Sufi Gevleugeld Hart met Elementen Ritueel pentagram
Nederlandse versie English version Version francaise Deutsche version
Soefi Elementen Ritueel
Soefi Elementen Ritueel
de vijf Elementen
De vijf scheppingskrachten
Aarde
Water
Vuur
Lucht
Ether
choreografie
procedure
binnenkomst van de mannen
binnenkomst van de vrouwen
ervaring elementen
kakafonie
wervelen
wazifa
uitleg
eerste onderdeel
tweede onderdeel
derde onderdeel
vierde onderdeel
vijfde onderdeel
zesde onderdeel
symboliek
onderdelen
mogelijkheden
betekenis
symboliek van de elementen
boodschap
schema
vijf aspecten
thema's
innerlijke school
adem
zelfbeheersing
goddelijk licht
geest & stof
oorlog & vrede
afstemming
medepelgrim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zomerschool
voordracht
correctie
zelf doen
de kunst van de persoonlijkheid
geleide Elementen meditatie
beeldmateriaal
1994
1999
2003
2006
2011
agenda
soefi agenda
links
zoek
contact us
colofon
 
Vuur
Introductie van de mystieke beleving van het Elementen Ritueel
Hazrat Inayat Khan
De Soefi Beweging kent vijf activiteiten, de vijfde activiteit is 'Mystical Symbology' of 'Spiritual Symbology' of alleen 'Symboliek'. Symboliek heeft twee deelactiviteiten, het Elementen Ritueel en Zirat.
Spiritual Symbology heeft als doel gelegenheid en mogelijkheden te bieden aan hen die de Soefi Boodschap willen bestuderen door het ervaren en gebruiken van spirituele symbolen in klassen, rituelen en anderszins.

Het Elementen Ritueel vormt een combinatie van dienst, gebed, gewijde dans, klank, kleur en ritme, adem en symbolenleer. Het is een voorrecht om na meer dan 80 jaar dit waardevolle 'Sacred' Elementen Ritueel in de Soefi Beweging te mogen uitvoeren.
In 1910, het jaar dat Hazrat Inayat Khan in Amerika was, maakte Inayat Khan plannen om het Elementen Ritueel samen te stellen. Aan de destijds zo beroemde danseressen Miss Ruth St. Denis en Miss Isadora Duncan gaf hij instructies over de stappen en de tonen van het Ritueel. Deze stappen en tonen, behoren bij de Elementen, dateren uit de tijd van Zoroaster.
Ook in de jaren daarna zijn pogingen gedaan om het Elementen Ritueel uit te voeren. Tijdens en na de tweede wereldoorlog is niets meer ondernomen op dit gebied, tot er onder leiding van Pir-o-Murshid Hidayat Khan een choreografie van het Elementen Ritueel werd ontwikkeld (circa 1989).

Pir-o-Murshid Hidayat herinnert zich de stappen en tonen nog goed, die zijn vader onder begeleiding van de piano aan zijn kinderen leerde. Nur-un-Nissa, de oudste dochter van Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan, danste op vijfjarige leeftijd al de voorgeschreven stappen van het Elementen Ritueel.

In het Elementen Ritueel worden de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether gesymboliseerd. In dankbaarheid stellen wij ons op tegenover de elementen en offeren al onze gevoelens, gedachten en ervaringen terug aan de Schepper.

Wij ervaren het uitvoeren van het Elementen Ritueel als een Soefi-onderricht en telkens weer als een openbaring. Tijdens het Ritueel beelden wij dat element uit, dat overheersend is. Wij beleven onze gevoelens en gedachten in het licht van de Goddelijke Schepper en worden ons dat Element ten volle gewaar. Op deze manier kunnen wij de in alle Elementen aanwezige Liefde, Harmonie en Schoonheid ten volle ervaren.

In de plechtigheid stemmen wij ons af op de eigenschappen (gevoelens en gedachten) van de vijf Elementen. Bewust van de ervaring, die het Element in ons teweegbrengt, dansen wij de Elementen en komen tot een volkomen overgave van het zelf.

Tijdens het dansen worden wij ons bewust van het licht van de Schepper, dat de ervaring verlicht en ontdekken de essentie van de vijf Elementen. Eigenschappen, die als het ware het zelf bedekken, worden tijdens het wervelen aan het eind van het Ritueel teruggegeven aan God, waardoor de ziel zich bevrijd voelt en in zijn eigen Element is.

Met het wervelen wikkelen de eigenschappen van de Elementen zich af en worden zij doorstraald met het Goddelijk Licht.
Bij het Element Aarde van stevigheid, beslistheid tot zekerheid en voorzichtigheid;
Bij het Element Water van vooruitgang, doorstroming tot goedwillendheid en succes;
Bij het Element Vuur van energie, enthousiasme en liefde tot verlichting;
Bij het Element Lucht van beweging, allesomvattend, alomtegenwoordig tot alles doordringend;
Bij het Element Ether, van verdriet en vreugde tot meditatieve toestand.

"Laat mijn zelf in Uw Wezen verkeren (Hazrat Inayat Khan)."
De inhoud van dit artikel is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

English version English version
Use the link below for the English version of this website.
English version

    © Copyright 2024