aarde, Rahoela.
De mensen gooien van alles, schoon en vies, op de aarde, maar de aarde zit er niet mee en keert zich niet vol walging af. Als je wordt als de aarde heeft geen enkel contact, prettig of niet prettig, vat op je.
Ontwikkel een geesteshouding als het water. De mensen gooien van alles, schoon en vies, in het water, maar het water zit er niet mee en keert zich niet vol walging af.
Ontwikkel een geesteshouding als het vuur, dat alles, schoon en vies, verbrandt:
als de lucht, die over alles heen blaast
en als de ruimte, die nergens is vastgelegd.
Ontwikkel een geesteshouding van vriendelijkheid, Rahoela,
zo neemt haatdragendheid af;
van mededogen, zo neemt ergernis af;
van vreugde, zo neemt afkeer af;
van gelijkmoedigheid, zo neemt onverenigbaarheid af.
(Rahoela is Boeddha's zoon.)

Het volgende las ik in het boek: Eindeloos Bewustzijn van Pim van Lommel, cardioloog.

Tijdens het leven sterven er in je lichaam elke seconde vijfhonderdduizend cellen, elke minuut dertig miljoen cellen en per dag vijftig miljard. Al deze cellen worden ook iedere dag weer vervangen, zodat je om de paar jaar een volledig nieuw lichaam hebt. Celdood is iets anders dan lichaamsdood. Men heeft tijdens het leven een steeds veranderend lichaam, elke seconde opnieuw. Maar dat merkt en beseft men niet. Cellen zijn bouwstenen, te vergelijken met de bouwstenen van een huis: maar wie ontwerpt plant en coördineert de bouw van een huis? Niet de bouwstenen zelf.

Een meditatie van Hazrat Inayat Khan:

Ik vind Uw heiligdom in het hart van de mens.

De bijeenkomsten zijn: 15 maart, 26 april en 24 mei, om 14.00 uur in de Universel "Murad Hassil", in Katwijk.
De mystieke Ervaringen van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool 2008 zijn op:
Zondagavond 20 juli om 19.00 en op vrijdagavond 25 juli om 19.00 uur.

Dank voor jullie bijdragen en reacties. Ga er alsjeblieft mee door!
Tot ziens aanstaande zaterdagmiddag 15 maart om 14.00 uur! Sitara

Bericht 4
Mijdrecht, 7 april 2008
Dierbare  Medepelgrim op het  Soefipad,

Kennis van het leven begint bij de kennis van het zelf: de verhouding van de ziel tot het lichaam en de verhouding van het lichaam tot de ziel, de kennis van de begeerten en noden, de kennis van de deugden en gebreken, wat te begeren en wat te bereiken, wat na te jagen en wat te verwerpen. Een kennis die niet eindigt en inzicht geeft in de menselijke natuur, de hele schepping. Naar mate de ziel naar de aarde komt, is zij een verbondenheid, een straal en naar mate die straal verder doordringt in de wereld van de materie, wordt zij bedekt, graaft zij zichzelf in, wordt zij blind en verliest het geloof in de Goddelijke Bron in zichzelf. De geloofsovertuiging blijft, maar is gering.

Kennis is verdeeld in twee vormen; de ene is kennis, die wetenschap genoemd kan worden, de andere is weten.Wetenschap komt tot de beredenering: "Het is zo omdat het zo is." Dat is kennis. Er bestaat een kennen, dat niet met een "omdat" te verduidelijken is, waar alleen van kan worden gezegd, dat het zo is; het kan niet anders zijn.Hoe is die kennis te verkrijgen? Hazrat Inayat Khan leert de eerste voorwaarde hiertoe: om uiterlijke kennis te onder- scheiden van het innerlijke weten. Het ware en onware, deze twee kunnen niet samengaan. De kennis verkregen uit de uiterlijke wereld is de kennis van de bedekking van de dingen, niet van hun kern.

Hazrat Inayat Khan wijst op de kennis van het zelf. De kennis van het zelf houdt in: de kennis van het lichaam, van het denkvermogen en van de ziel. Het lichaam is samengesteld en opgebouwd uit de vijf Elementen. Het denkvermogen, bestaande uit de rede, het geheugen, de gedachten, het gevoel en het ik besef, wordt bepaald door de vijf Elementen.  De vijf Elementen beïnvloeden ook de vijf zintuigen. Hieruit volgt, dat alle handelingen, alle behoeften en begeerten, alle natuurlijke neigingen zich afspelen in een rechtstreeks verband met de materie van één of meer van de vijf Elementen. D e  z i e l  b l i j f t  o n a f h a n k e l i j k  en gericht op het Goddelijke. W i e  b e n  i k ?  Ben ik mijn lichaam, ben ik mijn denkvermogen of ben ik mijn ziel? In het Elementen Ritueel maken wij een zoektocht naar het ware Zelf. Het diepere leven, de hogere werkelijkheid is vlakbij ons, ja, is in ons. De Koran drukt dit in een prachtig beeld als volgt uit: "God, die u nader is dan uw halsslagader" ( Soera 50:16).

Hazrat Inayat Khan vertelde het verhaal over een oude leeuw die een kudde schapen zag grazen met tussen hen in een leeuwenwelp. De leeuw ging naar de welp toe en zei: "Jij moet met mij meegaan, want jij bent ook een leeuw". Het leeuwenwelpje zei: "Nee, ik ben bang van u, ik speel veel liever hier met mijn vriendjes". De leeuw nam het welpje mee naar een vijver dichtbij. In het wateroppervlak zag de welp, dat de oude leeuw het juist had: hij was ook een leeuw. Hier wijst de Leraar op de weerkaatsing van het spiegelbeeld van het Zelf.

De bijeenkomsten zijn: 26 april en 24 mei, om 14.00 uur in de Universel "Murad Hassil", in Katwijk.De mystieke Ervaringen van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool 2008 zijn op:>>>>>Zondagavond 20 juli om 19.00 uur en op vrijdagavond 25 juli om 19.00 uur.
Tot ziens op zaterdagmiddag 26 april om 14.00 uur! Sitara                                                          

Bericht 5
Mijdrecht, 7 mei 2008
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het lichaam is samengesteld en opgebouwd uit de vijf Elementen. Het denkvermogen en de vijf zintuigen worden beinvloed door de vijf Elementen. Wetenschappelijk is het bekend, dat ieder uur een ander Element werkzaam is in de ademhaling en invloed heeft op het lichaam, het denkvermogen en de vijf zintuigen.

Door middel van de kennis van de vijf Elementen leren wij nauwkeurig het Element aan te wijzen, dat predominant is in onze ademhaling. Bijvoorbeeld, bij een opkomend gevoel van woede, van zelfmedelijden, van jaloezie, van sterke onrust, van een gevoel van triest zijn of een overgroot enthousiasme, is het mogelijk om het overheersende Element te bepalen. Wanneer het gevoel, dat beinvloed is door één van de Elementen, het licht van God voor ons verduistert, kunnen we het met het tegenovergestelde gevoel bestrijden, dat te vinden is in hetzelfde Element. Bijvoorbeeld, de boosheid en de gehechtheid van het Aarde Element is te veranderen in onverschilligheid. Het is mogelijk om het zelfmedelijden en de verleiding van het Water Element te brengen tot onafhankelijkheid. De edelmoedigheid van het Vuur Element is te verkiezen boven de jaloezie van hetzelfde Element. Binnen de soms sterke onrust van het Element Lucht is de rust te vinden als centraal gegeven. Het Element Ether, dat begrip aangeeft voor de omgeving, is te gelijkertijd in staat de gevoelens van vreugde en vrede te laten doorschijnen. Kies je ervoor om het gevoel te zuiveren, dan is dit een speciale kans die aan ieder van ons is gegeven. Het belang hiervan is om de werking van de Elementen in onszelf en in de omgeving te leren herkennen en in een door onszelf gekozen richting te leiden. Het is te bereiken door een voortdurende concentratie op God. Hazrat Inayat Khan zei: "Mens, je bent meester van het leven, hier, nu en in het hiernamaals."

Is het gevoel gezuiverd, dan kan het Licht van God zich verspreiden. Het leven is een schouwspel en hoe meer je er naar kijkt, des te meer je het met een glimlach gaat bezien, leren wij als pelgrim op het Soefipad. Niet dat je dan naar iedereen hoeft te glimlachen, maar je kunt glimlachen naar jezelf. Ben je in harmonie met jezelf, dan ontstaat er geleidelijk een aanvaarding van verdriet, vreugde, succes en mislukking. Uit het ware zelf stijgt een gevoel van vrede, geluk en kracht omhoog. Is het ware zelf in harmonie, dan harmonieert deze harmonie zich zowel met vriend als met vijand. Hiervan zegt Jezus: "Het Koninkrijk van God is binnenin u".

Hazrat Inayat Khan gaf een meditatie op de ademhaling.
Laat de Zon van Uw Heerlijkheid schijnen in mijn hart.

De volgende bijeenkomst is: 24 mei om 14.00 uur in de Universel "Murad Hassil", in Katwijk.
De mystieke Ervaringen van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool 2008 zijn op:
>>>>>Zondagavond 20 juli om 19.00 uur en op vrijdagavond 25 juli om 19.00 uur.
Tot ziens op zaterdagmiddag 24 mei om 14.00 uur! Sitara

Bericht 6
Mijdrecht, 7 juni 2008
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het Elementen Ritueel is het innerlijk pad, dat leidt tot de weg naar de hof van Indra, de meest innerlijke Geest.

Het Elementen Ritueel vormt een combinatie van symbolen met gebed, gewijde dans, klank, kleur en ritme.
Deelnemen aan het Elementen Ritueel betekent het begin van een zelfgekozen innerlijke reis in afstemming en overgave.Tijdens het verloop van het Ritueel ontdekken wij levende wetten in onszelf, zoals eerbied, geduld, oplettendheid en doorzettingsvermogen. Wij offeren dat, wat wij van het grootste belang achten: de gevoelens en de gedachten. Al onze ervaringen leggen wij in overgave aan Zijn voeten, totdat wij ons opgenomen weten in het ogenblik van Eenheid met de Schepper, de Schepping en onszelf. Alleen in dans zijn onze ervaringen uit te drukken. Wij leren te begrijpen, dat wijzelf een Element van het Universum zijn.
De werveling helpt bij het afwikkelen van de gevoelens en de gedachten.

De vijf Elementen zijn vertegenwoordigd in het lichaam, in de gedachtenwereld en in het diepe Zelf van de mens. Eén kracht is het, die gevoed door één of enkele van de vijf Elementen, de emoties, het gevoel, de gedachten, het spreken en het handelen beïnvloedt. Is er geen beheersing over het ego, dan is deze kracht de baas omdat die zo geweldig is. Het ego, dat de neiging heeft om zich te identificeren met het "ik", kan het Element beheersen als het zich overgeeft aan de Wil van God, het hogere Ego. Alle Elementen werken harmonisch samen als zij door het hogere Ego beheerst worden; het bevrijde ego van de mens.
Hazrat Inayat Khan zegt, dat de vijf Elementen gehoorzame dienaren zijn, die wachten tot ze worden benaderd.
In het Oosten wordt verteld, dat God sprak: "Wij droegen Ons vertrouwen op aan de bergen, maar zij konden de last niet dragen. Wij gaven Ons vertrouwen aan de bomen en zij waren niet in staat het op zich te nemen, toen legden Wij Ons vertrouwen de mens op de schouders en hij heeft het gedragen".

Woorden van Hazrat Inayat Khan: "Het leven is een kans en hoe meer men zich hiervan bewust is, des te meer zal men van deze kans gebruik willen maken. Geen ziel is immers geschapen om terzijde te staan en toe te zien. De ziel die weigert, toont niets te begrijpen van het grote doel waartoe het gehele schouwspel op het toneel van de aarde wordt opgevoerd".
De keuze om deel te nemen aan het Elementen Ritueel is het toegeven aan de wens om gelouterd door de vijf Elementen te dansen aan de Hof van Indra. In Zijn hof verblijft God, de Almachtige, als enige.

Tot ziens op de Zomerschool, Sitara

De mystieke belevingen van het Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool zijn:
zondag 20 juli en vrijdag 25 juli om 19.00 uur.
De deelnemers aan het Elementen Ritueel kunnen beide keren om 17.00 uur een boterham eten i.p.v. om 18.00 uur.

Bericht 7

Mijdrecht, 7 oktober 2008
Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In de Beker van Saki , 8 september, zegt Inayat Khan: "De ziel wordt omhoog geheven, of omlaag getrokken door de kracht van haar eigen gedachte, woord of daad".
Zorgvuldig je eigen gevoelens en gedachten kiezen. Wat je bent is een gevolg van wat je hebt gedacht. Jij bent zelf het meesterwerk van je eigen leven.

Als medepelgrim op het Soefipad, kennen wij de werking van de Elementen. Ieder uur heeft één van de vijf Elementen invloed op lichaam, geest en ziel. Het Element, dat predominant is in de ademhaling laat zich ieder uur kennen door een sterke emotie. Ieder Element heeft zijn afzonderlijke emoties. Het is een voorrecht de werking, die de verschillende Elementen uitoefenen steeds beter bij onszelf en in de omgeving te leren herkennen.
"Als boven, zo beneden.
Als binnen, zo buiten", staat te lezen op het tablet van een smaragd van circa 3000 voor Christus.

Pir-o-Murshid Hidayat Khan gaf ons tijdens de Zomerschool deze toepasselijke tekst:
De vibraties van het Aarde Element zijn stevig van aard en maken, dat de oppervlakte rommelt en resoneert. De kwaliteit van de echo van deze tonen is dat het aanzet tot de behoefte om te communiceren. Het doffe geluid ervan manifesteert zich tevens in verschillende kleurschakeringen, van bruin tot goudgeel.

Het geluid van de vibraties van het Water Element varieert al naar gelang de omstandigheden, als het voortvloeit terwijl het alle obstakels neemt, met als effect: helderheid. Het toont zich in een verscheidenheid aan groene nuances die in verband staan met de omgeving en de stoffen die in het Element komen. De aard van deze vibraties is vloeibaarheid en veranderbaarheid.

De nerveuze vibraties van het Vuur Element - met schittering als kenmerk - kunnen gezien worden in de rode nuances. Het is duidelijk, dat hierdoor fysieke en psychische impulsen gewekt worden.

De vibraties van het Lucht Element die verder reiken dan het hoorbare geluid en de zichtbare kleur, zouden evenwel gevisualiseerd kunnen worden in blauwe nuances. Deze vibraties worden gekenmerkt door ruimte en openhartigheid.

Geluid en kleur worden waargenomen door de kanalen van de twee zintuigen: het gehoor en het zien, alsook door de drie andere indirect daarmee verbonden zintuigen: de smaak, het contact en de reuk. Allen tezamen zijn ze een uiting van wat beschreven zou kunnen worden als gecentreerd bewustzijn, ofwel de wortel van alle zintuigen; hier worden alle zintuigen in de basis gecoördineerd.

Tot het volgende bericht, Sitara

Let op: De data van oefening voor het Elementen Ritueel in 2009 zijn op:
7 maart, 4 april en 16 mei om 14.00 uur in de Universel "Murad Hassil", te Katwijk.

Bericht 8

Mijdrecht, 7 november 2008
Dierbare  Medepelgrim op het Soefipad,

Met zijn natuurfilosofisch inzicht, zegt Hazrat Inayat Khan, dat er een gelijkenis bestaat tussen de micro- en de macro kosmos; gelijkenis, zowel in samenhang als beïnvloeding. De mens als micro kosmos is de weerspiegeling van de macro kosmos, het Universum. De ontwikkeling van de soort herhaalt zich in die van de enkeling; het grote herhaalt zich in het kleine en het kleine herhaalt zich in het grote.

Hazrat Inayat Khan zegt, dat wanneer het gehele Universum wordt gezien als een geheel, dan is er een staatskundige ordening in het heelal te ontdekken; er is de zon; er is de maan, die direct gericht is op de zon; en er zijn de planeten, die omgeven zijn door de sterren als natuurlijk gegeven. Naar het model van de hemel en de aarde zijn zowel de uiterlijke als de innerlijke regeringssystemen geordend. Op dezelfde wijze is het menselijk lichaam samengesteld: er is één belangrijke hoofdfiguur met de aangestelde ministers en vertegenwoordigers, als medewerker. Neemt men het leven van de mens, van ziel tot lichaam, dan is het een volmaakt koninkrijk, dat alle wettige bestuurders en hun ambtenaren omvat, die het hele wezen tot een koninkrijk maken. Op deze manier is te zien, dat er altijd een 'koning' is. Hazrat Inayat Khan beschouwt de maan als het ontvankelijke, het vrouwelijke. Hij zegt ook: "If it were not for the moon, the whole cosmos would go to pieces". De ministers komen hier overeen met de planeten en de vertegenwoordigers met de sterren.

De mens vertoont in zijn leven sporen van alle toestanden, die de stof waaruit zijn lichaam is opgebouwd, heeft doorgemaakt. Er zijn atomen in het lichaam, die het delfstoffenrijk vertegenwoordigen en het plantenrijk en het dierenrijk. Niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn denkvermogen vertoont de weerschijn van al deze rijken. Het denkvermogen is de middelaar tussen hemel en aarde.

De alchimist en arts Paracelsus (16e eeuw) liet zien, dat er een onverbrekelijke relatie bestaat tussen de Elementen in het menselijk lichaam en de Elementen in de natuur. Ook hij ging ervan uit, dat de mens een microkosmos is, een weerspiegeling van de macrokosmos. Hij stond een natuurlijke levenswijze voor, zocht naar de verstoring van de Elementen in de mens en trachtte steeds de  harmonie te herstellen. Hij was geïnteresseerd in de verborgen oorzaak van ziekten. Een verkeerde levenshouding leidde volgens hem tot een proces van sterven om te herleven. Zoals een zaadkiem sterft om op een andere manier voort te leven, zo is ziekte een sterven om de harmonie van het leven weer te herstellen. Zijn wij in afstemming met de Elementen in en buiten ons, dan worden de Elementen niet verstoord of vergiftigd. Ziekte duidt op een verstoring van de Elementen. Verkeerde gedachten, verkeerde gewoonten en slechte voeding vergiftigen onze innerlijke Elementen.

Het laatste gebed van de Confraternaty is: O Gij, de Maker, de Vormer en de Bouwer van het Universum, gemaakt met Uw eigen handen, de Universel, onze Tempel, voor Uw Goddelijke Boodschap van liede, harmonie en schoonheid.De Soefi zegt: "Dit is niet mijn lichaam, maar het is de tempel van God". 

Sitara

Op Woensdagavond 19 november om 20.00 uur mag ik een presentatie houden over "De Elementen en het Elementen Ritueel", in het Ignatiushuis, Beulingstraat 11, in Amsterdam. De oefendata in 2009 zijn: 7 maart, 4 april en 16 mei.

    © Copyright 2024